Dainuojanti klasė

Gegužės 9 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos salėje nuskambėjo visų pirmų klasių mokinių koncertas-konkursas „Dainuojanti klasė“. Prieš septynerius metus, muzikos mokytojų asociacijai Lietuvos mokyklose paskelbus akciją „Dainuojanti klasė-Dainuojanti mokykla“, mūsų mokykla buvo viena pirmųjų surengusi koncertą „Dainuojanti klasė“. Šio pavasario pirmokų koncertas buvo jau penktasis mokyklos istorijoje. Į koncertą atvykęs Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijos dėstytojas Rolandas Aidukas išradingai pasveikino dainuojančius vaikus ir įteikė „Dainuojančios klasės“ diplomus. Po koncerto mūsų mokyklos pavaduotoja Giedrė Zulonienė apdovanojo dainininkus saldumynais.

Mokinius koncertui parengė muzikos mokytojos Lina Mačiulienė, Darija Juodzevičienė ir Audronė Volkovienė.

Koncertu džiaugėsi visa mokyklos bendruomenė.

Kitais mokslo metais tikimės surengti visų mokykloje besimokančių klasių koncertą „Dainuojanti mokykla“.

Meninio skaitymo konkursas „IR KNYGA MANE AUGINA“

„O eilėraštis – jis tartum laivas,
Uoste paliktas, baltas ir liūdnas,
Jis gyvena, kada tu skaitai jį,
Neskaitai – jo tarytum nebūna.“

J.Erlickas

Sausio 25 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas „Ir knyga mane augina“. Susirinkusius meninio skaitymo konkurso dalyvius, mokytojus ir svečius pasveikino „Jurgelio meistrelio folkloro studijos“ vaikai (vadovės B. Lašinskienė ir D. Juodzevičienė), berniukų choro dainininkai (vadovės L. Mačiulienė ir R. Račiukaitytė), šiuolaikinio šokio būrelio šokėjai (vadovė S. Rudžionytė Vaitiekienė) .
Meninio skaitymo konkursą „Ir knyga mane augina“ vedė 2 c klasės mokinė Kotryna Baltruškevičiūtė ir 2 d klasės mokinys Vygintas Greibus. Visi mokiniai buvo puikiai pasiruošę, raiškiai deklamavo eiles apie tėvynę, gamtą, žmones…
Skaitovus vertino meninio skaitymo komisija: aktorius G. Arbačiauskas, aktorius R. Lukšas, direktorė J. Mikulskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė, logopedė I. Vielavičienė.
Sveikiname laureates: IId klasės mokinę Ameliją Baciuškaitę (mokyt. Agnė Petraitienė) ir IVc klasės mokinę Augustę Kripaitę (mokyt. Vaida Vaičiūtė).
Linkime joms sėkmės Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse!

Mokyklos 15 metų jubiliejus

Kai šypsomės-mokykloje šviesiau.
Kai juokiamės-visiems lengviau krūtinėj
Mes čia kasdien dalijamės pusiau
Viskuo-ne tik dienom eilinėm…

Gegužės 16-20 dienomis mokykloje vyko šventiniai renginiai, skirti mokyklos 15 metų gimtadieniui. Mokiniai pildė „Linksmąją anketą“ apie mokyklą, rašė linkėjimus, kūrė eiles, gamino vaišes gimtadienio stalui, puošė žiedais mokyklos kiemelį. Mokiniams organizavome edukacines pamokėles I-III klasėms „Senoviniai stalo žaidimai“ ir IV-oms klasėms „Karaliaus Mindaugo Lietuva“. Penktadienį mokyklos kiemelyje vyko šventinis koncertas, kuriame dainavo choras „Šviesi žvaigždelė“, berniukų choras, III d klasės mokiniai, šiuolaikinį šokį šoko III c klasės šokėjai. Dėkojame mokytojoms Gražinai Gaidimauskienei, Linai Mačiulienei, Sigitai Rudžionytei Vaitiekienei, Laurai Žaliumaitei už gražią šventę! Mokiniai dovanų gavo pieštukus su mokyklos pavadinimu, darbuotojai-padėkas ir šratinukus. Ačiū tėveliams, padovanojusiems vaikams „Ledų fiestą“!