Mokinių važiavimo organizavimas ir išlaidų kompensavimas

Informuojame, kad vadovaujantis  2013 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1477 patvirtintu Mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo (toliau Aprašas) 6 punktu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių švietimo įstaigų vadovams iki rugsėjo 10 d.  tėvai (globėjai) pateikia prašymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo, kuriuose nurodoma vaiko vardas, pavardė, mokykla, klasė, gimimo data, pageidaujamas važiavimo maršrutas (stotelės), vežėjas,  vieno iš tėvų atsiskaitomoji banko sąskaita kompensacijai pervesti. Kartu pridedama ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Nuostata dėl šio termino (iki rugsėjo 10 d.) netaikoma, jei mokslo metų laikotarpiu pasikeičia gyvenamoji vieta ar išryškėja kitos nenumatytos aplinkybės.

Kompensacija taikoma, jei lankoma mokykla yra arčiausia namų:

Aprašo 5.2. punktas: kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–8 klasių mokiniams šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos, jeigu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esanti mokykla yra artimiausia atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdanti mokykla.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1477 patvirtintas Mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas.

Prašymas dėl kelionės išlaidų kompensavimo.

Informacija būsimųjų pirmokų tėveliams

2020-2021 m. m. elektroninius prašymus galima pildyti nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.  https://svietimas.vilnius.lt/

Šiuo metu vyksta e. sistemos testavimas, artimiausiu metu bus atnaujintas Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas bei koreguojami ugdymo įstaigų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai.

Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2020/2021 mokslo metams vasario mėnesį bus paskelbta interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt.

Kilus klausimams ar neaiškumams dėl prašymo pildymo, prašome rašyti mokyklos@vilnius.lt, skambinti tel. 1664 arba kreiptis į mokyklą rastine@masioto.vilnius.lm.lt, tel. (8 5) 277 2736

Būsimų pirmokų tėveliai kviečiami apsilankyti mokykloje kiekvieną antradienį nuo 9.00 – 11.15 val. ir  trečiadieniais 15.00-16.30 val. iš anksto susitarus tel. (8 5) 277 2736

„Zuikių mokyklėlė“ būsimiems pirmokams numatoma 2020 m. birželio 15-17 dienomis, o tėvelių susirinkimas – birželio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybei patvirtinus naują Priėmimo į mokyklą tvarką, datos gali būti koreguojamos.

Mokyklos administracija