Tėvų susirinkimas lopšelyje-darželyje „Rūta“

Rugsėjo 20 d. 16.30 val. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė ir pradinių klasių mokytoja Rasa Puospekaitė dalyvavo lopšelio-darželio „Rūta“ priešmokyklinių grupių vaikų tėvelių susirinkime. Buvo parengtas pranešimas apie mūsų mokyklą bei pristatyti pasirengimo mokyklai ypatumai. Vėliau vyko diskusija, tėveliai pranešėjoms uždavė rūpimus klausimus.