Mokymai tėvams „Kaip elektroniniu būdu pateikti prašymus socialinei paramai mokiniams gauti: dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti?“

Socialinių išmokų skyrius kviečia mokinių tėvus į el. prašymo pateikimo per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) mokymus „Kaip elektroniniu būdu pateikti prašymus socialinei paramai mokiniams gauti: dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti?“.

Atkreipiame dėmesį, kad priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, organizuojami be atskiro prašymo nevertinant gaunamų pajamų. Tėvams prašymų dėl priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų nemokamų pietų teikti nereikia.

Socialinė parama mokiniams 2022–2023 mokslo metais

Kviečiame nuo liepos 1 d. teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams 2022-2023 mokslo metais.

Pirmokams ir antrokams nemokami pietūs ugdymo įstaigose bus organizuojami be atskirto tėvų prašymo. Tėvai (globėjai) turi teisę tiek atsisakyti šios paramos (per mokyklos administraciją), tiek vėl kreiptis dėl jos skyrimo.

Plačiau skaitykite čia  https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023-mokslo-metais/

1,2%

Gerbiami Tėveliai,

nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai, pervedant 1,2% gyventojų pajamų mokesčio į mokyklos paramos sąskaitą. 2021 m. surinkta 3.866,94€. Tai – didžiulis indėlis į mokymo(si) ir edukacinių aplinkų atnaujinimą bei modernizavimą, mokyklos materialinės bazės stiprinimą.

2022 m. planuojame toliau keisti vidines klasių ir kabinetų duris bei tvarkyti šaligatvius mokyklos kieme.

Būtume labai dėkingi, kad ir šiais metais Jūs skirtumėte iki 1,2% savo pajamų mokesčio mūsų mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus.

2021 M. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio paramos sąskaitos lėšų panaudojimo ataskaita:

Likutis sąskaitoje 2021-01-01 – 9.716,12 €

2021 m. gauta 1.2% GPM – 3.866,94 €

Iš viso išleista – 5.174,56 €

Mokinių skatinimui, renginių organizavimui, mokyklos reprezentacijai – 1.501,66 €

Vadovėliams (tikslinė dotacija) – 866,16 €

Mokyklos bendruomenės draudimas – 1.090,00 €

Sniego kastuvai – 44,57 €

Dienynas (likučio apmokėjimas) – 113,12 €

Skaitmeniniam ugdymui įsigytos ausinės su mikrofonu – 119,60

Mokymo priemonės (apmokėta dalis interaktyvios lentos kainos) – 214,82

Banko paslaugos – 40,01

Pasiskolinta Erasmus+ projekto vykdymui (bus grąžinta 2022 m. I ketv.) – 1.184,94 €

Likutis sąskaitoje 2021-12-31 – 8.408,50 €

Pagarbiai,
Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos
Administracija

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla

Mokyklos kodas 195008076

Pajamų mokesčio dalį nuo savo 2021 m. gautų pajamų galite paskirti, iki 2022 m. gegužės 2 d. elektroniniu būdu pateikdami vedliu užpildytą Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 formos 05 versija). Instrukciją, kaip pateikti prašymą, rasite čia. (per EDS: https://deklaravimas.vmi.lt)

Daugiau informacijos galite rasti https://www.vmi.lt/ arba VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

Parama Ukrainai


Nuoširdžiai dėkojame visiems Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos bendruomenės nariams, prisidėjusiems prie Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos organizuotos paramos ukrainiečiams akcijos.

Surinkta didelė siunta maisto produktų ir kitų pirmo būtinumo gyvenimui priemonių.

Didžiuojamės, kad esame vieningi ir remiame Ukrainos laisvę!

Socialinė parama mokiniams 2021–2022 mokslo metais

Naujovės:

 • Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

• Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

• Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.

Parama mokyklai

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai, pervedant 1,2% gyventojų pajamų mokesčio į mokyklos paramos sąskaitą. 2020 m. surinkta 5.290,04 €. Tai – didžiulis indėlis į mokymo(si) ir edukacinių aplinkų atnaujinimą bei modernizavimą, mokyklos materialinės bazės stiprinimą.

Skaitykite plačiau.

Solidarumo bėgimas 2020

Š. m. spalio 20 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko „Solidarumo bėgimas 2020″, kurį inicijavo organizacija „Gelbėkit vaikus“. Mokyklos kiemelyje studentės visus mokinius pakvietė į bendrą smagią mankštą. Vėliau visi keliavo į Neries  krantinę ir bėgo Solidarumo metrus.

7- tasis Solidarumo bėgimas ypatingas! Šiemet sukako 75 metai, kai pirmą kartą buvo išleista visų mūsų mylima knyga apie šauniąją Pepę Ilgakojinę.

Šių metų Solidarumo bėgimo metu surinkta 745,82 eurai, kurie pervesti į „Gelbėkit vaikus“ sąskaitą. Šios lėšos bus skirtos vaikams, augantiems sunkumų patiriančiose šeimose Lietuvoje ir Ukrainos vaikams, pabėgusiems iš nuo karinio konflikto nukentėjusių teritorijų.

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, seneliams ir visiems kitiems už paramą 🙂

Solidarumo bėgimas 2020

Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje spalio 13 dieną (antradienį) vyks „Solidarumo bėgimas 2020“ 🏁, inicijuojamas organizacijos „Gelbėkit vaikus“. Pinigai bus pervesti organizacijai „Gelbėkit vaikus“ skurdžiau gyvenančioms šeimoms Lietuvoje bei Ukrainos vaikams. Bėgimą organizuosime 4 srautais:

  • 9.00 val. mėlynasis srautas;
  • 10.00 val. žaliasis srautas ir 4a (geltonieji);
  • 11.00 val. violetinis srautas ir 3c (geltonieji);
  • 12.00 val. oranžinis srautas.

Nurodytomis valandomis klasės renkasi į mokyklos kiemelį, vyks mankšta, apšilimas prieš bėgimą. Vėliau visas srautas keliaus į paupį, kur vyks bėgimas. Kiekvienas vaikas gaus bėgiko korteles, lipdukus (juos geriau tvirtinti ant drabužių su žiogeliu), po bėgimo – padėkas. Mokiniai turi būti sportiškai apsirengę.

P. S. Jeigu oras bus nepalankus, bėgimą organizuosime kitą dieną.