Konsultacija mokytojų padėjėjams

Š. m. rugsėjo 20 d. Vaiko gerovės komisijos iniciatyva, pagalbos mokiniui specialistės (spec. pedagogė Ilona Vielavičienė, socialinė pedagogė Giedrė Kisielė, psichologė Kamilė Žaltauskaitė)  organizavo praktinę konsultaciją mokyklos mokytojų padėjėjams, dirbantiems su SUP turinčiais mokiniais. Specialistės informavo, kaip sudaryti sąlygas mokiniui bendrauti su bendraamžiais, dalyvauti bendroje veikloje, atskleisti savo gebėjimus.

Mokytojo padėjėjo kiekvieno mokinio supratimas, tos dienos  nuotaikos pajutimas, greita reakcija, tolerancija, švelnumas ir pagarbus bendravimas, tikėjimas mokinio mokymo(si) ir ugdymo(si) sėkme padeda pasiekti ugdymosi tikslų.

Kiekvieno mokykloje dirbančio darbuotojo indėlis turi didžiulę įtaką sėkmingam SUP mokinio ugdymui. Nuoširdžiai dėkojame Ilonai, Giedrei ir Kamilei už praktinį užsiėmimą mokytojų padėjėjams!