Bendruomenės renginys, skirtas tarptautinei tolerancijos dienai

Š. m. lapkričio 16 d. vakare Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos pedagogai ir mokinių tėveliai rinkosi į bendruomenės renginį, skirtą Tolerancijos dienai. Pirmą kartą renginys buvo transliuojamas per Teams platformą. Dalyviai renginį galėjo stebėti ir nuotoliu. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo skyriaus vyr. specialistė Viktorija Vilimavičienė tarė sveikinimo žodį ir padėkojo už iniciatyvą bei dėmesį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė pristatė svečius ir pranešėjus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Zulonienė parengė pranešimą apie mokyklos pasirengimą Įtraukiajam ugdymui, supažindino su dokumentais, dabarties aktualijomis, iššūkiais ir faktais. VšĮ Terapinio ugdymo centro „Aplink“ vaiko atvejo koordinatorė Monika Stuglytė perskaitė pranešimą apie centro veiklą, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymą, pademonstravo specialiąsias priemones. Vilniaus Prano Mašioto pradinę mokyklą baigusio mokinio mama Jurgita pasidalino apie sūnaus, turinčio Dauno sindromą, ugdymą mokykloje, džiaugsmus bei rūpesčius. Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos direktorė Edita Astapovičienė ir mokytoja Jevgenija Lotach parengė pranešimą „Geriausia pagalba – supratimas“ ir pristatė savo patirtį, kaip ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai mokykloje. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokinio mama Sandra papasakojo apie sūnaus, turinčio autizmo spektro sutrikimą, dienas mokykloje ir kylančius iššūkius. Nuoširdžiai dėkojame pranešėjams bei klausytojams, dalyvavusiems renginyje!

Projektas „Mašiotukai – Mašiotukams“

Lapkričio 16 d. 1a ir 3d klasių mokiniai per MC Teams platformą susitiko su psichologe Austėja J., kuri prieš 12 metų baigė mūsų mokyklą ir buvo mokytojos Ingridos N. mokinė.  Austėja šiuo metu gyvena ir savanoriauja Ispanijoje. Ji pasidalino prisiminimais apie laiką praleistą mokykloje, atsakė į vaikų klausimus, domėjosi šiuo metu mokykloje vykstančiomis  veiklomis. Taip pat vedė pamoką apie toleranciją, draugystę, jausmus.

Dėkojame Austėjai už skirtą laiką ir akimirkas praleistas kartu. 

Mes esame kartu

Vilniaus Prano Mašioto mokyklos ketvirtokai sukūrė modernaus meno instaliaciją „Mes esame kartu“, kuri atspindi buvusią bei esamą pandeminę situaciją pasaulyje, didžiulį norą bendrauti ir atrastus naujus, kitokius būdus būti kartu.
Kiekvienas mokinys turėjo nupiešti realaus dydžio save ir šie piešiniai buvo patalpinti mokyklos languose: tarsi aliuzija į tuos mus, kurie per karantiną matė vienas kitą tik TEAMS’ų ar ZOOM’o „langeliuose“ kompiuterio ekrane.
Instaliacija tapo ketvirtokų išleistuvių dalimi: kai mokyklos kiemas prisipildė gyvo klegesio, gyvos muzikos, gyvų mokinių ir jų tėvelių, o iš mokyklos langų veiksmą stebėjo „karantininiai mes“.
Instaliacija „Mes esame kartu“ yra Erasmus+ projekto „Paslėpti Europos brangakmeniai“ potemės „Vilnius – modernaus meno miestas“ dalis.