RESPUBLIKINĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA „KUO DIDŽIUOJASI MANO MOKYKLA? 20 METŲ – 20 ATRADIMŲ!“

2021 m. balandžio 8 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla pradėjo švęsti savo dvidešimtuosius gyvavimo metus. Ta proga vyko tradicinė respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla? 20 metų – 20 atradimų!“. Mokyklai konferenciją padėjo organizuoti Vilniaus švietimo pažangos centras. Pirmą kartą konferencija organizuota per nuotolį, todėl turėjome galimybę sukviesti tokį gausų pranešėjų ir dalyvių būrį.  Konferencijoje buvo skaitomi 42 pranešimai, dalyvavo per 100 klausytojų.

Renginį moderavo mokyklos direktorė J. Mikulskienė. Susirinkusius į konferenciją pasveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ikimokyklinio ir pradinio skyriaus vedėja L. Jankauskienė pristatydama gaires, į kur orientuojasi pradinis ugdymas ir kas svarbiausia šiandien. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja A. Kovalevskaja palinkėjo atrasti bei pasisemti naujų idėjų. Į svečius užsuko aktoriai – švietimo ekspertai J. Čižauskaitė ir J. Narvidas, kurie linksmai palydėjo dalyvius į 6 grupes, linkėdami „gerai prasinešti su pranešimais“. 

Skaitykite toliau

Svarbi informacija

  • Vilniaus mieste priimtas sprendimas, kad vaikai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio,  priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, taip pat specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomi mokiniai lankys darželius ir mokyklas įprastai.
  • Neformalusis vaikų švietimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu arba, jei tai neįmanoma, stabdomas.  Kontaktiniu būdu galės vykti tik tos neformaliojo vaikų švietimo programos, kurios vykdomos mokykloje dirbančių mokytojų Darijos (Sino Netto), Linos (Berniukų choras ir Šviesi žvaigždelė) ir Ingos (anglų k. būrelis) ir yra mokyklos ugdymo plano ir Visos dienos mokyklos veiklos dalis. Dirbama tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam.
  • Atkreipiame dėmesį, jog ugdymo įstaigose, vykdant neformaliojo švietimo programas, teikiant švietimo pagalbos konsultacijas kontaktiniu būdu, turi būti laikomasi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų.