NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

2022 m. balandžio 1-8 dienomis Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyks ketvirtokų NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS.

4 KLASIŲ SKAITYMO NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO DATA

2022 m. balandžio 1 d. (I ir II srautai), balandžio 4 d. (III srautas)  

4 KLASIŲ MATEMATIKOS NMPP DATA

2022 m. balandžio 5 d. (I ir II srautai), balandžio 6 d. (III srautas)  

4 KLASIŲ PASAULIO PAŽINIMO NMPP DATA

2022 m. balandžio 7 d. (I ir II srautai), balandžio 8 d. (III srautas)  

NMPP PATIKRINIMO PRADŽIA

9.00 val. (I srautas), 11.00 val. (II srautas)  

9.00 val. (III srautas)   

NMPP užduotims atlikti skiriama 45 min. (elektroninio testo vykdymo trukmė – 45 min.). Vykdymo instrukcija.

Projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla įsitraukė į projektą „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“. Naudojant matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground norime pagerinti 2, 3 ir 4 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną. Matematikos mokymosi platforma padeda mokiniams mokytis žaidžiant. Kartu su mokymosi rezultatais mokytojams platformoje yra suteikiama realaus laiko mokymosi analitika, kuri padeda geriau suprasti mokinius per trumpesnį laiką.

Geometrinės figūros ir kūnai

Matematika – svarbus pradinės mokyklos mokomasis dalykas. Per matematikos pamoką mokiniai susipažįsta su skaičiais, aritmetiniais veiksmais, susipažįsta su paprasčiausiomis geometrinėmis figūromis ir erdviniais kūnais.

Mes gyvename tokiu laiku, kai geometrinių kūnų, bei geometrinių figūrų aplink mus yra labai daug. Nuėję į parduotuvę matome daug stačiakampių, daugiakampių, piramidinių dėžučių, ritinių, skritulių ir t.t.

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokyklos pirmokai susipažindami su geometrinėmis figūromis ir kūnais patys juos piešė, lankstė ar konstravo naudodami medinius pagaliukus ir plastiliną. Pamėginkite, Jums taip pat pavyks.

Linksmieji robotukai

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 2b klasės mokiniai matematikos pamokoje aiškinosi, kuo panašios ir kuo skiriasi geometrinės figūros ir geometriniai kūnai. Pritaikę savo žinias, mokiniai sukūrė „Linksmuosius robotukus“.