Priėmimo tvarka

 Mokinių priėmimo komisija:

  1. Giedrė Zulonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
  2. Asta Povilėnienė, raštinės vadovė – komisijos sekretorė;
  3. Goda Aršauskaitė – psichologė;
  4. Jolita Petkevičienė – Mokyklos tarybos narė;
  5. Ilona Vielavičienė – logopedė – spec. pedagogė;
  6. Aurelija Vaškienė – pradinių klasių mokytoja, logopedė.

Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas. 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df9cac6053be11ea931dbf3357b5b1c0
 
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2020−2021 mokslo metų aptarnavimo teritorijų žemėlapis: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools