Bendruomenės renginys, skirtas tarptautinei tolerancijos dienai

Š. m. lapkričio 16 d. vakare Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos pedagogai ir mokinių tėveliai rinkosi į bendruomenės renginį, skirtą Tolerancijos dienai. Pirmą kartą renginys buvo transliuojamas per Teams platformą. Dalyviai renginį galėjo stebėti ir nuotoliu. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo skyriaus vyr. specialistė Viktorija Vilimavičienė tarė sveikinimo žodį ir padėkojo už iniciatyvą bei dėmesį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė pristatė svečius ir pranešėjus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Zulonienė parengė pranešimą apie mokyklos pasirengimą Įtraukiajam ugdymui, supažindino su dokumentais, dabarties aktualijomis, iššūkiais ir faktais. VšĮ Terapinio ugdymo centro „Aplink“ vaiko atvejo koordinatorė Monika Stuglytė perskaitė pranešimą apie centro veiklą, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymą, pademonstravo specialiąsias priemones. Vilniaus Prano Mašioto pradinę mokyklą baigusio mokinio mama Jurgita pasidalino apie sūnaus, turinčio Dauno sindromą, ugdymą mokykloje, džiaugsmus bei rūpesčius. Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos direktorė Edita Astapovičienė ir mokytoja Jevgenija Lotach parengė pranešimą „Geriausia pagalba – supratimas“ ir pristatė savo patirtį, kaip ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai mokykloje. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokinio mama Sandra papasakojo apie sūnaus, turinčio autizmo spektro sutrikimą, dienas mokykloje ir kylančius iššūkius. Nuoširdžiai dėkojame pranešėjams bei klausytojams, dalyvavusiems renginyje!

Tarptautinė Erasmus+ KA203 projekto ULCA (Upgrade With Learner Centered Approach) vasaros mokykla

Liepos mėnesį Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytojai kartu su Mykolo Romerio universiteto partneriais dalyvavo tarptautinėje Erasmus+ KA203 projekto ULCA (Upgrade With Learner Centered Approach) vasaros mokykloje. Mokytojai kartu su partneriais iš Slovakijos, Slovėnijos, Šiaurės Makedonijos ir Latvijos dalinosi pedagogine patirtimi, dalyvaudami projekto mokymuose „Learn & Lead“ (mokykis ir lyderiauk), „Learner Centered Approach“ (į mokinį orientuotas metodas).

Mokymai rengiami antrą kartą. Pirmą kartą jie pristatyti Ružomberoke, Slovakijoje 2021 metų vasarą, kur taip pat dalyvavo Vilniaus Prano Mašioto pedagogai. Mokymų tikslas supažindinti partnerių mokyklas su ugdymo ir mokymo metodais, orientuotais į mokinį ir jo individualią pažangą ir gebėjimų nustatymą. Vasaros stovyklos „Learn & Lead“ lektorė Jana Chynoradska pristatė ULCA ugdymo modelį, kurio pagrindas yra trys esminės dalys: protas, širdis, kūnas, kurios harmoningai gali veikti viena su kita, kai mokytojas yra pažinęs save, savo gebėjimus, stipriąsias ir silpnąsias puses, sąmoningai siekia ugdyti save ir mokytis visą gyvenimą. Tai būtinos savybės į mokinį orientuotam ugdymui bei asmeniniam tobulėjimui pasiekti. Dalyviai taip pat dalinosi žiniomis apie emocinį intelektą, jo formas, išraiškas, aspektus, kurie įtakoja ugdymosi ir mokymosi procesus.

Mokymų metu aptartas į mokinį orientuotas ugdymas, jo sąvoka, skirtumai nuo tradicinio ugdymo, efektyvumas planuojant darbą klasėje. Partneriai dalinosi savo patirtimi, rengiant į mokinius orientuoto ugdymo klasių aplinką, pamokas. Dalyviai atlikinėjo įvairias užduotis, namų darbus, kad ne tik teoriškai suprastų į mokinį orientuoto ugdymo reikšmę, bet ir praktiškai ją patirtų, taip galėdami atrasti save šio metodo kontekste. Visi dalyviai turėjo galimybę įsivertinti, pristatyti savo problemas ir jas išspręsti, padedant kolegoms.

Projekto partneriai lankėsi mūsų mokyklos vasaros stovyklėlėje, su vaikais kūrė ir tapė piešinius ant medžių, pristatydami savo šalį, jos tradicijas, etnografinius simbolius, bendravo su mokyklos administracija, susipažino su mokyklos mokymosi erdvėmis ir aplinka. Būdami Vilniuje partneriai apsilankė Vilniaus miesto savivaldybės švietimo skyriuje, susipažino su kitais projektais, vykdomais sostinės mokyklose ir Lietuvoje, taip pat lankėsi Lietuvos Respublikos Seime, kur susipažino su jo veikla, svarbiais mūsų šalies istoriniais ir politiniais įvykiais.

Projekto ULCA mokymai ypatingi tuo, kad pedagogams suteikia galimybę geriau pažinti ne tik savo ir mokinių psichologiją, bet ir praktiškai išspręsti kylančias problemas, kitaip pažvelgti į situaciją, rasti tinkamiausią sprendimą, kartu visą laiką motyvuojant mokinius mokytis ir ieškoti savo stipriųjų pusių.

Mokykla toliau bendradarbiauja su projekto partneriais, mokyklos pedagogai tęsia mokymąsi: spalio mėnesį lankysis Šiaurės Makedonijoje, kur vyks ULCA mokymai mokytojams – mentoriams.

Pranešimas ir kvietimas registruoti vaikus skiepams nuo COVID-19

Pranešimas ir kvietimas registruoti vaikus nuo 5 metų skiepams nuo COVID-19. 

Paprastai ir patogiai užregistruoti vaiką skiepui jų tėvai (globėjai) gali internetu – www.vakcina.vilnius.lt arba www.koronastop.lt, taip pat paskambinus trumpuoju numeriu 1808.

Informacija apie saugų grįžimą į mokyklą

Suprantame, mieli tėveliai, Jūsų nerimą ir norą, kad vaikai grįžtų į Vilniaus Prano Mašioto pradinę mokyklą ugdytis kontaktiniu būdu.

Vilniaus miesto savivaldybė rinko informaciją dėl saugaus grįžimo į kontaktinį ugdymą su periodiniu testavimu. Grįžti pareiškė norą beveik 80 procentų pradinio ugdymo klases turinčių įstaigų. Visos norinčios grįžti į kontaktinį ugdymą įstaigos savivaldybei yra žinomos ir įtrauktos į sąrašą. Tačiau, kol kas dėl nacionalinės registravimo testuotis sistemos atnaujinimo darbų bei Savivaldybės turimų ribotų pajėgumų ir didelio kiekio techninio darbo, kas reikalauja daug žmogiškųjų išteklių ir laiko, šis procesas negali judėti taip greitai, kaip mums visiems norisi. Todėl Vilniaus miesto savivaldybė kas savaitę gali atverti tik po kelias mokyklas.

Pirmiausiai planuojama atverti tas mokyklas, kurių didelė bendruomenės dauguma išreiškė norą grįžti į kontaktinį ugdymą ir kuriose dirba Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistai arba mobiliosios komandos specialistai.

Savivaldybės noras yra atverti visas mokyklas, tačiau, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir sergamumą, turi atverti ugdymo įstaigas saugiai, taikydami kaupinių metodą. Tikimės, kad artimiausiu metu situacija pagerės ir grįžti į kontaktinį ugdymą galės kuo daugiau ugdymo įstaigų.
Apie visus priimtus sprendimus dėl kontaktinio mokymo ar pasikeitusią situaciją, savivaldybė informuos ugdymo įstaigas.
Mūsų mokyklos tėvų ir mokytojų apklausos rezultatai.
Apklausa pateikta 100% tėvų, atsakė 96%, 4% tėvų apklausoje nedalyvavo.
71% tėvelių norėtų, kad vaikai grįžtų į ugdymą mokykloje, atliekant tyrimus kaupinių metodu:
· I klasių – 76%
· II klasių – 72%
· III klasių – 74%
· IV klasių – 63%

74% mokytojų nori grįžti į kontaktinį ar mišrų ugdymą mokykloje. 58% darbuotojų jau yra paskiepyti viena arba dviem vakcinos dozėmis.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistas mokykloje yra.
Mokykla išreiškė norą grįžti į kontaktinį ugdymą ir laukiame savivaldybės sprendimo.
Vilniaus miesto savivaldybė labai prašo supratingumo, kantrybės ir tikėkime, kad mokyklai greitai bus pasiūlyta grįžti į kontaktinį ugdymą.

Pagarbiai,

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė
Jūratė Mikulskienė

Aplinkosaugos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta 2020“

Lai Ekologiškumo viruso banga plinta po visą pasaulį labiau nei kiti virusai. Kilnių siekių bei troškimų vedini Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 4 b ir 4 d klasių mokinių komandos 2020 m. lapkričio 25 d. dalyvavo virtualiame – nuotoliniame aplinkosaugos konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2020“. Dėkojame konkursą organizatoriams Vilniaus Žirmūnų gimnazijai ir Jaunųjų Žaliųjų organizacijai bei Vilniaus miesto savivaldybei.

Svarbi informacija

  • Vilniaus mieste priimtas sprendimas, kad vaikai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio,  priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, taip pat specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomi mokiniai lankys darželius ir mokyklas įprastai.
  • Neformalusis vaikų švietimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu arba, jei tai neįmanoma, stabdomas.  Kontaktiniu būdu galės vykti tik tos neformaliojo vaikų švietimo programos, kurios vykdomos mokykloje dirbančių mokytojų Darijos (Sino Netto), Linos (Berniukų choras ir Šviesi žvaigždelė) ir Ingos (anglų k. būrelis) ir yra mokyklos ugdymo plano ir Visos dienos mokyklos veiklos dalis. Dirbama tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam.
  • Atkreipiame dėmesį, jog ugdymo įstaigose, vykdant neformaliojo švietimo programas, teikiant švietimo pagalbos konsultacijas kontaktiniu būdu, turi būti laikomasi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų.

Vaikų vasaros stovykla „Linksmosios pėdutės“, 2020

Informuojame, kad mokykla Vilniaus miesto savivaldybei teikia paraišką finansavimui gauti Vaikų vasaros poilsio programų konkursui. Planuojama turistinė – meninė dienos stovykla „Linksmosios pėdutės“ 2020 m. nuo birželio 08 d. iki birželio 12 d. Organizuodami vaikų vasaros stovyklą „Linksmosios pėdutės“ sieksime, kad vaikai kuo daugiau būtų gryname ore, keliaudami pažintų gimtąjį kraštą, išbandytų įvairias sporto rūšis, turiningai ir linksmai praleistų laiką, patobulintų sveikos gyvensenos kompetencijas. Plačiau apie stovyklos organizavimą ir veiklą informuosime, kai tik gausime atsakymą iš savivaldybės.

Aktuali informacija

Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMSM) patvirtino, kad dėl viruso grėsmės, atsižvelgus į kitų šalių patirtį, nustatomos privalomos mokinių atostogos ir taip stabdomas ugdymo procesas š. m. kovo 13-27 dienomis.

Vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio protokolu, pedagogams sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu. Dirbdami nuotoliniu būdu pedagogai užsiima savišvieta, rengia metodines priemones, planuoja būsimas ugdomąsias veiklas, skaito naujausią metodinę literatūrą, domisi šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir aktualijomis, ruošia būsimų švenčių renginių scenarijus, rengia individualias ir diferencijuotas užduotis mokiniams ir kt. Šiuo metu ruošiamasi nuotolinio mokymosi proceso įgyvendinimui. Kovo 13-27 dienomis užduotys nuotoliniu būdu atostogaujantiems mokiniams nebus siunčiamos.

Rekomenduojamos veiklos namuose:

• Vilnius su ,,Vyturio“ leidykla užtikrina visiems Vilniaus moksleiviams nemokamą literatūrą e. platformoje vyturys.lt/kodas/corona, http://bit.ly/vyturioknygos

• Nemokamai naudokitės „EDUKA klase“ karantino metu. Prisijungti galite „EDUKA klasėje“ https://klase.eduka.lt/.

• EMA informuoja, kad visų mokyklų mokytojai ir mokiniai www.emapamokos.lt turiniu galės naudotis nemokamai ir neribotai jau nuo kovo 12 dienos.

• Nacionaliniame egzaminų centre 2, 4 klasių testų pavyzdžiai.

• Įvairiausios el. mokymo priemonės https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/

Bendros rekomendacijos visiems:

• eiti pasivaikščioti – nebūtina užsidaryti namuose. Tačiau negalioja tiems, kurie dėl karantino turi izoliuotis namuose;
• šeimoje rasti bendrų veiklų – stalo žaidimus, filmus, serialus, kūrybinę veiklą;
• lankytis gamtoje – aplink Vilnių yra puikių vietų, išnaudokite šį laiką jų apžiūrėjimui;
• atrasti naujus patiekalus namuose;
• skaityti knygas;

Kviečiame sekti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje ir susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į juos: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19.

Skambinti į Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą galima tel. Nr. (8 5) 212 4098.

Prašome sekti informaciją.