Tėvų (globėjų/rūpintojų) konsultavimo ugdymo klausimais tvarka

  1. Mokytojas konsultuoja tėvus ugdymo klausimais konsultacijų tvarkaraštyje nurodytu laiku.
  2. Konsultacijų tvarkaraštis skelbiamas mokyklos interneto svetainėje ir skelbimų lentoje.
  3. Dėl konsultacijų registruojamasi iš anksto (ne vėliau kaip 2 dienos iki konsultacijos), susitarus su mokytojomis. Dėl mokytojų dalykininkų konsultacijų kreipkitės į klasių mokytojas.
Mokytojo vardas, pavardė Konsultacijos
Diena Laikas Vieta
Jūratė Babickienė Trečiadieniais 13.00-14.00 107 kab.
Virginija Druktenienė Penktadieniais 14.00-15.00 110 kab.
Silvana Eigminienė Antradieniais 7.55-8.55 106 kab.
Danguolė Giriūnienė Pirmadieniais 12.00-13.00 110 kab.
Darija Juodzevičienė Trečiadieniais 12.00-13.00 204 kab.
Eva Juzefovič Trečiadieniais 13.00-14.00 116 kab.
Lina Kasperavičienė Pirmadieniais ir penktadieniais 7.15-7.45 108 kab.
Birutė Lašinskienė Pirmadieniais 8.50-9.50 118 kab.
Inga Linartienė Antradieniais 13.00-14.00 110 kab.
Lina Mačiulienė Pirmadieniais 15.00-16.00 107 kab.
Jurgita Mickevičienė Trečiadienis 12.00-13.00 116a kab.
Dalia Milašauskienė Pirmadieniais 12.00-13.00 120 kab.
Kristina Mitkevičienė Antradieniais ir trečiadieniais 7.30-8.00 110 kab.
Ingrida Nausėdienė Ketvirtadieniais 8.50-9.50 203 kab.
Agnė Petraitienė Penktadieniais 12.00-13.00 110 kab.
Jolita Petkevičienė Pirmadieniais ir trečiadieniais 14.00-16.00 117 kab.
Ingrida Rimkuvienė Antradieniais 10.55-11.55 107 kab.
Sigita Rudžionytė-Vaitiekienė Antradieniais 14.00-15.00 110 kab.
Regina Saulėnienė Trečiadieniais 7.55-8.55 106 kab.
Simona Stumbraitė Antradieniais 7.30-8.30 110 kab.
Gintarė Umbrasaitė Ketvirtadieniais 12.00-13.00 107a kab.
Vaida Vaičiūtė Pirmadienis
Ketvirtadieniais
18.00-18.30
9.50-10.20
202 kab.
Aurelija Vaškienė Penktadieniais 7.45-8.45 106 kab.
Audronė Volkovienė Trečiadieniais 9.50-10.50 206 kab.
Giedrė Zulonienė Penktadieniais 16.00-17.00 112 kab.

 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) KONSULTAVIMO UGDYMO KLAUSIMAIS TVARKA

  1. Mokytojas konsultuoja tėvus ugdymo klausimais konsultacijų tvarkaraštyje nurodytu laiku.
  2. Konsultacijų tvarkaraštis skelbiamas mokyklos interneto svetainėje ir skelbimų lentoje.
  3. Dėl konsultacijų registruojamasi iš anksto, susitarus su mokytojomis. Dėl mokytojų dalykininkų konsultacijų kreipkitės į klasių mokytojas.
Mokytojo vardas, pavardė Konsultacijos
Diena Laikas Vieta
Virginija Druktenienė Penktadieniais 11.00-11.45 Mokytojų kambarys
Silvana Eigminienė Antradieniais 8.00-8.45 Mokytojų kambarys
Gražina Gaidimauskienė Ketvirtadieniais 10.55-11.40 107a kab.
Danguolė Giriūnienė Ketvirtadieniais 8.00-8.45 Mokytojų kambarys
Darija Juodzevičienė Antradieniais 12.00-12.45 Mokytojų kambarys
Eva Juzefovič Ketvirtadieniais 12.00-12.45 118 kab.
Birutė Lašinskienė Trečiadieniais 16.00-17.00 118 kab.
Inga Linartienė Antradieniais 12.50-14.25 Mokytojų kambarys
Lina Mačiulienė Antradieniais 14.00-14.45 Mokytojų kambarys
Jurgita Mickevičienė Antradieniais 16.00-16.45 116a kab.
Dalia Milašauskienė Ketvirtadieniais 12.00-12.45 118 kab.
Ingrida Nausėdienė Penktadieniais 10.55-11.40 203 kab.
Agnė Petraitienė Penktadieniais 9.50-10.35 108a kab.
Milda Petronienė Ketvirtadieniais 13.00-13.45 Mokytojų kambarys
Jolita Petkevičienė Ketvirtadieniais 13.05-13.50 117 kab.
Ingrida Rimkuvienė Antradieniais 8.55-9.40 201 kab.
Sigita Rudžionytė Vaitiekienė Ketvirtadieniais 14.00-14.45 110 kab.
Regina Saulėnienė Ketvirtadieniais 9.50-10.35 105 kab.
Vaida Vaičiūtė Pirmadieniais 9.50-10.35 202 kab.
Milda Vainauskaitė Pirmadieniais 13.05-13.50 205 kab.
Aurelija Vaškienė Ketvirtadieniais 12.00-12.45 110 kab.
Audronė Volkovienė Antradieniais 9.50-10.35 206 kab.
Jurga Valentienė Pirmadieniais 12.00-12.45 108 kab.

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai)!

Informuojame, kad norėdami užtikrinti mokinių ir darbuotojų saugumą ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje, siekiant riboti pašalinių asmenų lankymąsi mokykloje, remdamiesi Mokyklos Tarybos posėdžio nutarimu (2017-03-09, Protokolo Nr. 2) nuo 2017 m. balandžio 19 d. mokyklos duris rakinsime nuo 8.00 val. iki 13.50 val.
Prašome tėvelių (globėjų, rūpintojų) rytais į pamokas vaikus palydėti tik iki mokyklos vartų, o po pamokų ir neformalaus ugdymo veiklos juos pasitikti mokyklos kieme.
Individualius pokalbius su klasės, dalyko mokytojais ar specialistais prašome iš anksto suderinti po pamokų.
Esant skubiam reikalui galima skambinti mokyklos administracijai telefonu (8 5) 277 2736 arba mokytojos nurodytu telefonu.
Atvykusius į mokyklą asmenis prašome pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užsiregistruoti pas budintį Atvykusių asmenų registracijos žurnale.
Skambutis yra prie įėjimo durų.

Tikimės Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo.

Administracija