Rugsėjo 1-oji

Rugsėjo 1-oji prasidėjo šventiškai. Visi mokyklos mokiniai su mokytojais, mokinių tėvais ir svečiais susirinko mokyklos kieme. Šventės pradžioje nuskambėjo „Tautiška giesmė“, vėliau žodį tarė mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė. Ji pasveikino visus susirinkusiuosius su Mokslo ir žinių diena. Direktorė palinkėjo mokiniams gerų mokslo metų, įgyti kuo daugiau žinių, mokytojams – stiprybės, sveikatos, tėveliams – kantrybės, auklėjant savo vaikus.

Po gražių sveikinimo žodžių į šventę atskrido Bitė su bitutėmis (ketvirtų klasių mokinės su mokytoja I. Linartiene) ir Vaiduoklis (mokytojas T. Jurcevič), kurie eilėmis pakvietė mokinius į pirmąją pamoką. Skambant varpeliui ir aidint plojimams į savo klases pirmieji buvo išlydėti pirmų klasių mokiniai.

Visiems mums ištvermės, sėkmės, kantrybės!

Skaitymo naktis mokykloje

Mūsų mokyklos 4 c klasės mokiniai, jų mokytoja ir mokyklos bibliotekininkė nusprendė kitaip pažvelgti į skaitymą bei knygą .  Kartu su mokytojomis susiorganizavo mokykloje netradicinių veiklų „Skaitymo naktį“. Kovo 27 d. vakarą į Vilniaus Prano Mašioto pradinę mokyklą rinkosi mokinukai lyg būtų ankstyvas rytas. Vietoj kuprinių su knygomis ir sąsiuviniais nešėsi miegmaišius ir čiužinius , lydimi tėvelių , rinkosi linksmi  ,,naktiniai“ skaitytojai.

Vakaras prasidėjo klasėje. Visus uoliausius skaitytojus pasveikino mūsų mokyklos bibliotekininkė – anglų k. mokytoja Violeta Stankevičienė, laiškus su sveikinimais ir palinkėjimais atsiuntė mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė ir pavaduotoja Jurga Smulskienė.

 Skaitytojai susiskirstė į keturias grupes ir rungtyniavo vieni su kitais atliekant įvairias skaitymo užduotis. Savo sugebėjimus demonstravo atliekant žodžių kryžiažodžius. Čia reikėjo iššifruoti paslėptą knygos pavadinimą ar veikėją, sudėlioti eiliuotą pasaką, prisiminti, koks rašytojas , kokią knygą parašė. Patys galėjo išbandyti „septynmylius batus“ atkeliavusius iš pasakos, ieškojo paslėpto lobio mokyklos koridoriuose ir kieme.  Viktorinų dalyviai buvo apdovanoti saldžiaisiais prizais.
Pasidalino mintimis apie skaitytas pasakas, žaidė stalo žaidimą “Tik tik buum“,  pristatė paruoštus kūrybinius namų darbus. Skaityti buvo smagu ir visai nesinorėjo miegoti net ir po užduoties  ,,Kas greičiau užmigs ant grindų?
„Kaip gera buvo mokytis kitaip ir kitose aplinkose, stebėti ir dalyvauti draugų pasirodymuose, atlikinėti užduotis patalpoje ir mokyklos kieme, patiko komandinis darbas ir miegoti mokykloje. Jei dar organizuotų kas, būtinai eitume mokytis kitaip“, – taip teigė 4 c klasės mokiniai.

O stebint mūsų veiklas, pačius vaikus ,vienas iš klasės tėvelių liko susižavėjęs, džiaugėsi vaikais – sumanūs, linksmi, atsakingi, draugiški. Ir tame šurmulyje jautė tokią harmoniją bei vaikų ir mokytojos sąjungą, kad reikėjo laiko tokia realybe įtikėti. Apėmė nuostabus jausmas. Tiek pasiruošimo, tiek darnos mūsų klasės “orkestre”, tiek įsitraukimo ir tokio vakaro nesitikėjo.

Tad Ačiū mūsų mokytojai už viską, taip pat anglų kalbos mokytojai Violetai už dalyvavimą, pagalbą, savo laiką ir gerumą, skirtą mūsų vaikams !!! (Liepos Ž. tėvelis)

Svečiai iš Palangos

Š.m. spalio 29 d. mūsų mokykloje lankėsi darbuotojai iš Palangos švietimo pagalbos tarnybos, pedagogai iš Baltijos pagrindinės mokyklos ir Palangos pradinės mokyklos.  Mums buvo didelė dovana priimti svečius iš tolimo Lietuvos krašto ir pristatyti mūsų mokyklą, jos veiklą tema „Žaisminga veikla-kūrybingas vaikas“. Mokytojos D. Juodzevičienė, L.Kavaliauskaitė, B. Lašinskienė ir A. Petraitienė  pravedė integruotas muzikos, lietuvių ir pasaulio pažinimo pamokėles tema „Obuolys“. Svečiai keliaudami iš vienos klasės į kitą,  dainavo, šoko su Jurgelio meistrelio folkloro studijos vaikais,  žaidė, skaitė pasaką apie obuolį ir atrado jame žvaigždę. Mokyklos direktorė J. Mikulskienė pristatė mūsų mokyklos misiją, viziją ir ugdymą, pavaduotojos L. Kavaliauskaitė ir I. Linartienė-neformalųjį ugdymą ir renginius. Mokyklos mokytojos, vadovaujamos muzikos mokytojos D. Juodzevičienės, muzikinėmis lazdomis sugrojo žaismingą kūrinį. Svečiai buvo labai dėkingi už šiltą priėmimą ir paliko mums savo įspūdžius ir palinkėjimus:

 „Patiko visa kūrybinė veikla. Ypač muzikavimas,… mažas stebuklas-obuolio žvaigždelė. Koks nuoširdumas!“ „Linkiu išlikti tokiomis kūrybingomis asmenybėmis ir ateityje. Ačiū už priėmimą ir nuoširdų bendravimą.“ „ Nustebino būrelių gausa, kūrybingos mokytojos, jaučiamas dėmesys vaikams, naudojamos technologijos.“ „Pamačiau nuostabų, tvirtą, susidirbusį kolektyvą, kurį lydi bendri tikslai. Taip pat manau, kad viskam ugnelę uždega mokyklos direktorė, kuriai labai rūpi kaip jaučiasi kiekvienas šeimos (mokyklos) narys.“ „Smagu sutikti besišypsančius, geranoriškus kolegas, šilti žmonės, šilta, kūrybinga veikla, aplinka.“ „Sėkmės kuriant, ieškant, atrandant ir dalijantis.“ „Linkiu, kad kiekvienais metais „obuoliukų“ derlius būtų vis didesnis, jų skonis- sodresnis! Brandinkit juos savo šiluma…“

Jurgeli meistreli, mokyk savo vaikus

Jurgelio meistrelio folkloro studija mūsų mokykloje gyvuoja jau 10 metų. Ta proga nutarėme prisiminti, kaip ansamblis gimė, kaip augo, ko išmoko, su kuo draugavo… Gegužės 14 d. visus senus ir naujus savo bičiulius studija kartu su savo vadovėmis Darija Juodzevičiene ir Birute Lašinskiene sukvietė į Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių folkloro festivalį „Jurgeli meistreli, mokyk savo vaikus“. Šventėje svečiavosi Medeinos pradinės mokyklos folkloro būrelis „Bitela“, Balsių pagrindinės mokyklos folkloro ansamblis „Bitinėlis“, Jeruzalės vidurinės mokyklos etnomuzikos būrelis „Lakštangėlė“, Žiburio pradinės mokyklos šokėjai ir dainininkai, buvusios Jurgelio meistrelio folkloro studijos dainininkės. Sulaukėme ir garbingų svečių iš Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Sveikinimo žodį tarė viceministrė Edita Tamošiūnaitė, mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė, buvusi studijos vadovė Asta Rinkevičienė. Džiaugiamės smagia popiete, kurios metu vaikai ne tik patys šoko, grojo, dainavo, bet ir galėjo išmokti naujų dainų, žaidimų, šokių iš savo draugų.

Dainuojanti klasė

Balandžio 24 dieną mokykloje vyko konkursas “Dainuojanti klasė”. Jame dalyvavo antrų klasių mokinai. Visi mokinukai buvo gerai nusiteikę ir puikiai pasiruošę konkursui. Mokinukus paruošė dainuoti muzikos mokytojos: Darija Juodzevičienė, Lina Mačiulienė. Renginį vedė patys antrokai: Dovydė Gurinovičiūtė (2a), Akvilė Minelgaitė (2b),  Mykolas Jarašūnas (2c), Naglis Alška (2d). Paklausyti šio gražaus konkurso – koncerto susirinko gausus būrys tėvelių, senelių. Mokinukai dainavo 10 dainų, kurias vertino viešnia Laima Rutkauskienė. Visos antrokų klasės pelnė “Dainuojančios klasės” vardą ir buvo apdovanotos šį vardą patvirtinančiais sertifikatais. Visus dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė ir įteikė saldžius prizus.

Rugsėjo 1-osios šventė

Rodos, nieko neįvyko, O įvyko šitiek daug, Tu nuo šio saulėto ryto jau mokinukas, bręsk ir auk. Knygos, skaičiai ir raidelės Tavęs laukia ant suolų. Mokslo duonos paragavęs tapki dideliu žmogum.

Atostogos netruko prabėgti…  Vasarai baigiantis tėveliai  ir vaikai nejučiom pradeda galvoti apie mokyklą bei rugsėjo pirmąją prasidėsiančius naujus mokslo metus…

Mūsų mokyklos bendruomenė, jau dešimtąjį kartą rinkosi mokyklos kiemelyje, kur buvo šventinama mokyklos vėliava, giedamas mokyklos himnas. Visus susirinkusiuosius pasveikino mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė, pavaduotoja ugdymui Giedrė Zulonienė. Į Rugsėjo 1-ąją atvyko ir Seimo narė Vilija Aleknaitė-Abramikienė. Šventėje netrūko ir staigmenų. Atgijo pasakų personažai: vilkas ir raudonkepuraitė, kurie mokiniams dalino džiaugsmą, šypsenas, saldainius, mokė šokių ir dainų.