Konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla? Atrask, pamatyk, tyrinėk, sužinok“

Gruodžio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje vyko Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos tradicinė respublikinė pradinių klasių mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų) konferencija  „Kuo didžiuojasi mano mokykla? Atrask, pamatyk, tyrinėk, sužinok“, skirta  rašytojo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms paminėti. Šiais metais tokią temą pasirinkti paskatino mokyklos dalyvavimas Erasmus+ projekte “Tūkstantis kultūrų – viena Europa“ ir viena projekto asmenybių Mikalojus Kopernikas bei mokinių noras tyrinėti aplinką, atlikti bandymus, pažinti pasaulį, užkariauti naujoves. Konferencijos tikslas – pristatyti Prano Mašioto knygą „Mokslo pasakos“ ir sudominti mokinius, kaip rašytojas daugiau kaip prieš šimtą metų pateikė vaikams per pažintinę ir tiriamąją veiklą įvairias biologijos, geografijos, fizikos, astronomijos žinias. Klausimai, kaip vyksta ir kodėl įvairūs gamtos reiškiniai, domina ir šiuolaikinius vaikus.

Į konferenciją susirinko vaikai, tėvai, mokytojai iš Vilniaus, Kauno, Trakų Vokės, Balsių. Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė ir pasidalino mintimis apie patyriminio ugdymo svarbą vaiko gyvenime, pažinimo džiaugsmą bei sklaidos naudą. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos „SinoNetto” būrelio  vaikai ir vadovė Darija Juodzevičienė bei berniukų choras ir vadovė Lina Mačiulienė pasveikino dalyvius ir svečius. Skambėjo muzikinių lazdų ritmas ir daina apie rokenrolą.

Džiaugiamės, kad į aplinkos ir daiktų tyrinėjimus įsitraukia ir mūsų tėveliai. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3 d klasės mokinys Herkus Milašauskas ir jo tėtis Mindaugas Milašauskas pristatė pranešimą „Žaislai mūsų rankomis ir mintimis“.

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokiniai antrus metus dalyvauja Erasmus + projekte „Tūkstantis kultūrų – viena Europa“. Šį rudenį tyrinėjo visatą. 4b  klasės mokiniai ir jų mokytoja metodininkė Danguolė Giriūnienė pristatė, kaip ši pažintinė – praktinė veikla „Kelionė po visatą“ vyko mūsų mokykloje. Apie vandens paviršiaus įtempimą papasakojo ir parodė bandymą 4c klasės mokinys Žilvinas Jasūdis. Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos mokytoja Vita Zakienė ir jos mokinės aptarė tiriamąją veiklą „Paukščių globa žiemą“. Ką gali vanduo supažindino Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja Kristina Karosienė ir jos mokiniai. Mokytoja Rita Bakšienė ir 4 b klasės mokiniai iš Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos papasakojo apie bulvių derlių, kurį pavyko užsiauginti ant palangės. Apie šviesos galią su konferencijos dalyviais mintimis pasidalino Emilijos Pliaterytės progimnazijos 3e klasės mokinys Mykolas Narkevičius ir mokytoja Regina Markauskienė. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos 2 klasių mokiniai ir mokytoja Ramutė Tirūnienė pristatė  tiriamąją veiklą, „Nors supa ir spaudžia, jo nematom“.„Gamtamokslinio ugdymo(si) svarbą formaliojo ir neformaliojo ugdymo(si) aplinkų 1-4 klasėse“ mums pristatė atvykę svečiai iš Vilniaus Balsių progimnazijos. Pranešimą skaitė mokytoja metodininkė Silvija Kazakevičienė ir mokytoja Vaida Urvikienė. O apie atradimus tautiškumo ir pilietiškumo ugdyme pasidžiaugė Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos mokytojos Jūratė Skurskienė ir muzikos mokytoja Edita Bareikienė.

Konferencijos svečiai džiaugėsi renginyje sutikę bendraminčių, kuriems svarbu organizuoti mokyklos gyvenimą ir neformalųjį ugdymą taip, kad būtų ugdomi savarankiški, kūrybiški, veiklūs aplinkos tyrinėtojai. Dalyviai vieni kitiems dėkojo už norą ir įkvėpimą dirbti vaikų ateities labui.

Parengė mokytojos D. Giriūnienė, I.Nausėdienė, J. Petkevičienė

Prano Mašioto mintys

 • Meilės vaikams gali ir nerodyti, tik turėk, tai patys pamatys.
 • Nemėgsti vaikų, nesėsk į mokytojo krėslą – nei jiems, nei sau mielas nebūsi.
 • Vaikai tik tų nemyli, kurie nesiduoda mylėti.
 • Vaikai mėgsta mokytis, tik nemėgsta blogų mokytojų.
 • Darbštus mokytojas, darbšti ir klasė.
 • Pigiausias būdas vaikui valdyt – duot jam įdomaus darbo.
 • Juo mokytojas daugiau dirba, juo mokiniai gali ilgiau pamiegoti.
 • Lengviau vaikas nuo blogo išsaugot, kaip paskui atpratint.
 • Tik teisybės sakyti neduok, pats išmoks meluoti.
 • Vaiko širdis kaip vaškas: paliovus šildyti sukieti.
 • Neužgauk mažo, nes jame didelį užmuši.
 • Nuolat baudžiamas, nepriglaudžiamas į kalėjimo duris žiūri.
 • Įtarinėk, įtarinėk – ir susilauksi tikro nusikaltėlio.
 • Bausmė kaip vaistas: dažnai vartojama paliauja gydžius.
 • Tik pirmoji bausmė tikrai baisi.
 • Dažnai baramas kaip jautis ariamas pripranta.
 • Nuolatos valdomas staiga neišmoks pats valdytis.
 • Perdaug varžomas auklėtinis iš rankų išsprūsta.
 • Iš mažo, kaip iš didelio, reikalauti – vis tiek kaip stiukas batas ant ilgo kurpalio traukti.
 • Vaikas nemėgsta vedamas, džiaugiasi padedamas.
 • Klasė gerai mato, nes daugeliu akių žiūri, giliai jaučia, nes daug širdžių turi.
 • Parodyk vaikui kiek širdies, jis tau savo visą atiduos.
 • Vaiko akys auklėtojui pagalba: ką mažas jaučia, jo akys pasako.
 • Mokiniai daugiau išmano, kaip parodyt įmano…
 • Kur yra vaikas nusikaltęs, ten yra du kalti – vaikas ir auklėtojas.
 • Rišk žodį su darbu: vaikas žodžiu tiki, darbu seka.
 • Gero mokytojo žodis už rykštę skaudesnis
 • Vaiko protas godus, širdis ištroškus; tas pedagogas, kurs abu patenkins.
 • Vaikai mėgsta mokytis, tik nemėgsta blogų mokytojų.

Rašytojo Prano Mašioto anūkės Baniutės Mašiotaitės – Kronienės viešnagė mokykloje

Saulėtą rugsėjo 29 – tosios popietę mokyklą aplankė garbinga viešnia iš Čikagos – Baniutė Mašiotaitė – Kronienė. Jurgelio meistrelio folkloro studijos vaikai jai padainavo, pagrojo liaudies instrumentais. Kartu su mokiniais ratelyje pašoko ir Prano Mašioto anūkė. Berniukų choras dovanojo dainą „Makaronų sriuba“. Klasių seniūnai paruošė įvairių klausimų viešniai. Smagu buvo girdėti įvairių gyvenimo istorijų iš žmogaus, artimai pažinojusio vaikų rašytoją Praną Mašiotą.

Skaitymai, skirti Prano Mašioto gimimo metinėms paminėti

2014 metų gruodžio 19 dieną per pirmą pamoką mokykloje vyko skaitymai. Visos klasės skaitė vieną kūrinį – „Aldo Kalėdos” iš knygos “Kalėdų pasakaitės”. Pradžioje mokytojos trumpai papasakojo apie Praną Mašiotą arba pasiteiravo mokinių, ką jie žino apie rašytoją. Tada buvo skaitoma pasaka. O išklausius teko ją aptarti, sudarant nuoseklųjį mąstymo žemėlapį. Vėliau pirmokai piešė pagrindinius veikėjus, antrokai – kaip suprato pagrindinę šio kūrinio mintį, o trečiokai ir ketvirtokai turėjo sukurti pasakaitę pagal burtų keliu ištrauktą veikėją.  Greitai praėjo pirma pamoka.

Paroda „Mūsų skaityti Prano Mašioto kūriniai“

Gruodžio 12 – 18 dienomis mokykloje vyko Prano Mašioto kūrinių skaitymo savaitė, skirta rašytojo 150-ųjų gimimo metinių paminėjimui. Mokytojos mokiniams papasakojo apie Praną  Mašiotą, supažindino su jo kūrinėliais vaikams.

Kiekvienoje klasėje buvo skaitomos pasakėlės, pasirinktos pačių mokinių, tėvelių ar mokytojos. Po to mokiniai iliustravo kūrinius pagal pateiktą užduotį. Pirmųjų klasių mokiniai piešė kūrinio pagrindinį veikėją, antrokėliai – pagrindinį įvykį, trečiųjų klasių mokiniai piešiniu perteikė kūrinio temą, o ketvirtokai – pagrindinę mintį.

Parodai klasės kolektyvai išrinko po vieną mergaitės ir berniuko piešinį, kurie eksponuojami mokyklos koridoriuose.

Respublikinė konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla“

Klasė gerai mato, nes daugeliu akių žiūri, giliai jaučia, nes daug širdžių turi. (Pranas Mašiotas)

Lapkričio 27 d. mūsų mokykloje vyko respublikinė pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla“, skirta 150-osioms Prano Mašioto gimimo metinėms paminėti. Jos organizatoriai buvo Gražina Gaidimauskienė, Lina Kavaliauskaitė, Vitalija Latvienė, Inga Linartienė, Agnė Petraitienė. Ši konferencija mokykloje vyko trečiąjį kartą. Konferenciją pradėjome inscenizacija „Pranuko rytas“, prisiminėme jo vaikystę, piemenėlių dienas. Kartu su mūsų mokyklos „piemenėliais“ (Gabrieliu Lakiu, Artūru Krinickiu ir Dominyka Danylaite) kalbinome konferencijos dalyvius.

Renginyje dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš 10 šalies mokyklų. Dalyviai pristatė savo mokyklas, dalinosi gerąja patirtimi.

Mūsų mokyklą atstovavo  Jurgelio meistrelio folkloro studija (vadovės Birutė Lašinskienė ir Darija Juodzevičienė).

Diktanto konkursas „Ganau ganau aveles po baltąsias lankeles…“

Lapkričio 11-15 d. I-IV klasių mokiniai dalyvavo projekto „Rišk žodį su darbu: vaikas žodžiu tiki, darbu seka“- diktanto konkurse „Ganau ganau aveles po baltąsias lankeles…“, skirtame rašytojo P. Mašioto 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Mokiniai klasėse rašė diktantą. Džiaugiamės, kad net 30 pirmokų, 22 antrokai, 5 trečiokai ir  10 ketvirtokų diktantą parašė be klaidų.

Dailyraščio konkursas, skirtas rašytojo Prano Mašioto 150-osioms gimimo metinėms paminėti

Spalio 21-25 d. mokykloje vyko dailaus rašto konkursas, skirtas rašytojo Prano Mašioto 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Konkursą organizavome dviem etapais. Pirmajame etape I klasių mokiniai dekoravo rašytojo Prano Mašioto inicialus, o II-IV klasių mokiniai klasėse  rašė šio rašytojo  kūrinių ištraukas. Iš kiekvienos klasės atrinkome po vieną  mokinį dalyvauti antrame konkurso etape. Šie mokiniai- Ilzė Kaminskaitė (II a), Justas Baronas (II b), Danielė Gadišauskaitė (II c), Vainius Žvinys (II d), Vesta Vaičiūnaitė (III a), Matas Andraitis (III a), Liepa Jasnauskaitė (III b), Viktorija Rimdžiūtė (III c), Augustė Motiejūnaitė (III d), Edgar Gricevič (IV a), Kamilė Dubakaitė (IV b), Miglė Murauskaitė (IV c), Dovilė Valužytė (IV d)- rašė baigiamuosius dailyraščio darbus mokykloje. Į Vilniaus miesto konkursą išsiuntėme Danielės Gadišauskaitės, Liepos Jasnauskaitės ir Miglės Murauskaitės dailyraščius. III b klasės mokinė Liepa Jasnauskaitė (mokytoja Danguolė Giriūnienė) ir IV c klasės mokinė Miglė Murauskaitė (mokytoja Aurelija Vaškienė) tapo Vilniaus miesto Dailyraščio konkurso laureatėmis. Sveikiname Liepą ir Miglę bei jų mokytojas.

Paminėjome pasaulinę knygos dieną

Šią dieną mokykloje, kiekvienoje klasėje, vyko Prano Mašioto kūrinių skaitymai. Taip prisijungėme prie bendro visose šalies bibliotekose vykusio renginio, skirto Prano Mašioto 150-ųjų metinių paminėjimui.

Miela ir malonu buvo matyti, kaip mokytojos išradingai pristatė Pasaulinės knygos dienos renginį ir kaip mokiniai, susėdę rateliu ar suoluose, įdėmiai klausėsi draugų ar mokytojų skaitomo apsakymo ar pasakėlės. Kiekvienoje klasėje pradžia buvo vis kitokia. Kas diskutavo, kodėl yra tokia diena, kas  bandė užuosti knygos kvapą, tačiau visose klasėse net oras kvepėjo meile knygai.

I klasės skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Mano dovanėlė“.

II klasės skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Pasakėlės“.

III a ir b skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Nepaprastos atostogos“.

III c ir d skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Sparnuočiai“.

IV a ir d skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Kai knygas draudė“.

IV b  skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Mano poilsis“.

IV c skaitė ištrauką iš Prano Mašioto knygelės „Į tolimus kraštus“.

Klasėse buvo ne tik skaitoma, bet ir aptariamas bei aprašomas vienas kūrinėlis, pirmokai net savo piešinėlių knygutę pagamino. Visų klasių aprašymus galite paskaityti mokyklos koridoriuje.

Nuoširdžiai dėkoju mokytojoms ir mokinukams už šaunų darbą!

 Bibliotekininkė Violeta Stankevičienė

Konkursas „Vaikystės takeliu“

Dalyvavome Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinė mokyklos organizuojamame  Respublikiniame 1-4 klasių mokinių piešinių konkurse „Vaikystės takeliu“, kuris buvo skirtas Prano Mašioto 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Konkurso pagrindinis tikslas sukurti kūrybinę erdvę, kurioje kuo daugiau vaikų turėtų galimybę atskleisti savo gebėjimus ir talentą. Mokykloje buvo atrinkti 6 piešiniai ir išsiųsti į konkursą. Konkurse dalyvavo 1a klasės mokinės: Vygantė Krivaitė ir Ugnė Čėsnaitė (mokytoja Lina Kavaliauskaitė). 1d klasės mokinė – Augustė Stašelytė (mokytoja Jurgita Mickevičienė). 2d klasės mokinė – Gaiva Vaitiekūnaitė (mokytoja Agnė Petraitienė). 4b klasės mokiniai: Arnas Zinkevičius ir Lina Menčinskaitė (mokytoja Kristina Mitkevičienė).

Džiaugiamės, kad Arnas Zinkevičius iliustruodamas kūrinį „Varna ir genys“ laimėjo 3 vietą, o Gaiva Vaitiekūnaitė iliustruodama kūrinį „Rasos lašelis“ užkariavo parodos lankytojų simpatijas.