Tėvų susirinkimas lopšelyje-darželyje „Rūta“

Rugsėjo 20 d. 16.30 val. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė ir pradinių klasių mokytoja Rasa Puospekaitė dalyvavo lopšelio-darželio „Rūta“ priešmokyklinių grupių vaikų tėvelių susirinkime. Buvo parengtas pranešimas apie mūsų mokyklą bei pristatyti pasirengimo mokyklai ypatumai. Vėliau vyko diskusija, tėveliai pranešėjoms uždavė rūpimus klausimus.

Pradinių klasių mokytojų susitikimai su lopšelių – darželių tėvų bendruomenėmis

2021 m. kovo mėnesį kaimyninių lopšelių –darželių „Vieversys“, „Rūta“, „Žirmūnėliai“, „Ąžuolas“ vaikų tėvams buvo organizuoti 4 nuotoliniai susirinkimai su Vilniaus Prano Mašioto pradinių klasių mokytojomis.

Priešmokyklinių grupių vaikų tėveliai supažindinti su vaikų pasirengimu į pirmą klasę, pasidalinta informacija apie vaikų brandumą.

Džiaugiamės, kad susirinkimuose dalyvavo gausus būrys tėvelių ir uždavė daug rūpimų klausimų mūsų mokytojoms. Dėkojame pradinių klasių mokytojoms Ingridai R., Jurgitai M., Agnei P., Linai K. už dalyvavimą susirinkimuose bei lopšelių-darželių bendruomenėms už nuoširdų bendradarbiavimą!