Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2023 m. sausio 24-25 dienomis ir sausio 31 d.-vasario 1 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyks ketvirtokų NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS.

Testai elektroniniai ir bus atliekami prie kompiuterių.

4 KLASIŲ SKAITYMO NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO DATA

2023 m. sausio 24 d. (I ir II srautai), sausio 25 d. (III srautas)

4 KLASIŲ MATEMATIKOS NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO DATA

2023 m. sausio 31 d. (I ir II srautai), vasario 1 d. (III srautas)

NMPP PATIKRINIMO PRADŽIA

9.00 val. (I srautas), 11.00 val. (II srautas)

9.00 val. (III srautas)

NMPP užduotims atlikti skiriama 45 min. (elektroninio testo vykdymo trukmė – 45 min.).

2022–2023 MOKSLO METŲ 4 KLASIŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ
PATIKRINIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJA

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

2022 m. balandžio 1-8 dienomis Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyks ketvirtokų NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS.

4 KLASIŲ SKAITYMO NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO DATA

2022 m. balandžio 1 d. (I ir II srautai), balandžio 4 d. (III srautas)  

4 KLASIŲ MATEMATIKOS NMPP DATA

2022 m. balandžio 5 d. (I ir II srautai), balandžio 6 d. (III srautas)  

4 KLASIŲ PASAULIO PAŽINIMO NMPP DATA

2022 m. balandžio 7 d. (I ir II srautai), balandžio 8 d. (III srautas)  

NMPP PATIKRINIMO PRADŽIA

9.00 val. (I srautas), 11.00 val. (II srautas)  

9.00 val. (III srautas)   

NMPP užduotims atlikti skiriama 45 min. (elektroninio testo vykdymo trukmė – 45 min.). Vykdymo instrukcija.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2017 m.

Informuojame, kad Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla dalyvauja 2017 m. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Testavimo vykdymo data, laikas ir trukmė

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas Testo pildymo trukmė Testų paskelbimas KELTO sistemoje Testavimo pradžia (val.) Vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTO sistemoje
2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis apie 45 min.* Balandžio 25 d. 9.00 val. Balandžio 25 d.
SKAITYMAS apie 45 min.* Balandžio 27 d. 9.00 val. Balandžio 27 d.
RAŠYMAS, 2 dalis apie 45 min.* Gegužės 2 d. 9.00 val. Gegužės 2 d.
MATEMATIKA apie 45 min.* Gegužės 4 d. 9.00 val. Gegužės 4 d.
4 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 25 d. 9.00 val. Balandžio 25 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 27 d. 9.00 val. Balandžio 27 d.
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Gegužės 2 d. 9.00 val. Gegužės 2 d.
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d. 9.00 val. Gegužės 4 d.