Mokytojo diena

Argi tu ne kasdienė šviesa,
atiduodanti visą save, kad
sušildytum mintį pradėtą
mokinių širdyse?
Argi tu ne dosnioji erdvė,
atiduodanti visą save, kad
augintumei mintį laisvūnę
mokinių širdyse?
Argi tu ne gerumo dvasia,
atiduodanti visą save, kad
išmokytum mintį pražysti mokinių širdyse?

Šviesų ir saulėtą spalio 5-osios rytą mokytojai rinkosi mokyklos Aktų salėje. Mokytojo dienos proga juos pasveikino Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė. Muzikinį sveikinimą dovanojo mokinio Eivydo tėvai: Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius. Džiugu, kad nuoširdžius sveikinimus perdavė Karo akademijos atstovas, kapitonas Gytis.

Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų mokinių tėveliais, kurie aktyviai įsitraukė į projektą „Mokausi iš tėvelių“ ir tą rytą pravedė veiklas klasėse. Nuoširdžiai dėkojame valgyklos vedėjai Staselei už paruoštas vaišes mokytojams!