Mokinių pavežėjimas

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2019-09-11 d. sprendimu Nr. 1-224 patvirtintu „MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠU“ (toliau – Tvarkos aprašas), mokinių tėvai tiek dėl važiavimo išlaidų kompensavimo, tiek dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo, turi kreiptis į  ugdymo įstaigą iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 10 d.

SVARBU: Mokiniui priklauso teisė į kompensaciją dėl važiavimo išlaidų, jei gyvena ne mieste, o kaime arba miestelyje ir ugdymo įstaiga, kurią lanko jam yra arčiausia.  Jeigu jis gyvena mieste – kompensacija jam nepriklauso.

Mokinių PAVEŽĖJIMO organizavimo ir VAŽIAVIMO išlaidų kompensavimo tvarkos APRAŠAS

Pastatyk Vilnių namuose

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 1 d klasės mokinys Rojus bando tapti Vilniaus architektu! Jis dalyvauja Vilniaus savivaldybės surengtame konkurse „Pastatyk Vilnių namuose“. Kartu su tėčiu kūrė mažesnę miesto kopiją. Kaip jam sekėsi galite pamatyti čia.