Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos moksleiviai dalyvauja 2015-2016 m. m. diagnostiniuose ir standartizuotuose testuose

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla trečius metus, norėdama įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant standartizuotus vertinimo įrankius, teikė paraišką dalyvauti Nacionalinio egzaminų centro  (toliau NEC) veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse/ mokyklose 2015–2016 m. m.“. Įvertinus paraiškas buvome pakvieti pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Šio bendradarbiavimo tikslas – mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais bei standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti. Taip pat siekiama išsiaiškinti, kaip pradiniam ugdymui skirti mokinių pasiekimų testai gali būti racionaliai panaudoti mokyklos darbo gerinimui.

Mokyklos mokinių pasiekimams įvertinti bus panaudoti pradiniam ugdymui skirti diagnostiniai ir standartizuoti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo ir kalbos sandaros pažinimo) ir matematikos diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams, skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei; kurie sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais (nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama NEC interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „Diagnostiniai vertinimo įrankiai ir standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/.)

Diagnostinių ir standartizuotų testų mūsų mokykloje testavimo ir grafikas ir testų trukmė

2 KLASĖ

Dalyko diagnostinis testas

Testo trukmė

Testavimo data

Testavimo laikas

RAŠYMAS 1 dalis (kalbos sandaros pažinimas)

apie 45 min. *

Balandžio 26 d.

10 val.

SKAITYMAS

apie 45 min. *

Balandžio 28 d

9 val.

RAŠYMAS, 2 dalis (teksto kūrimas)

apie 45 min. *

Gegužės 3 d.

9 val.

MATEMATIKA

apie 45 min. *

Gegužės 4 d.

9 val.

*Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

4 KLASĖ

Dalyko diagnostinis/ standartizuotas testas/

Testo trukmė

Testavimo data

Testavimo laikas

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 26 d.

10 val.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 28 d

9 val.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 3 d.

9 val.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d.

9 val.

KLAUSIMYNAS

apie 30 min.

Gegužės 5 d.

Mokiniams patogiu laiku

Informacija dėl 4 kl. Standartizuotų testų vykdymo 2015 m.

Mokykla pagal paraišką atrinkta dalyvauti nacionalinio lygmens  projekte  „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015 m.”.  Projektą organizuoja ir vykdo Nacionalinis egzaminų centras (NEC). Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.
2015 m. balandžio 28 – gegužės 5 d.  mokykloje vyks 4 kl. mokinių testavimas. Mokyklos mokinių pasiekimams įvertinti bus naudojami pradiniam ugdymui skirti standartizuoti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo. Taip pat  mokykloje bus naudojami mokinių klausimynai kurie sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais (nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „Standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/.)
2015 M. TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ
4 KLASĖ
1lentelė
Standartizuotas testas/ klausimynas
Testo/ anketos pildymo trukmė
Testavimo data, valanda
Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTAS sistemoje data ir laikas
SKAITYMO TESTAS
45 min.
Balandžio 28 d.,
(antradienis), 9.00val.
Balandžio 28 d., 12 val.
RAŠYMO TESTAS
45 min.
Balandžio 29 d.,
(trečiadienis), ,9.00 val.
Balandžio 29 d., 12 val.
PASAULIO PAŽINIMO TESTAS
45 min.
Balandžio 30 d., (ketvirtadienis), 9.00 val.
Balandžio 30 d., 12 val.
MATEMATIKOS TESTAS
45 min.
Gegužės 5 d., (antradienis), 9.00 val.
Gegužės 5 d., 12 val.
KLAUSIMYNAS
30 min.
Pasirinktinai vieną dieną iki gegužės 6 d.