Pirmieji pavasario žiedai

Žolė nedrąsiai tiesia
Mažytes rankeles.
Šlaituos žibuoklės skuba
Atmerkti akeles.
Čiurlendamas upelis
Kartoja žodelius:
– Šypsokitės, vaikučiai,
Pavasaris pas mus.

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 4a ir 4c klasės mokiniai džiaugiasi pirmaisiais pavasario žiedais.