Informacija apie saugų grįžimą į mokyklą

Suprantame, mieli tėveliai, Jūsų nerimą ir norą, kad vaikai grįžtų į Vilniaus Prano Mašioto pradinę mokyklą ugdytis kontaktiniu būdu.

Vilniaus miesto savivaldybė rinko informaciją dėl saugaus grįžimo į kontaktinį ugdymą su periodiniu testavimu. Grįžti pareiškė norą beveik 80 procentų pradinio ugdymo klases turinčių įstaigų. Visos norinčios grįžti į kontaktinį ugdymą įstaigos savivaldybei yra žinomos ir įtrauktos į sąrašą. Tačiau, kol kas dėl nacionalinės registravimo testuotis sistemos atnaujinimo darbų bei Savivaldybės turimų ribotų pajėgumų ir didelio kiekio techninio darbo, kas reikalauja daug žmogiškųjų išteklių ir laiko, šis procesas negali judėti taip greitai, kaip mums visiems norisi. Todėl Vilniaus miesto savivaldybė kas savaitę gali atverti tik po kelias mokyklas.

Pirmiausiai planuojama atverti tas mokyklas, kurių didelė bendruomenės dauguma išreiškė norą grįžti į kontaktinį ugdymą ir kuriose dirba Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistai arba mobiliosios komandos specialistai.

Savivaldybės noras yra atverti visas mokyklas, tačiau, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir sergamumą, turi atverti ugdymo įstaigas saugiai, taikydami kaupinių metodą. Tikimės, kad artimiausiu metu situacija pagerės ir grįžti į kontaktinį ugdymą galės kuo daugiau ugdymo įstaigų.
Apie visus priimtus sprendimus dėl kontaktinio mokymo ar pasikeitusią situaciją, savivaldybė informuos ugdymo įstaigas.
Mūsų mokyklos tėvų ir mokytojų apklausos rezultatai.
Apklausa pateikta 100% tėvų, atsakė 96%, 4% tėvų apklausoje nedalyvavo.
71% tėvelių norėtų, kad vaikai grįžtų į ugdymą mokykloje, atliekant tyrimus kaupinių metodu:
· I klasių – 76%
· II klasių – 72%
· III klasių – 74%
· IV klasių – 63%

74% mokytojų nori grįžti į kontaktinį ar mišrų ugdymą mokykloje. 58% darbuotojų jau yra paskiepyti viena arba dviem vakcinos dozėmis.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistas mokykloje yra.
Mokykla išreiškė norą grįžti į kontaktinį ugdymą ir laukiame savivaldybės sprendimo.
Vilniaus miesto savivaldybė labai prašo supratingumo, kantrybės ir tikėkime, kad mokyklai greitai bus pasiūlyta grįžti į kontaktinį ugdymą.

Pagarbiai,

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė
Jūratė Mikulskienė

Aplinkosaugos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta 2020“

Lai Ekologiškumo viruso banga plinta po visą pasaulį labiau nei kiti virusai. Kilnių siekių bei troškimų vedini Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 4 b ir 4 d klasių mokinių komandos 2020 m. lapkričio 25 d. dalyvavo virtualiame – nuotoliniame aplinkosaugos konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2020“. Dėkojame konkursą organizatoriams Vilniaus Žirmūnų gimnazijai ir Jaunųjų Žaliųjų organizacijai bei Vilniaus miesto savivaldybei.

Svarbi informacija

  • Vilniaus mieste priimtas sprendimas, kad vaikai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio,  priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, taip pat specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomi mokiniai lankys darželius ir mokyklas įprastai.
  • Neformalusis vaikų švietimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu arba, jei tai neįmanoma, stabdomas.  Kontaktiniu būdu galės vykti tik tos neformaliojo vaikų švietimo programos, kurios vykdomos mokykloje dirbančių mokytojų Darijos (Sino Netto), Linos (Berniukų choras ir Šviesi žvaigždelė) ir Ingos (anglų k. būrelis) ir yra mokyklos ugdymo plano ir Visos dienos mokyklos veiklos dalis. Dirbama tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam.
  • Atkreipiame dėmesį, jog ugdymo įstaigose, vykdant neformaliojo švietimo programas, teikiant švietimo pagalbos konsultacijas kontaktiniu būdu, turi būti laikomasi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų.

Vaikų vasaros stovykla „Linksmosios pėdutės“, 2020

Informuojame, kad mokykla Vilniaus miesto savivaldybei teikia paraišką finansavimui gauti Vaikų vasaros poilsio programų konkursui. Planuojama turistinė – meninė dienos stovykla „Linksmosios pėdutės“ 2020 m. nuo birželio 08 d. iki birželio 12 d. Organizuodami vaikų vasaros stovyklą „Linksmosios pėdutės“ sieksime, kad vaikai kuo daugiau būtų gryname ore, keliaudami pažintų gimtąjį kraštą, išbandytų įvairias sporto rūšis, turiningai ir linksmai praleistų laiką, patobulintų sveikos gyvensenos kompetencijas. Plačiau apie stovyklos organizavimą ir veiklą informuosime, kai tik gausime atsakymą iš savivaldybės.

Aktuali informacija

Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMSM) patvirtino, kad dėl viruso grėsmės, atsižvelgus į kitų šalių patirtį, nustatomos privalomos mokinių atostogos ir taip stabdomas ugdymo procesas š. m. kovo 13-27 dienomis.

Vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio protokolu, pedagogams sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu. Dirbdami nuotoliniu būdu pedagogai užsiima savišvieta, rengia metodines priemones, planuoja būsimas ugdomąsias veiklas, skaito naujausią metodinę literatūrą, domisi šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir aktualijomis, ruošia būsimų švenčių renginių scenarijus, rengia individualias ir diferencijuotas užduotis mokiniams ir kt. Šiuo metu ruošiamasi nuotolinio mokymosi proceso įgyvendinimui. Kovo 13-27 dienomis užduotys nuotoliniu būdu atostogaujantiems mokiniams nebus siunčiamos.

Rekomenduojamos veiklos namuose:

• Vilnius su ,,Vyturio“ leidykla užtikrina visiems Vilniaus moksleiviams nemokamą literatūrą e. platformoje vyturys.lt/kodas/corona, http://bit.ly/vyturioknygos

• Nemokamai naudokitės „EDUKA klase“ karantino metu. Prisijungti galite „EDUKA klasėje“ https://klase.eduka.lt/.

• EMA informuoja, kad visų mokyklų mokytojai ir mokiniai www.emapamokos.lt turiniu galės naudotis nemokamai ir neribotai jau nuo kovo 12 dienos.

• Nacionaliniame egzaminų centre 2, 4 klasių testų pavyzdžiai.

• Įvairiausios el. mokymo priemonės https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/

Bendros rekomendacijos visiems:

• eiti pasivaikščioti – nebūtina užsidaryti namuose. Tačiau negalioja tiems, kurie dėl karantino turi izoliuotis namuose;
• šeimoje rasti bendrų veiklų – stalo žaidimus, filmus, serialus, kūrybinę veiklą;
• lankytis gamtoje – aplink Vilnių yra puikių vietų, išnaudokite šį laiką jų apžiūrėjimui;
• atrasti naujus patiekalus namuose;
• skaityti knygas;

Kviečiame sekti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje ir susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į juos: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19.

Skambinti į Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą galima tel. Nr. (8 5) 212 4098.

Prašome sekti informaciją. 

Ekologiškumo virusas plinta, 2019

Lapkričio 21 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3b, 3d, 4a ir 4c klasių mokinių komandos dalyvavo aplinkosaugos konkurse  „Ekologiškumo virusas plinta”. Konkursą organizavo Vilniaus Žirmūnų gimnazija ir Jaunųjų Žaliųjų organizacija prisidedant Vilniaus miesto Savivaldybei.

Džiaugiamės galėdami prisidėti prie mokinių skatinimo atkreipti dėmesį į aplinkosaugos problemas.

Stovykla „Linksmosios pėdutės”

Informuojame, kad mokykla Vilniaus miesto savivaldybei teikė paraišką finansavimui gauti Vaikų vasaros poilsio programų konkursui. Gautas dalinis finansavimas. Norime pasidžiaugti, kad Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 1500 eurų. 500 eurų bus skirti padengti transporto išlaidas, o 1000 eurų – edukacinėms veikloms. Likusią išlaidų dalį turės finansuoti mokinių tėvai. Stovykloje keliaus, pramogaus ir draugaus net 90 mokinių.

Primename, kad turistinė dienos stovykla  „Linksmosios pėdutės“ vyks 2019 m. nuo birželio 10 d. iki birželio 14 d.

Visos dienos mokyklos grupėms nupirktos edukacinės priemonės

Dėkojame Vilniaus miesto savivaldybei už skirtą 1000 Eurų  visos dienos mokyklos grupių edukacinių veiklų priemonėms įsigyti. Džiaugiamės galėję įsigyti stalo žaidimų ir sporto prekių vaikų užimtumui popamokinėse grupėse.