Paminėjome pasaulinę knygos dieną

Šią dieną mokykloje, kiekvienoje klasėje, vyko Prano Mašioto kūrinių skaitymai. Taip prisijungėme prie bendro visose šalies bibliotekose vykusio renginio, skirto Prano Mašioto 150-ųjų metinių paminėjimui.

Miela ir malonu buvo matyti, kaip mokytojos išradingai pristatė Pasaulinės knygos dienos renginį ir kaip mokiniai, susėdę rateliu ar suoluose, įdėmiai klausėsi draugų ar mokytojų skaitomo apsakymo ar pasakėlės. Kiekvienoje klasėje pradžia buvo vis kitokia. Kas diskutavo, kodėl yra tokia diena, kas  bandė užuosti knygos kvapą, tačiau visose klasėse net oras kvepėjo meile knygai.

I klasės skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Mano dovanėlė“.

II klasės skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Pasakėlės“.

III a ir b skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Nepaprastos atostogos“.

III c ir d skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Sparnuočiai“.

IV a ir d skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Kai knygas draudė“.

IV b  skaitė kūrinėlius iš Prano Mašioto knygelės „Mano poilsis“.

IV c skaitė ištrauką iš Prano Mašioto knygelės „Į tolimus kraštus“.

Klasėse buvo ne tik skaitoma, bet ir aptariamas bei aprašomas vienas kūrinėlis, pirmokai net savo piešinėlių knygutę pagamino. Visų klasių aprašymus galite paskaityti mokyklos koridoriuje.

Nuoširdžiai dėkoju mokytojoms ir mokinukams už šaunų darbą!

 Bibliotekininkė Violeta Stankevičienė