Respublikinė konferencija „Tai įdomu“

Gruodžio 7 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3a, 3c ir 3d klasių grupės dalyvavo respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių konferencijoje „Tai įdomu“, kurią organizavo Vilkaviškio pradinė mokykla.

Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų trečiokais, kurie konferencijoje pristatė savo projektus ir tyrimus srityje „Sveikata ir saugumas“.

RESPUBLIKINĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA „KUO DIDŽIUOJASI MANO MOKYKLA? 20 METŲ – 20 ATRADIMŲ!“

2021 m. balandžio 8 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla pradėjo švęsti savo dvidešimtuosius gyvavimo metus. Ta proga vyko tradicinė respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla? 20 metų – 20 atradimų!“. Mokyklai konferenciją padėjo organizuoti Vilniaus švietimo pažangos centras. Pirmą kartą konferencija organizuota per nuotolį, todėl turėjome galimybę sukviesti tokį gausų pranešėjų ir dalyvių būrį.  Konferencijoje buvo skaitomi 42 pranešimai, dalyvavo per 100 klausytojų.

Renginį moderavo mokyklos direktorė J. Mikulskienė. Susirinkusius į konferenciją pasveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ikimokyklinio ir pradinio skyriaus vedėja L. Jankauskienė pristatydama gaires, į kur orientuojasi pradinis ugdymas ir kas svarbiausia šiandien. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja A. Kovalevskaja palinkėjo atrasti bei pasisemti naujų idėjų. Į svečius užsuko aktoriai – švietimo ekspertai J. Čižauskaitė ir J. Narvidas, kurie linksmai palydėjo dalyvius į 6 grupes, linkėdami „gerai prasinešti su pranešimais“. 

Skaitykite toliau

Respublikinė pradinių klasių mokytojų nuotolinė konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla?“

Registracija į nuotolinę konferenciją „Kuo didžiuojasi mano mokykla?“

Praktinė – gamtamokslinė diena „Jaunasis tyrinėtojas“

Balandžio 19 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko 1-4 klasių praktinė – gamtamokslinė diena „Jaunasis tyrinėtojas“. Smalsūs, žingeidūs pradinukai sugužėjo į mokyklos salę. Mokytoja metodininkė D. Giriūnienė pristatė Prano Mašioto knygą „Mokslo pasakos“. Kiekviena klasė pasiruošė ir pristatė savo bandymą, eksperimentą ar kitą tiriamąją veiklą.

Pirmos klasės mokinukai papasakojo, kaip augino svogūnus, stebėjo pavasario požymius, tyrinėjo gėrimą Coca colą ir suprato, kas per daug, tas nesveika.
Antros klasės mokiniai supažindino savo mokyklos draugus su druskos kristalų auginimu, kodėl užgesta ugnis ir kaip gali ugnis degti po vandeniu, pasidalino stebėjimų įžvalgomis apie lietų ir
kritulius.
Trečiokai demonstravo, kaip veikia ugnikalnis ir kas vyksta aplinkui, kai susidaro magnetinis laukas. Supažindino, kaip reikia užsiauginti augalus ant palangės. Mokė nestandartinėmis piešimo priemonėmis nusipiešti piešinius. O mūsų vyriausieji ketvirtokai išbandė mikroskopą – tyrinėjo samanas, plauką, vandens lašą ir kt. Atliko bandymus su vandeniu.

Įdomu buvo stebėti demonstruojamus bandymus. Džiaugiamės šia tyrinėjimų diena. Matome, kad aktyviai visi įsitraukė į aplinkos ir daiktų tyrinėjimus. Mokiniai puikiai demonstravo, paaiškino tyrimų rezultatus, darė išvadas.

Mokyklos direktorė J. Mikulskienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė pasidžiaugė jaunaisiais tyrinėtojais, jų noru būti smalsiais, žingeidžiais, noru ieškoti, atrasti, tyrinėti ir siūlyti
savo praktines idėjas. Kiekvienai klasei įteikė padėkas už dalyvavimą šioje dienoje ir eksperimentų korteles.

Dėkojame organizatoriams ir visiems klasių mokytojoms, mokinių tėveliams už pasiruošimą šiam renginiui.

Konferencija „Ką reiškia būti vaiku: šeimoje, mokykloje, visuomenėje”

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3c ir 3d klasės mokiniai Agnė ir Vladas dalyvavo Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos, Vilniaus Žemynos progimnazijos ir Vilniaus miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio organizuojamoje Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių konferencijoje „KĄ REIŠKIA BŪTI VAIKU: ŠEIMOJE, MOKYKLOJE, VISUOMENĖJE?“. Ši konferencija yra viena iš veiklų, skirtų „Vaikų linijos“ inicijuotam renginiui „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“.

Džiaugiamės ir dėkojame trečiokams, kurie drąsiai išsakė mintis, ką jiems reiškia BŪTI VAIKU, kurie kūrė eilėraščius, piešė piešinius ir padėjo parengti pristatymą konferencijai.

Konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla? Atrask, pamatyk, tyrinėk, sužinok“

Gruodžio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje vyko Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos tradicinė respublikinė pradinių klasių mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų) konferencija  „Kuo didžiuojasi mano mokykla? Atrask, pamatyk, tyrinėk, sužinok“, skirta  rašytojo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms paminėti. Šiais metais tokią temą pasirinkti paskatino mokyklos dalyvavimas Erasmus+ projekte “Tūkstantis kultūrų – viena Europa“ ir viena projekto asmenybių Mikalojus Kopernikas bei mokinių noras tyrinėti aplinką, atlikti bandymus, pažinti pasaulį, užkariauti naujoves. Konferencijos tikslas – pristatyti Prano Mašioto knygą „Mokslo pasakos“ ir sudominti mokinius, kaip rašytojas daugiau kaip prieš šimtą metų pateikė vaikams per pažintinę ir tiriamąją veiklą įvairias biologijos, geografijos, fizikos, astronomijos žinias. Klausimai, kaip vyksta ir kodėl įvairūs gamtos reiškiniai, domina ir šiuolaikinius vaikus.

Į konferenciją susirinko vaikai, tėvai, mokytojai iš Vilniaus, Kauno, Trakų Vokės, Balsių. Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė ir pasidalino mintimis apie patyriminio ugdymo svarbą vaiko gyvenime, pažinimo džiaugsmą bei sklaidos naudą. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos „SinoNetto” būrelio  vaikai ir vadovė Darija Juodzevičienė bei berniukų choras ir vadovė Lina Mačiulienė pasveikino dalyvius ir svečius. Skambėjo muzikinių lazdų ritmas ir daina apie rokenrolą.

Džiaugiamės, kad į aplinkos ir daiktų tyrinėjimus įsitraukia ir mūsų tėveliai. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3 d klasės mokinys Herkus Milašauskas ir jo tėtis Mindaugas Milašauskas pristatė pranešimą „Žaislai mūsų rankomis ir mintimis“.

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokiniai antrus metus dalyvauja Erasmus + projekte „Tūkstantis kultūrų – viena Europa“. Šį rudenį tyrinėjo visatą. 4b  klasės mokiniai ir jų mokytoja metodininkė Danguolė Giriūnienė pristatė, kaip ši pažintinė – praktinė veikla „Kelionė po visatą“ vyko mūsų mokykloje. Apie vandens paviršiaus įtempimą papasakojo ir parodė bandymą 4c klasės mokinys Žilvinas Jasūdis. Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos mokytoja Vita Zakienė ir jos mokinės aptarė tiriamąją veiklą „Paukščių globa žiemą“. Ką gali vanduo supažindino Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja Kristina Karosienė ir jos mokiniai. Mokytoja Rita Bakšienė ir 4 b klasės mokiniai iš Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos papasakojo apie bulvių derlių, kurį pavyko užsiauginti ant palangės. Apie šviesos galią su konferencijos dalyviais mintimis pasidalino Emilijos Pliaterytės progimnazijos 3e klasės mokinys Mykolas Narkevičius ir mokytoja Regina Markauskienė. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos 2 klasių mokiniai ir mokytoja Ramutė Tirūnienė pristatė  tiriamąją veiklą, „Nors supa ir spaudžia, jo nematom“.„Gamtamokslinio ugdymo(si) svarbą formaliojo ir neformaliojo ugdymo(si) aplinkų 1-4 klasėse“ mums pristatė atvykę svečiai iš Vilniaus Balsių progimnazijos. Pranešimą skaitė mokytoja metodininkė Silvija Kazakevičienė ir mokytoja Vaida Urvikienė. O apie atradimus tautiškumo ir pilietiškumo ugdyme pasidžiaugė Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos mokytojos Jūratė Skurskienė ir muzikos mokytoja Edita Bareikienė.

Konferencijos svečiai džiaugėsi renginyje sutikę bendraminčių, kuriems svarbu organizuoti mokyklos gyvenimą ir neformalųjį ugdymą taip, kad būtų ugdomi savarankiški, kūrybiški, veiklūs aplinkos tyrinėtojai. Dalyviai vieni kitiems dėkojo už norą ir įkvėpimą dirbti vaikų ateities labui.

Parengė mokytojos D. Giriūnienė, I.Nausėdienė, J. Petkevičienė

Konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla? Pilietiškumo pradžia šeimoje ir mokykloje“

Lapkričio 29 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko  tradicinė, jau šeštoji konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla?“. Šiais metais pasirinkome temą „Pilietiškumo pradžia šeimoje ir mokykloje“. Pirmieji žingsniai pilietiškos asmenybės ūgtyje prasideda būtent šeimoje. Atsakingą, demokratinei Lietuvos valstybei ir visuomenei įsipareigojusį pilietį ugdo ir mokykla. Šito siekdama, ji padeda mokiniams pažinti, suprasti ir perimti Lietuvos istorinį bei kultūrinį palikimą, išsiugdyti meilę tėvynei, tautinį tapatumą ir tautinę savimonę, susidaryti demokratinei gyvensenai būtinas vertybines nuostatas, susikurti dorinės kultūros pagrindus, įgyti ryžto pavojaus atveju ginti  savo tėvynės laisvę ir nepriklausomybę.

Į konferenciją susirinko vaikai, tėvai, mokytojai iš Vilniaus, Kauno, Širvintų. Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė ir pasidalino mintimis, koks turi būti Lietuvos pilietis. Mokyklos Jurgelio meistrelio folkloro studijos vaikai bei vadovės B. Lašinskienė ir D. Juodzevičienė pradėjo konferenciją skambia lietuviška daina ir tautiniu šokiu.

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3 d klasės mokinė E. Montvilaitė ir jos mama A. D. Montvilienė  papasakojo, kaip jų šeimoje puoselėjamas pilietiškumas, giminystės saitai, žmogiškieji ryšiai, rūpestis, meilė, globa, šeimos papročiai ir tradicijos.  Šeima džiaugiasi:  „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt…‘‘.

Mokyklos vyr. mokytojos  D. Giriūnienė ir I. Nausėdienė pasidalino įžvalgomis, kaip pilietinio ugdymo proceso sėkmė mokykloje priklauso nuo kiekvieno mokyklos bendruomenės nario iniciatyvos ir kūrybiškumo. Jos skaitė pranešimą „Mokinių ir tėvelių įtraukimo į mokyklos veiklą galimybės“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė savo pranešime „Mažoji mokinių savivalda – „Seniūnų klubas“ – vienas iš pilietiškumo pavyzdžių Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje“ atskleidė, kad mokykla – tai savotiška maža valstybė, kurioje yra ne tik klasės, bet ir mokyklos savivalda,  nuostatai, vėliava, himnas. Jau mokyklos suole mokinys privalo suprasti ir vykdyti savo pareigas, puoselėti teises ir laisves.

Folkloro studijos vadovės vyr. mokytoja B. Lašinskienė ir muzikos vyr. mokytoja D. Juodzevičienė pranešime „Pilietiška Jurgelio meistrelio studijos veikla Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje“ pasidalino mintimis, kaip jos perteikia mokiniams tautos kultūros paveldą ir brandina jų tautinę savimonę per tradicijas ir papročius.

Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja metodininkė E. Steponavičienė skaitė pranešimą „Pilietiškumo ir kūrybiškumo dermė pradinėje mokykloje“ ir papasakojo, kaip ugdomas mokinių ryžtas nuolat ieškoti dermės tarp asmens ir tautos kultūros paveldo per kūrybines veiklas.

Edukatorės J. Korsakienė ir E. Gilė iš Všį „Vikingų kaimo“, įsikūrusio Širvintų raj., pasidalino gerąja patirtimi ir aptarė patyriminio mokymo svarbą, ugdant piliečio sampratą ir skiepijant meilę tėvynei bei pagarbą praeičiai.

Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos 4 b klasės mokinys D. Girjotas ir 4 a klasės mokinė A. Gilytė, mokytojos J. Sizovienė ir J. Girjotienė didžiavosi dalyvavę projekte „Piliakalnių Lietuva“. O Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Banel ir vyr. mokytoja L. Molienė su savo mokiniais pasiūlė išbandyti informacinių technologijų taikymą ugdymo procese.

Konferencijos svečiai džiaugėsi renginyje sutikę bendraminčių, kuriems svarbu organizuoti mokyklos gyvenimą ir neformalųjį ugdymą taip, kad būtų ugdomi savarankiški, veiklūs savo šalies piliečiai, kad atsirastų noras ir įkvėpimas  dirbti savo krašto, savo tautos ir valstybės labui.

Parengė mokytojos D. Giriūnienė, I. Nausėdienė, J. Petkevičienė, B. Lašinskienė

Konferencija „Jaunasis Kodėlčius“

Balandžio 7 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 2b klasės mokinys Nedas Mickevičius ir 2c klasės mokinė Ieva Guobytė dalyvavo Širvintų pradinėje mokykloje, respublikinėje praktinėje gamtamokslinėje konferencijoje „Jaunasis Kodėlčius“. Mokinys Nedas pristatė tyrimą „Skambantis vanduo“, kurį atliko su savo klasės draugais. Mokinė Ieva pasidžiaugė savo sukurta „Lavos lempa“. Mokytojos D. Giriūnienė ir J. Petkevičienė džiaugiasi ir didžiuojasi savo jaunaisiais tyrinėtojais.

Konferencija

2016 m. lapkričio 4 d. Vilniaus Prano Mašioto mokykla organizavo konferenciją „Reflektyvus mokymasis – viena svarbiausių asmenybės ūgties galimybių mokykloje“. Renginyje dalyvavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos Prano Mašioto vardo mokyklų mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, mokyklų vadovai. Mokytojai dirbo grupėse, dalijosi gerąja patirtimi, pasidžiaugė darbo pasiekimais. Po pietų veiklos persikėlė į Lietuvos valdovų rūmus, kur pedagogai dalyvavo ekskursijoje, įvairiose edukacinėse veiklose.
Dėkojame visai mokyklos bendruomenei, padėjusiai moliūgais papuošti mokyklos erdves!

Konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla. Sėkminga veikla”

Š. m. spalio 28 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla. Sėkminga veikla“. Tai jau penktoji konferencija, kurios metu susirenka pradinių klasių mokytojai pasidalinti savo gerąja patirtimi.

Šių metų renginys priminė šachmatų žaidimą. Eidami ėjimą a, konferencijos dalyviai gilinosi į skaitymo paslaptis. Vaikų literatūros kritikas dr. Kęstutis Urba, skaitydamas pranešimą „Geros literatūros skonis“, aptarė sudominimo knyga galimybes, svarbiausius informacijos šaltinius, susijusius su vaikų literatūra, pristatė „Metų knygos“ akcijų kūrinius, reikšmingiausias apdovanotąsias pastarųjų metų knygas. Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijos mokytojos E. Palikevičienė ir A. Barišauskienė pristatė vaikų kūrybą. Vilniaus E. Pliaterytės progimnazijos mokytoja J. Vaisėtienė sekė interaktyvią pasaką „Raudonkepuraitė“ bei papasakojo apie pirmos dienos mokykloje veiklas. Savo gerąja patirtimi pasidalijo ir Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja J. Petkevičienė , skaitydama pranešimą „Skaitymo naktis“.

Ėjimas b konferencijos dalyvius nukėlė į menų pasaulį. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja D. Juodzevičienė pristatė projekto „Ritmas kitaip“ veiklas, supažindino su ritmavimo galimybėmis, panaudojant pačias įvairiausias priemones: šluotas, šiukšlių maišus, tuščius butelius, dėžes, kibirus, kamuolius, popierių, lietlazdes, muzikines lazdas ir t.t. Muzikinių lazdų skambėjimą išmėgino ir renginyje dalyvavusios mokytojos. Klausydamiesi Kauno V. Bacevičiaus pradinės mokyklos mokytojos E. Steponavičienės pranešimo „Meninio lankstymo ir koliažo dermė“, konferencijos dalyviai turėjo galimybę ne tik pamatyti įvairių vaikų darbelių pavyzdžių, bet ir patys išmėginti keletą netradicinių technikų. Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokytojos R. Bakšienė ir A. Vinkevičienė pristatė „Integruotos dienos pradinėse klasėse“ veiklas. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja I. Karoblytė mokė piešti ant vandens.

Žengdami ėjimą c, turėjome galimybę susipažinti su gamtamoksliniais tyrimais. „Mokinių tiriamąją veiklą gamtamoksliniame ugdyme“ pristatė Vilniaus „Spindulio“ pagrindinės mokyklos mokytoja R. Polučanskė. O Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja G. Gaidimauskienė pasiūlė patyrinėti gintarą: ar skęsta vandenyje, ar tirpsta, ar dega, kaip įsielektrina, trinamas į vilną…

Renginio pabaigoje konferencijos dalyviai turėjo galimybę pasigrožėti mokytojos D. Juodzevičienės vadovaujamų mokinių „Ritmo šėlsmu“. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė J. Mikulskienė, apibendrindama konferenciją, padėkojo visiems dalyviams, mokyklos mokytojams, mokiniams, prisidėjusiems prie konferencijos rengimo. Renginį organizavo šios mokyklos mokytojos G. Gaidimauskienė, I. Linartienė, V. Latvienė, A. Petraitienė, J.Petkevičienė bei D. Juodzevičienė.