Meninio skaitymo konkurso „Ant žodžio sparnų“ nugalėtojas

Sausio – vasario mėn. vyko Vilniaus miesto 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Ant žodžio sparnų“. Konkurso tikslas – puoselėti meninio žodžio suvokimą, skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, mokyti(-s) išraiškingai perteikti skaitomo kūrinio nuotaiką.

II etape dalyvavo 65 Vilniaus mokyklos ir 124 jaunieji skaitovai, kurie stengėsi išraiškingai perteikti skaitomo kūrinio nuotaiką ir emociją bei įtaigiu žodžiu paveikti klausytoją deklamuodami poeziją ar skaitydami prozos kūrinius.

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3c klasės mokinė Dalia M. dalyvavo II etapo konkurse ir tapo nugalėtoja.
Sveikiname konkurso laureatę!

Meninio skaitymo konkursas

Sausio 18 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas „Ant žodžio sparnų“. Susirinkusius meninio skaitymo konkurso dalyvius, mokytojus ir komisijos narius smagia daina pasveikino dainavimo studijos „Šviesi žvaigždelė“ dainininkės (vadovė Lina Mačiulienė). Džiaugiamės mokinių įtaigumu, raiškumu bei nuoširdumu deklamuojant eiles.

Sveikiname laureatus: II a klasės mokinį Dovydą (mokytoja Audra Daškevič), kuris deklamavo Ramutės Skučaitės eilėraštį „Apie klajojantį sapną“ ir III c klasės mokinę Dalią (mokytoja Jolita Petkevičienė), kuri deklamavo Ramutės Skučaitės eilėraštį „Mūsų mieloji viešnia“. Linkime jiems sėkmės II meninio skaitymo konkurso etape.

Meninio skaitymo konkursas „Ir knyga mane augina“

Sausio 20 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas „Ir knyga mane augina“. Susirinkusius meninio skaitymo konkurso dalyvius, mokytojus ir svečius pasveikino jaunieji muzikantai Herkus M. ir Justinas B., šokio studijos „Smėlio pilys” kolektyvas (vadovė S. Rudžionytė -Vaitiekienė). Džiaugiamės, kad mokiniai raiškiai, įtaigiai, nuoširdžiai deklamavo eiles, o kiekvienas klausytojas pajuto artimą ryšį ir galingą žodžio jėgą. Sveikiname laureatus: I c klasės mokinę Dalią Mikulskytę (mokytoja J. Petkevičienę), kuri deklamavo Violetos Palčinskaitės  eilėraštį „Nesipykim“ ir IV c klasės mokinę Agnę Dicevičiūtę (mokytoja L. Kasperavičienė), kuri parengė konkursui Violetos Palčinskaitės eilėraštį „Vėjas Vilniuje”. Linkime mergaitėms sėkmės  II meninio skaitymo konkurso etape, kuris vyks Vilniaus „Žiburio” pradinėje mokykloje.

Meninio skaitymo konkursas „Žodžiai iš vaiko širdies“

Sausio 25 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas „Žodžiai iš vaiko širdies”.

Susirinkusius meninio skaitymo konkurso dalyvius, mokytojus ir svečius pasveikino SinoNetto būrelio vaikai (vadovė D. Juodzevičienė) ir šokio studijos „Smėlio pilys” kolektyvas (vadovė S. Rudžionytė -Vaitiekienė) .

Konkurso organizatoriai: J. Mickevičienė ir L. Kasperavičienė.

Džiaugiamės mokinių pasiruošimu bei eilėraščių pasirinkimu. Skaitovus vertino meninio skaitymo konkurso komisija: aktorius G. Arbačiauskas, filologė, dainų autorė bei atlikėja A. Smilgevičiūtė – Radzevičienė, mokyklos direktorė J. Mikulskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė, logopedė I. Vielavičienė.

Sveikiname laureatus: II c klasės mokinį Mykolą Baltaduonį (mokytoja T. Kriaučiūnaitė), kuris deklamavo Juozo Nekrošiaus eilėraštį „Dviratis ir IVd klasės mokinį Vygintą Greibų (mokytoja A. Petraitienė), kuris parengė konkursui Daivos Čepauskaitės eilėraštį „Paukščių turgus”.

Linkime jiems sėkmės  II meninio skaitymo konkurso etape, kuris vyks Vilniaus „Žiburio” pradinėje mokykloje.

Meninio skaitymo konkurso „Ir knyga mane augina“ II etapas

Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje sausio 30 d. vyko meninio skaitymo konkurso  „Ir knyga mane augina“ II etapas. Didžiuojamės 2 c klasės mokine Agne Dicevičiūte ir 3 c klasės mokiniu Žilvinu Jasūdžiu, kurie atstovavo Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai.

Meninio skaitymo konkursas „Ir knyga mane augina“

Knyga – tai indas, kuris mus pripildo, bet pats netuštėja. (A. Debruselis).

Sausio 19 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas „Ir knyga mane augina“. Susirinkusius dalyvius, mokytojus ir svečius pasveikino „Jurgelio meistrelio“ folkloro studijos vaikai (vadovės B. Lašinskienė ir D. Juodzevičienė).

Skaitovus vertino komisija: aktorius G. Arbačiauskas, menininkė A. Arbačiauskienė, direktorė J. Mikulskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė, logopedė I. Vielavičienė.

Dėkojame visų klasių mokiniams puikiai pasiruošusiems konkursui. I etapo nugalėtojais tapo:

II c klasės mokinė Agnė Dicevičiūtė (mokytoja Lina Kasperavičienė).

III c klasės mokinys Žilvinas Jasūdis (mokytoja. Jolita Petkevičienė).

Nuoširdžiai linkime jiems sėkmės Vilniaus miesto 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Ir knyga mane augina“ II etape!

Sveikiname

Š. m. vasario 2 d. vyko Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Ir knyga mane augina“ III etapas. Jame puikiai pasirodė Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 4 c klasės mokinė Augustė Kripaitė. Mergaitė sužavėjo komisiją deklamuodama J. Ardzdijausko eilėraštį „Priesaika“ ir laimėjo geriausios skaitovės vardą.

Nuoširdžiai sveikiname Augustę!

Meninio skaitymo konkursas „Senelės pasaka”

Lapkričio 11 dieną, po pamokų, mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas „Senelės pasaka”, skirtas Salomėjos Nėries 110-osioms metinėms paminėti. Jį vedė 2 c klasės mokinė Marija Rokickytė, 3 d klasės mokinys Adomas Žukauskas, 4 a klasės mokinė Goda Varnaitė ir 4 b klasės mokinys Ernestas Pocej. Vedantieji  ir pradėjo renginį, pasakodami, kokie puikūs kiekvieno jų močiutė ar senelis, kiek daug iš jų gali sužinoti ir pasimokyti. Jį tęsė mokyklos sportinių šokių būrelio šokėjai kartu su mokytojų pora sušokę visų senelių mėgstamą valsą. O po trumpo direktorės Jūratės sveikinimo prasidėjo ir pats konkursas.

Pirmoje dalyje nuostabius eilėraščius skaitė 3-4 klasių mokiniai. Po trumpos pertraukėlės, kurios metu linksmai  šoko jaunieji šokėjėliai, širdingus  posmus deklamavo 1-2 klasių skaitovai. Netruko prabėgti konkursas. Kol komisija tarėsi, gausiai susirinkusius žiūrovus džiugino sportinių šokių būrelio nariai, o 3 c klasės mokinys Justas Andruškevičius padeklamavo už širdies griebiantį eilėraštį apie savo senelį „Geriausias draugas”, kurį pats ir sukūrė.

Visi neramiai laukė, kas gi taps šių mokslo metų meninio konkurso laureatais. Ir štai komisijos narys aktorius Raimondas Lukšas, apdovanojęs visus dalyvius padėkomis, skelbia, kad šių metų laureatėmis tapo 2 d klasės mokinė Viltė Kisieliūtė ir 3 b klasės mokinė Agnė Malaikaitė.

Linkime joms sėkmės zonos ir miesto konkurso etapuose.