Lietuvių kalbos olimpiada

Džiaugiamės Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokinių Kotrynos Baltruškevičiūtės (3 c kl., mokytoja Jolita Petkevičienė) bei Indrės Čereškaitės (4 a kl., mokytoja Birutė Lašinskienė) sėkmingu dalyvavimu Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje, vykusioje kovo 7 d. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje. Sveikiname Indrę, šioje olimpiadoje laimėjusią III-ią vietą!

Lietuvių kalbos olimpiada

Šių metų vasario 15 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko 3 – 4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada.
Sveikiname nugalėtojas ir linkime sėkmės pirmųjų vietų laimėtojoms Vilniaus miesto lietuvių kalbos olimpiadoje!
3 klasė:
1 vieta – Kotryna Baltruškevičiūtė (3c klasė, mokytoja Jolita Petkevičienė),
2 vieta – Rūta Čereškaitė (3b klasė, mokytoja Danguolė Giriūnienė),
3 vieta – Urtė Mačerauskaitė (3c klasė, mokytoja Jolita Petkevičienė).
4 klasė:
1 vieta – Indrė Čereškaitė (4a klasė, mokytoja Birutė Lašinskienė),
2 vieta – Elzė Karanauskaitė (4b klasė, mokytoja Regina Saulėnienė),
3 vieta – Lėja Bakelytė (4a klasė, mokytoja Birutė Lašinskienė).

Lietuvių kalbos olimpiada

Šių metų kovo 3 dieną  ketvirtos pamokos metu vyko mokyklos 3  ir 4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Iš kiekvienos klasės dalyvavo po 3 mokinius. Jie per valandą turėjo atlikti teksto suvokimo ir kalbos užduotis.  Tikrai buvo dėl ko galvas pasukti, nes teko ir atsakymą pagrįsti, ir įrodymų rasti, ir įvykio priežastis nurodyti, taip pat gramatines klaidas bei netaisyklingai pavartotus žodžius  ištaisyti, laiptažodį užpildyti bei posakių reikšmes paaiškinti.

I vietą tarp 3 klasių mokinių užėmė 3b klasės mokinė Agnė Malakaitė, o tarp ketvirtokų – 4a klasės mokinė Kamilė Kiaulakytė.  II vieta atiteko 3b klasės mokiniui Augustui Pupinui, 4c klasės mokinei Adelei Laurinaitytei bei 4 a klasės mokinei  Emilijai Jūrelytei.  III vietos laimėtojais tapo 3a klasės mokinė Goda Jonevičiūtė ir 4b klasės mokinys Nojus Bacevičius.

Visi linkime sėkmės Agnei Malakaitei ir Kamilei Kiaulakytei, kovo 25 dieną atstovausiančioms mūsų mokyklą miesto 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje.

Lietuvių kalbos olimpiada

Gimtųjų žodžių apkabintas,
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
Sakau: lietuviška knygelė –
Kaip neregiui lazda.
Kalba gimtoji – kasdieninė
Tu – duona mums esi,
Kai tariam: motina, gimtinė,
Dangus – ir mes visi. (Justinas Marcinkevičius)

Sveikiname 3d klasės mokinę Adrianą Tamošiūnaitę (mokytoja Agnė Petraitienė) Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje laimėjusią II vietą.

Lietuvių kalbos olimpiada

Kovo 19 d. mūsų mokykloje vyko 3-4 klasių lietuvių kalbos olimpiada. Sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės pirmųjų vietų laimėtojams Vilniaus miesto lietuvių kalbos olimpiadoje!

3 klasė:

1 vieta – Adriana Tamošiūnaitė (3d klasė, mokytoja Agnė Petraitienė),

2 vieta – Matas Andraitis (3a klasė, mokytoja Ingrida Rimkuvienė),

3 vieta – Adelė Laurinaitytė (3c klasė, mokytoja Jolita Petkevičienė).

4 klasė:

1 vieta – Liutauras Jūras (4b klasė, mokytoja Vitalija Latvienė),

2 vieta – Akvilė Valskytė (4c klasė, mokytoja Aurelija Vaškienė),

3 vieta – Marija Čeponytė (4c klasė, mokytoja Aurelija Vaškienė).