Meninio skaitymo konkursas „Ir knyga mane augina“

Sausio 20 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas „Ir knyga mane augina“. Susirinkusius meninio skaitymo konkurso dalyvius, mokytojus ir svečius pasveikino jaunieji muzikantai Herkus M. ir Justinas B., šokio studijos „Smėlio pilys” kolektyvas (vadovė S. Rudžionytė -Vaitiekienė). Džiaugiamės, kad mokiniai raiškiai, įtaigiai, nuoširdžiai deklamavo eiles, o kiekvienas klausytojas pajuto artimą ryšį ir galingą žodžio jėgą. Sveikiname laureatus: I c klasės mokinę Dalią Mikulskytę (mokytoja J. Petkevičienę), kuri deklamavo Violetos Palčinskaitės  eilėraštį „Nesipykim“ ir IV c klasės mokinę Agnę Dicevičiūtę (mokytoja L. Kasperavičienė), kuri parengė konkursui Violetos Palčinskaitės eilėraštį „Vėjas Vilniuje”. Linkime mergaitėms sėkmės  II meninio skaitymo konkurso etape, kuris vyks Vilniaus „Žiburio” pradinėje mokykloje.

Piešinių konkursas „Būk sąžiningas sau ir kitiems“

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3b klasės mokiniai dalyvavo Tarptautinės antikorupcijos dienos proga Muitinės departamento organizuotame piešinių konkurse „Būk sąžiningas sau ir kitiems“. Sveikinimai laureatams – Darijai, Amelijai ir Juozapui! Ačiū mokytojai Jūratei už pagalbą! Parodą galima pamatyti Muitinės muziejuje (Jeruzalės g. 25, Vilnius).