Smurtui – NE! Lygybei – TAIP!


2019 m. rugpjūčio 26–27 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytojai dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro kartu su Vilniaus Universiteto mokslininkų komanda rengiamuose praktiniuose mokymuose. Šie mokymai – parengti pagal 2018–2020 m. vykdomą projektą SAFER (Systematic Approaches For Equality of GendeR). Seminaro metu buvo kalbama kaip ugdyti vaikus be lyčių stereotipų bei užtikrinant berniukų ir mergaičių lygias galimybes saugiai augti ir realizuoti save.

Oganizatoriai pasidalino metodine medžiaga reikalinga aptarti smurto lyties pagrindu temą klasėse. 

Gintarinio sparno apdovanojimai

Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus švietimo pažangos centras š.m. spalio 5 d. 18 val. organizavo šventinį renginį Siemens arenoje, skirtą Tarptautinei mokytojų dienai, „Gintarinio sparno apdovanojimai”. Šio renginio tikslas – pasveikinti Vilniaus miesto mokytojus ir atkreipti dėmesį į išskirtinai motyvuotus, atkaklius bei atsidavusius pedagoginei veiklai kolegas. Šventinio renginio metu sostinės mokytojus sveikino Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.
Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos bendruomenė džiaugiasi, kad į “Jaunojo metų mokytojo” nominaciją pretendavo ir mokyklos mokytoja Eva Juzefovič, o į “Metų kolega” nominaciją pretendavo ir ją laimėjo mokytoja Jolita Petkevičienė.
Ačiū Jums už tai, kad suteikiate mokiniams sparnus!
Juk mokytojas, tai žmogus, kuris išugdo dvi mintis ten, kur anksčiau buvo viena. E. Hubbard
Plačiau apie “Gintarinio sparno apdovanojimus” skaitykite čia.

Nacionalinis moksleivių žygis

Rugsėjo 22 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 2d ir 3b klasės mokiniai kartu su mokytojomis Jurgita ir Danguole dalyvavo Nacionaliniame moksleivių žygyje, skirtame paminėti 2017 – uosius – Lietuvos piliakalnių metus. Mokiniai nukeliavo 5 km, įveikė daug kliūčių, sudalyvavo edukacinėse veiklose, kopė ir leidosi nuo piliakalnių. Už ištvermę visi dalyviai buvo apdovanoti žygeivio medaliais ir pažymėjimais.

Svečiai

Gegužės 12 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje lankėsi kolegos iš Jonavos r. Bukonių mokyklos – daugiafunkcio centro. Mokytojai, pagalbos specialistai, administracijos atstovai stebėjo atviras veiklas, vaikščiojo po mokyklą, klausėsi pranešimų, dalyvavo dienos veiklų refleksijoje.
Nuoširdžiai dėkojame anglų kalbos mokytojai Silvanai Eigminienei, pradinių klasių mokytojoms Danguolei Giriūnienei, Daliai Milašauskienei, Evai Juzefovič, pademonstravusioms atviras veiklas.
Dėkojame už nuostabius meninius pasirodymus šokio mokytojai Sigitai Rudžionytei Vaitiekienei, muzikos mokytojai Darijai Juodzevičienei bei jų kolektyvams, už parengtus pranešimus pradinių klasių mokytojoms Danguolei Giriūnienei, Ingridai Nausėdienei, Jolitai Petkevičienei.

TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) KONSULTAVIMO UGDYMO KLAUSIMAIS TVARKA

  1. Mokytojas konsultuoja tėvus ugdymo klausimais konsultacijų tvarkaraštyje nurodytu laiku.
  2. Konsultacijų tvarkaraštis skelbiamas mokyklos interneto svetainėje ir skelbimų lentoje.
  3. Dėl konsultacijų registruojamasi iš anksto, susitarus su mokytojomis. Dėl mokytojų dalykininkų konsultacijų kreipkitės į klasių mokytojas.
Mokytojo vardas, pavardė Konsultacijos
Diena Laikas Vieta
Virginija Druktenienė Penktadieniais 11.00-11.45 Mokytojų kambarys
Silvana Eigminienė Antradieniais 8.00-8.45 Mokytojų kambarys
Gražina Gaidimauskienė Ketvirtadieniais 10.55-11.40 107a kab.
Danguolė Giriūnienė Ketvirtadieniais 8.00-8.45 Mokytojų kambarys
Darija Juodzevičienė Antradieniais 12.00-12.45 Mokytojų kambarys
Eva Juzefovič Ketvirtadieniais 12.00-12.45 118 kab.
Birutė Lašinskienė Trečiadieniais 16.00-17.00 118 kab.
Inga Linartienė Antradieniais 12.50-14.25 Mokytojų kambarys
Lina Mačiulienė Antradieniais 14.00-14.45 Mokytojų kambarys
Jurgita Mickevičienė Antradieniais 16.00-16.45 116a kab.
Dalia Milašauskienė Ketvirtadieniais 12.00-12.45 118 kab.
Ingrida Nausėdienė Penktadieniais 10.55-11.40 203 kab.
Agnė Petraitienė Penktadieniais 9.50-10.35 108a kab.
Milda Petronienė Ketvirtadieniais 13.00-13.45 Mokytojų kambarys
Jolita Petkevičienė Ketvirtadieniais 13.05-13.50 117 kab.
Ingrida Rimkuvienė Antradieniais 8.55-9.40 201 kab.
Sigita Rudžionytė Vaitiekienė Ketvirtadieniais 14.00-14.45 110 kab.
Regina Saulėnienė Ketvirtadieniais 9.50-10.35 105 kab.
Vaida Vaičiūtė Pirmadieniais 9.50-10.35 202 kab.
Milda Vainauskaitė Pirmadieniais 13.05-13.50 205 kab.
Aurelija Vaškienė Ketvirtadieniais 12.00-12.45 110 kab.
Audronė Volkovienė Antradieniais 9.50-10.35 206 kab.
Jurga Valentienė Pirmadieniais 12.00-12.45 108 kab.

Metodinė diena Elektrėnų pradinėje mokykloje

Balandžio 18 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytojams vyko Metodinė diena Elektrėnų pradinėje mokykloje. Kolegos demonstravo atviras pamokas, vyko įstaigos pristatymas, ekskursija po klases. Mokytojos diskutavo aktualiomis temomis, dalinosi patirtimi.
Dėkojame visiems, dalyvavusiems išvykoje!

Psichologo Evaldo Karmazos mokymai bendruomenei

Kovo-balandžio mėnesiais Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko bendruomenės mokymai. Buvo suorganizuota psichologo Evaldo Karmazos paskaita „Vaikų brandumo ugdymas: priversti ar susitarti?“ tėveliams.
Mokytojams vyko seminarų ciklas apie asmeninį efektyvumo ugdymą, bendruomenės mikroklimatą, mokytojo profesinę motyvaciją, mokinių įveiklinimą pamokose.
Dėkojame visiems, aktyviai dalyvavusiems mokymuose!

Susitikimas su mokytojais ir priešmokyklinio ugdymo specialistais iš lopšelių – darželių „Rūta“, „Vieversys“

Balandžio 20 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko susitikimas su pirmokų mokytojomis ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais bei specialistais iš lopšelių-darželių „Rūta“, „Vieversys“. Buvo aptarta pirmokų adaptacija. Mokytojos Dalia Milašauskienė, Eva Juzefovič, Audronė Volkovienė, Jurga Valentienė, Jurgita Mickevičienė pasidalino savo mokinių džiaugsmais ir rūpesčiais. Logopedės Ilona Vielavičienė ir Aurelija Vaškienė pasakojo apie būdingiausius vaikų kalbos sutrikimus, socialinė pedagogė Roberta Dailydaitė pristatė mokyklos socialinį pasą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Zulonienė padėkojo visiems už dalinimąsi patirtimi ir bendradarbiavimą.

Konferencija

2016 m. lapkričio 4 d. Vilniaus Prano Mašioto mokykla organizavo konferenciją „Reflektyvus mokymasis – viena svarbiausių asmenybės ūgties galimybių mokykloje“. Renginyje dalyvavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos Prano Mašioto vardo mokyklų mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, mokyklų vadovai. Mokytojai dirbo grupėse, dalijosi gerąja patirtimi, pasidžiaugė darbo pasiekimais. Po pietų veiklos persikėlė į Lietuvos valdovų rūmus, kur pedagogai dalyvavo ekskursijoje, įvairiose edukacinėse veiklose.
Dėkojame visai mokyklos bendruomenei, padėjusiai moliūgais papuošti mokyklos erdves!