Paroda „Mūsų skaityti Prano Mašioto kūriniai“

Gruodžio 12 – 18 dienomis mokykloje vyko Prano Mašioto kūrinių skaitymo savaitė, skirta rašytojo 150-ųjų gimimo metinių paminėjimui. Mokytojos mokiniams papasakojo apie Praną  Mašiotą, supažindino su jo kūrinėliais vaikams.

Kiekvienoje klasėje buvo skaitomos pasakėlės, pasirinktos pačių mokinių, tėvelių ar mokytojos. Po to mokiniai iliustravo kūrinius pagal pateiktą užduotį. Pirmųjų klasių mokiniai piešė kūrinio pagrindinį veikėją, antrokėliai – pagrindinį įvykį, trečiųjų klasių mokiniai piešiniu perteikė kūrinio temą, o ketvirtokai – pagrindinę mintį.

Parodai klasės kolektyvai išrinko po vieną mergaitės ir berniuko piešinį, kurie eksponuojami mokyklos koridoriuose.

Konferencijos „Kuo didžiuojasi mano mokykla” II dalis

Lapkričio 29 d. respublikinės konferencijos „Kuo didžiuojasi mano mokykla“, skirtos 150-osioms Prano Mašioto gimimo metinėms paminėti, antroje dalyje susitiko trijų Prano Mašioto vardu pavadintų mokyklų atstovai. Mokiniai, pamokų metu, pristatė savo mokyklas, dalinosi žiniomis ir įspūdžiais. Susitikimą vainikavo bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.

Paminėjome pasaulinę knygos dieną

Šią dieną mokykloje, kiekvienoje klasėje, vyko Prano Mašioto kūrinių skaitymai. Taip prisijungėme prie bendro visose šalies bibliotekose vykusio renginio, skirto Prano Mašioto 150-ųjų metinių paminėjimui.

Miela ir malonu buvo matyti, kaip mokytojos išradingai pristatė Pasaulinės knygos dienos renginį ir kaip mokiniai, susėdę rateliu ar suoluose, įdėmiai klausėsi draugų ar mokytojų skaitomo apsakymo ar pasakėlės. Kiekvienoje klasėje pradžia buvo vis kitokia. Kas diskutavo, kodėl yra tokia diena, kas  bandė užuosti knygos kvapą, tačiau visose klasėse net oras kvepėjo meile knygai.

I klasės skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Mano dovanėlė“.

II klasės skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Pasakėlės“.

III a ir b skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Nepaprastos atostogos“.

III c ir d skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Sparnuočiai“.

IV a ir d skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Kai knygas draudė“.

IV b  skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Mano poilsis“.

IV c skaitė ištrauką iš Prano Mašioto knygelės „Į tolimus kraštus“.

Klasėse buvo ne tik skaitoma, bet ir aptariamas bei aprašomas vienas kūrinėlis, pirmokai net savo piešinėlių knygutę pagamino. Visų klasių aprašymus galite paskaityti mokyklos koridoriuje.

Nuoširdžiai dėkoju mokytojoms ir mokinukams už šaunų darbą!

 Bibliotekininkė Violeta Stankevičienė

Konkursas “Vaikystės takeliu”

Dalyvavome Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinė mokyklos organizuojamame  Respublikiniame 1-4 klasių mokinių piešinių konkurse „Vaikystės takeliu“, kuris buvo skirtas Prano Mašioto 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Konkurso pagrindinis tikslas sukurti kūrybinę erdvę, kurioje kuo daugiau vaikų turėtų galimybę atskleisti savo gebėjimus ir talentą. Mokykloje buvo atrinkti 6 piešiniai ir išsiųsti į konkursą. Konkurse dalyvavo 1a klasės mokinės: Vygantė Krivaitė ir Ugnė Čėsnaitė (mokytoja Lina Kavaliauskaitė). 1d klasės mokinė – Augustė Stašelytė (mokytoja Jurgita Mickevičienė). 2d klasės mokinė – Gaiva Vaitiekūnaitė (mokytoja Agnė Petraitienė). 4b klasės mokiniai: Arnas Zinkevičius ir Lina Menčinskaitė (mokytoja Kristina Mitkevičienė).

Džiaugiamės, kad Arnas Zinkevičius iliustruodamas kūrinį „Varna ir genys“ laimėjo 3 vietą, o Gaiva Vaitiekūnaitė iliustruodama kūrinį “Rasos lašelis” užkariavo parodos lankytojų simpatijas.