Edukacija „Jaunojo archeologo tyrinėjimai“

Žaisdami galime mokytis pačių įvairiausių dalykų. Tą darė ir akmens amžiaus vaikai, tą darė viduramžiais, taip vieną žiemos rytmetį mokėsi ir Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 4 b klasės mokiniai. Ketvirtokai taip pat nors trumpam pabuvo archeologais ir dalyvavo edukacijoje „Jaunojo archeologo tyrinėjimai“. Mokiniai patyrė archeologo džiaugsmą atrasti daiktus žemėje. Jie stropiai ir kantriai tyrinėjo smėlio sluoksnius, susirinko radinius, juos pažymėjo tyrimų lape ir mėgino nustatyti, kas tai yra.

 Tikrai ten sugrįšime… O kur? Į „Žaislų muziejų”.