Misijinė Akcija

Mūsų mokykla dalyvavo misijinėje akcijoje. Pririnkta žaislų, knygų, kanceliarinių prekių. Visa tai dalyvaus loterijoje Šv. Teresės parapijos namuose. Kadangi pririnkom apie 150 dovanėlių, tai net trys vaikai iš Kamerūno galės metus lankyti mokyklą.

AČIŪ VISIEMS, KAS ATVĖRĖTE SAVO ŠIRDĮ KITAM.

Misijinė akcija

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla dalyvauja misijinėje akcijoje: renkame daiktus, skirtus loterijai. Loterijos tikslas – suteikti galimybę keliems Kamerūne (Afrika) gyvenantiems vaikams lankyti mokyklą.

Kaip dalyvauti misijinėje akcijoje? Paaukokit žaislų, mokyklinių prekių ar knygų. Daiktai gali būti nebenauji, bet geros būklės. Kiekvieną daiktą reikia supakuoti į permatomą maišelį. Juos atnešti ir paduoti savo klasės mokytojai iki lapkričio 6 d.

Visi surinkti daiktai dalyvaus Misijinėje loterijoje. Loterija vyks lapkričio 14 d. Vilniaus šv. Teresės parapijos namuose (prie Aušros vartų) nuo 10:30 iki 15:00.  Vieno loterijos bilieto kaina 0,50 eur.

Surinkti Loterijos dalyvių aukos pinigai bus persiųsti Angelų Sargų seserų vienuolijai, vykdančiai programą Adopcję serca. Mokslai mokykloje vienam mokiniui Kamerūne kainuoja 50 eurų metams. Programa Adopcja Serca padeda gauti išsilavinimą našlaičiams ar vaikams ir jaunimui iš neturtingų šeimų, o taip pat padeda mums išmokti atverti širdį kitiems.