Svečiai iš Slovakijos

Ketvirtadienį, rugsėjo 16-tą mokykloje sulaukėme svečių iš Slovakijos.

Šis vizitas – viena iš tarptautinio projekto ERASMUS + „KA – 203 TOBULĖK. Į MOKINĮ ORIENTUOTA UGDYMO TEORIJA (angl. Upgrade with learner-centered approach) (ULCA)“ dalių. Svečiai apžiūrėjo mokyklą, susipažino su mokiniais, atsakė į jiems rūpimus klausimus. Džiaugiamės, kad mūsų ugdytiniai žingeidūs, o vyresniųjų klasių mokiniai geba vystyti pokalbį anglų kalba. Pedagogų rate buvo aptarti tolimesni projekto tikslai, įvykdytos veiklos.

Džiaugiamės tarptautine projekto komanda, besivystančiu naujuoju moduliu bei šiltais projekto partnerių atsiliepimais apie mokyklos aplinką bei nuostabius mokinius.

Susitikimas su Erasmus+ projekto partneriais

Birželio 3-7 dienomis Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje viešėjo mokytojai ir mokiniai iš Velso, Lenkijos, Čekijos, Italijos ir Ispanijos, atvykę pagal Erasmus+ tarpmokyklinės strateginės partnerystės programą.

Kadangi mūsų projektas “Tūkstantis kultūrų – viena Europa” artėja prie pabaigos, paskutinis partnerių susitikimas mūsų mokykloje įvyko su trenksmu: pasveikinimo koncertas nepaliko abejingų ir įžiebė šypsenas visai savaitei. Mokykloje veiklos keitė viena kitą, įtraukdamos tiek mokytojus, tiek mokinius. Svečiai muzikavo, gamino darbelius iš vilnos, rišo draugystės apyrankes, keliavo į Trakus ir Vikingų kaimą, kūrė automobilius per robotikos dirbtuves, ieškojo lobio Vilniaus senamiestyje bei stebėjo ir dalyvavo pamokose.

Mokykloje besimokančių vaikų šeimos priėmė atvykusius Ispanijos ir Italijos moksleivius į savo namus ir negailėjo jėgų bei išradingumo norėdamos parodyti Vilnių iš geriausios pusės.

Iš svečių lūpų sulaukėme daugybės komplimentų mokyklai, priimančiom šeimoms, puikiai organizuotom veiklom ir Vilniui.

Ačiū visiems prisidėjusiems už pagalbą!

Svečiai mokykloje

Kovo 7 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje lankėsi svečiai: dvi mokytojos iš Kenijos ir Azorų salų, dėstytojas iš Danijos bei Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė.
Vyko ekskursija po mūsų mokyklą, svečiai diskutavo apie ugdymo programas, Vaiko gerovės komisijos veiklą, kasdieninį mokyklos gyvenimą. Be įdomių susitikimų su mokiniais, svečiai sudalyvavo ir generalinėje muzikinio renginio, skirto Kovo 11-ąjai, repeticijoje. Kaip teigė dekanė Vaiva, mūsų mokykla – dar viena mokykla, kuri griauna mitus, kad Lietuvos švietimas merdi.
Nuoširdžiai dėkojame partneriams – Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetui už puikią patirtį pristatant mokyklą užsienio pedagogams!

Plačiau skaitykite čia.

Svečiai

Gegužės 12 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje lankėsi kolegos iš Jonavos r. Bukonių mokyklos – daugiafunkcio centro. Mokytojai, pagalbos specialistai, administracijos atstovai stebėjo atviras veiklas, vaikščiojo po mokyklą, klausėsi pranešimų, dalyvavo dienos veiklų refleksijoje.
Nuoširdžiai dėkojame anglų kalbos mokytojai Silvanai Eigminienei, pradinių klasių mokytojoms Danguolei Giriūnienei, Daliai Milašauskienei, Evai Juzefovič, pademonstravusioms atviras veiklas.
Dėkojame už nuostabius meninius pasirodymus šokio mokytojai Sigitai Rudžionytei Vaitiekienei, muzikos mokytojai Darijai Juodzevičienei bei jų kolektyvams, už parengtus pranešimus pradinių klasių mokytojoms Danguolei Giriūnienei, Ingridai Nausėdienei, Jolitai Petkevičienei.

Svečiai iš Olandijos

Vasario 20-21 dienomis Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje lankėsi 5 studentai iš Olandijos. Būsimieji pedagogai stebėjo matematikos pamokas visose klasėse ir atliko ugdymo programų, vadovėlių, pratybų sąsiuvinių lyginamąją analizę. Jie džiaugėsi pamokose stebėtais aktyviaisiais metodais, žaidimais, įdomiomis praktinėmis užduotimis. Svečiai gyrė mokytojų kūrybiškumą, jų gebėjimą taikyti informacines technologijas. Buvo maloniai nustebinti patrauklia ugdymosi aplinka. Dėkojame pradinių klasių mokytojoms už dalinimąsi patirtimi, mokiniams-už betarpišką bendravimą!

Svečiuose būsimieji mokytojai iš Danijos

Kovo 5 d. mokykloje lankėsi būsimieji mokytojai iš Danijos. Mums buvo didelė garbė pristatyti savo mokyklą ir jos veiklą.
Po stebėtų pamokų kartu lyginome bei aptarėme, kuo panašus bei kuo skirtingas mokinių ugdymas Lietuvoje  ir Danijoje. Atradome panašumų, bet buvo ir skirtumų …

Svečiai iš Raseinių „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos

Sausio 3d. mokykloje sulaukėme mokytojų iš Raseinių Šaltinio“ pagrindinės mokyklos. Keliaudami iš klasės į klasę svečiams papasakojome apie rašytoją Praną Mašiotą, mokykloje vykstančius įdomiausius renginius bei veiklas. Mokytojai mintimis nukeliavo į šiltąją Turkiją, mokėsi piešti ant vandens.

Padėkoję už šiltą priėmimą raseiniškiai išvyko į Valdovų rūmus.

Mokykloje svečiavosi Rezeknės aukštosios mokyklos pedagogai

Rugsėjo 19 d. mokykloje lankėsi Latvijos respublikos Rezeknės aukštosios mokyklos pedagogai, norėdami susipažinti su pradinio ugdymo sistema Lietuvoje. Svečiai domėjosi mokyklos aplinka, apžiūrėjo klases, dalyvavo pamokose,  bendravo su mokiniais, kurie pradžiugino savo žiniomis apie  Latviją, o ypač Ventspilį. Kolegas sužavėjo laisvi, drąsūs, žingeidūs ir mėgstantys bendrauti vaikai.

Direktorė Jūratė Mikulskienė supažindino svečius su dabartine mokyklos situacija, kaimyninės šalies pedagogams buvo rodomas Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros sukurtas filmas apie mūsų mokyklą „Atrask sėkmę“, kuriame atsispindi bendradarbiavimas tarp tėvų, mokinių, mokytojų.  Vėliau abiejų šalių pedagogai aptarė Lietuvos ir Latvijos švietimo pradinio ugdymo pakopos aktualijas. Atsisveikindami svečiai pagyrė mokytojus už kūrybingumą,  gebėjimą sudominti vaikus bei nuoširdų dalijimąsi gerąja patirtimi.