Gestų kalbos pamokėlės

Š. m. spalio 1-12 dienomis Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje lankėsi Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbuotojai. Jie pravedė mokiniams pamokėles apie gestų kalbos ypatumus, dažniausius mitus apie gyvenimą tylos pasaulyje bei kurčiųjų kultūrą. Mokiniai, stebėdami vaizdo medžiagą, klausydamiesi lektorės, išmoko parodyti savo vardą, pasisveikinti, padėkoti gestų kalba. Džiaugiamės puikia galimybe giliau pažinti gestų kalbą!