Seniūnų akcija „Uždek, žvakelę“

Saulėtą spalio 24-osios rytmetį Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos klasių seniūnai vyko į Saulės kapines tvarkyti apleistų kapų. Mokiniai grėbė lapus, uždegė ant kapų paaukotas žvakeles. Rimtai padirbėję, seniūnai aplankė didikų Oginskių koplyčią, pasivaikščiojo po Sapiegų parką.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie organizuotos akcijos „Uždek, žvakelę“.

Šventinio pašto laiškai

Sausio 7-osios snieguotą rytmetį Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos Seniūnų klubo nariai visų klasių mokiniams išdalino Šventinio pašto laiškus. Aktyviausiai laiškus draugams, mokytojams rašė IV c klasės mokiniai! Seniūnai palinkėjo gerų, kūrybingų, sėkmingų metų!

Dėkojame visiems rašiusiems ir tikimės laiškų kitais metais!

Konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla? Pilietiškumo pradžia šeimoje ir mokykloje“

Lapkričio 29 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko  tradicinė, jau šeštoji konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla?“. Šiais metais pasirinkome temą „Pilietiškumo pradžia šeimoje ir mokykloje“. Pirmieji žingsniai pilietiškos asmenybės ūgtyje prasideda būtent šeimoje. Atsakingą, demokratinei Lietuvos valstybei ir visuomenei įsipareigojusį pilietį ugdo ir mokykla. Šito siekdama, ji padeda mokiniams pažinti, suprasti ir perimti Lietuvos istorinį bei kultūrinį palikimą, išsiugdyti meilę tėvynei, tautinį tapatumą ir tautinę savimonę, susidaryti demokratinei gyvensenai būtinas vertybines nuostatas, susikurti dorinės kultūros pagrindus, įgyti ryžto pavojaus atveju ginti  savo tėvynės laisvę ir nepriklausomybę.

Į konferenciją susirinko vaikai, tėvai, mokytojai iš Vilniaus, Kauno, Širvintų. Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė ir pasidalino mintimis, koks turi būti Lietuvos pilietis. Mokyklos Jurgelio meistrelio folkloro studijos vaikai bei vadovės B. Lašinskienė ir D. Juodzevičienė pradėjo konferenciją skambia lietuviška daina ir tautiniu šokiu.

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3 d klasės mokinė E. Montvilaitė ir jos mama A. D. Montvilienė  papasakojo, kaip jų šeimoje puoselėjamas pilietiškumas, giminystės saitai, žmogiškieji ryšiai, rūpestis, meilė, globa, šeimos papročiai ir tradicijos.  Šeima džiaugiasi:  „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt…‘‘.

Mokyklos vyr. mokytojos  D. Giriūnienė ir I. Nausėdienė pasidalino įžvalgomis, kaip pilietinio ugdymo proceso sėkmė mokykloje priklauso nuo kiekvieno mokyklos bendruomenės nario iniciatyvos ir kūrybiškumo. Jos skaitė pranešimą „Mokinių ir tėvelių įtraukimo į mokyklos veiklą galimybės“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė savo pranešime „Mažoji mokinių savivalda – „Seniūnų klubas“ – vienas iš pilietiškumo pavyzdžių Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje“ atskleidė, kad mokykla – tai savotiška maža valstybė, kurioje yra ne tik klasės, bet ir mokyklos savivalda,  nuostatai, vėliava, himnas. Jau mokyklos suole mokinys privalo suprasti ir vykdyti savo pareigas, puoselėti teises ir laisves.

Folkloro studijos vadovės vyr. mokytoja B. Lašinskienė ir muzikos vyr. mokytoja D. Juodzevičienė pranešime „Pilietiška Jurgelio meistrelio studijos veikla Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje“ pasidalino mintimis, kaip jos perteikia mokiniams tautos kultūros paveldą ir brandina jų tautinę savimonę per tradicijas ir papročius.

Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja metodininkė E. Steponavičienė skaitė pranešimą „Pilietiškumo ir kūrybiškumo dermė pradinėje mokykloje“ ir papasakojo, kaip ugdomas mokinių ryžtas nuolat ieškoti dermės tarp asmens ir tautos kultūros paveldo per kūrybines veiklas.

Edukatorės J. Korsakienė ir E. Gilė iš Všį „Vikingų kaimo“, įsikūrusio Širvintų raj., pasidalino gerąja patirtimi ir aptarė patyriminio mokymo svarbą, ugdant piliečio sampratą ir skiepijant meilę tėvynei bei pagarbą praeičiai.

Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos 4 b klasės mokinys D. Girjotas ir 4 a klasės mokinė A. Gilytė, mokytojos J. Sizovienė ir J. Girjotienė didžiavosi dalyvavę projekte „Piliakalnių Lietuva“. O Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Banel ir vyr. mokytoja L. Molienė su savo mokiniais pasiūlė išbandyti informacinių technologijų taikymą ugdymo procese.

Konferencijos svečiai džiaugėsi renginyje sutikę bendraminčių, kuriems svarbu organizuoti mokyklos gyvenimą ir neformalųjį ugdymą taip, kad būtų ugdomi savarankiški, veiklūs savo šalies piliečiai, kad atsirastų noras ir įkvėpimas  dirbti savo krašto, savo tautos ir valstybės labui.

Parengė mokytojos D. Giriūnienė, I. Nausėdienė, J. Petkevičienė, B. Lašinskienė

Akcija ,,Uždek, žvakelę”

Spalio 27 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos III-IV klasių Seniūnų klubo nariai, vadovaujami direktoriaus pavaduotojos ugdymui Giedrės Zulonienės, vyko į Antakalnio kapines vykdyti akcijos ,,Uždek, žvakelę”. Visų klasių mokiniai aukojo žvakeles, kurias uždegė klasių seniūnai ant žymiausių Lietuvos žmonių kapų. Buvo uždegta apie 80 žvakelių! Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios akcijos.

Kalėdinė pašto dėžutė

Gruodžio 22 d. Seniūnų klubas atidarė Kalėdinio pašto dėžę ir išdalino gausybę laiškų mokiniams ir mokyklos darbuotojams! Buvo išdalinti sveikinimai ir įteiktos nominacijos klasėms už Kalėdinę puošybą. Kalėdiškiausia pripažinta I c klasė!
Ačiū mokiniams ir mokytojams, puošusiems savo klases ir dalinusiems šventinę nuotaiką!
Nominacijos

Pavasarinė talka

Gegužės 9 dieną,  saulėtą penktadienio popietę, mokyklos kieme rinkosi visi, norintys gražinti mokyklos aplinką. Seniūnių klubo nariai ir kiti iniciatyvūs mokiniai rinko akmenukus, sėjo žolytę, o mokytojos kūrė ir dailino mokyklos alpinariumą. Fizinis darbas visiems praskaidrino nuotaiką ir nuteikė puikiam savaitgalio laiko praleidimui.

Akcija „Uždek žvakelę ant užmiršto kapo”

Spalio 25 d. šeši  „Seniūnų klubo” nariai prisidėjo prie gražios akcijos „Uždek žvakelę ant užmiršto kapo”. Tai 3b klasės mokiniai Maja Ivaškevičiūtė ir Naglis Maniušis, 3c klasės – Paulius Morkūnas, 3 d klasės – Greta Lazdinaitė bei 2 ketvirtokai iš 4a klasės – Meda Dikaitė ir Gustas Grinbergas. Juos lydėjo socialinė pedagogė Roberta Dailydaitė, mokytoja Violeta Stankevičienė bei LEU socialinės pedagogikos fakulteto studentės Eva ir Julija.  Ši graži grupė išvyko į Vilniaus Sudervės katalikų kapines tvarkyti ir uždegti žvakeles ant apleistų kapų. Porą valandų visi dirbo labai susikaupę, todėl spėjo aptvarkyti ir žvakeles uždegti ant 15 kapelių.