Konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla? Pilietiškumo pradžia šeimoje ir mokykloje“

Lapkričio 29 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko  tradicinė, jau šeštoji konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla?“. Šiais metais pasirinkome temą „Pilietiškumo pradžia šeimoje ir mokykloje“. Pirmieji žingsniai pilietiškos asmenybės ūgtyje prasideda būtent šeimoje. Atsakingą, demokratinei Lietuvos valstybei ir visuomenei įsipareigojusį pilietį ugdo ir mokykla. Šito siekdama, ji padeda mokiniams pažinti, suprasti ir perimti Lietuvos istorinį bei kultūrinį palikimą, išsiugdyti meilę tėvynei, tautinį tapatumą ir tautinę savimonę, susidaryti demokratinei gyvensenai būtinas vertybines nuostatas, susikurti dorinės kultūros pagrindus, įgyti ryžto pavojaus atveju ginti  savo tėvynės laisvę ir nepriklausomybę.

Į konferenciją susirinko vaikai, tėvai, mokytojai iš Vilniaus, Kauno, Širvintų. Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė ir pasidalino mintimis, koks turi būti Lietuvos pilietis. Mokyklos Jurgelio meistrelio folkloro studijos vaikai bei vadovės B. Lašinskienė ir D. Juodzevičienė pradėjo konferenciją skambia lietuviška daina ir tautiniu šokiu.

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3 d klasės mokinė E. Montvilaitė ir jos mama A. D. Montvilienė  papasakojo, kaip jų šeimoje puoselėjamas pilietiškumas, giminystės saitai, žmogiškieji ryšiai, rūpestis, meilė, globa, šeimos papročiai ir tradicijos.  Šeima džiaugiasi:  „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt…‘‘.

Mokyklos vyr. mokytojos  D. Giriūnienė ir I. Nausėdienė pasidalino įžvalgomis, kaip pilietinio ugdymo proceso sėkmė mokykloje priklauso nuo kiekvieno mokyklos bendruomenės nario iniciatyvos ir kūrybiškumo. Jos skaitė pranešimą „Mokinių ir tėvelių įtraukimo į mokyklos veiklą galimybės“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė savo pranešime „Mažoji mokinių savivalda – „Seniūnų klubas“ – vienas iš pilietiškumo pavyzdžių Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje“ atskleidė, kad mokykla – tai savotiška maža valstybė, kurioje yra ne tik klasės, bet ir mokyklos savivalda,  nuostatai, vėliava, himnas. Jau mokyklos suole mokinys privalo suprasti ir vykdyti savo pareigas, puoselėti teises ir laisves.

Folkloro studijos vadovės vyr. mokytoja B. Lašinskienė ir muzikos vyr. mokytoja D. Juodzevičienė pranešime „Pilietiška Jurgelio meistrelio studijos veikla Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje“ pasidalino mintimis, kaip jos perteikia mokiniams tautos kultūros paveldą ir brandina jų tautinę savimonę per tradicijas ir papročius.

Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja metodininkė E. Steponavičienė skaitė pranešimą „Pilietiškumo ir kūrybiškumo dermė pradinėje mokykloje“ ir papasakojo, kaip ugdomas mokinių ryžtas nuolat ieškoti dermės tarp asmens ir tautos kultūros paveldo per kūrybines veiklas.

Edukatorės J. Korsakienė ir E. Gilė iš Všį „Vikingų kaimo“, įsikūrusio Širvintų raj., pasidalino gerąja patirtimi ir aptarė patyriminio mokymo svarbą, ugdant piliečio sampratą ir skiepijant meilę tėvynei bei pagarbą praeičiai.

Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos 4 b klasės mokinys D. Girjotas ir 4 a klasės mokinė A. Gilytė, mokytojos J. Sizovienė ir J. Girjotienė didžiavosi dalyvavę projekte „Piliakalnių Lietuva“. O Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Banel ir vyr. mokytoja L. Molienė su savo mokiniais pasiūlė išbandyti informacinių technologijų taikymą ugdymo procese.

Konferencijos svečiai džiaugėsi renginyje sutikę bendraminčių, kuriems svarbu organizuoti mokyklos gyvenimą ir neformalųjį ugdymą taip, kad būtų ugdomi savarankiški, veiklūs savo šalies piliečiai, kad atsirastų noras ir įkvėpimas  dirbti savo krašto, savo tautos ir valstybės labui.

Parengė mokytojos D. Giriūnienė, I. Nausėdienė, J. Petkevičienė, B. Lašinskienė