Priėmimo tvarka

 Mokinių priėmimo komisija:

  1. Giedrė Zulonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
  2. Asta Povilėnienė, raštinės vadovė – komisijos sekretorė;
  3. Roberta Dailydaitė – socialinė pedagogė;
  4. Goda Aršauskaitė – psichologė asistentė;
  5. Ilona Vielavičienė – logopedė – spec. pedagogė;
  6. Aurelija Vaškienė – logopedė.

Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas.

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.  https://vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30320853&KlasId=42