INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ 2019-2020 MOKSLO METAMS

Kviečiamų asmenų mokytis Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje sąrašas

Kviečiamų vaikų tėvai nuo 2019 m. birželio 6 iki 10 dienos, prisijungę prie prašymų teikimo e. sistemos, matys mokyklos siųstą kvietimą. Jei prašyme nurodyta daugiau nei 1 mokykla, tėveliai turės patvirtinti vieną kvietimą iš kelių gautų. Kviečiamų mokytis mokinių tėvai, kurie buvo parinkę tik vieną mokyklą, gauna e. sistemos pranešimus apie kvietimą pasirašyti sutartis.

Kviečiamų mokinių tėveliai kviečiami 2019 m. birželio 12 d. 18 val. į tėvų susirinkimą, o būsimi pirmokai 2019 m. birželio 17-19 dienomis kviečiami į „Zuikių mokyklėlę“, kuri vyks nuo 9 iki 11 val.

Sutarčių pasirašymas. Nuo birželio 13 dienos iki birželio 19 dienos 8.00-16.00 val. (pietų pertrauka 13.00-13.30 val.), birželio 17 d. 8.00-10.00 val. Kviečiame pasirašyti ugdymo(si) sutartis mokyklos raštinėje. Negalintys atvykti nurodytu laiku, tėveliai kviečiami susisiekti el. paštu rastine@masioto.vilnius.lm.lt ir susitarti dėl atvykimo kitu laiku. Atvykdami pasirašyti sutarčių, tėveliai pateikia dokumentų originalus:

 • vaiko gimimo liudijimas;
  • vaiko sveikatos pažyma (forma 027a)
   • priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendacija (priešmokyklinio ugdymo baigimo aprašas ar pan.)
   • 2 nuotraukos (2,5 x 3 cm)
   • kiti dokumentai

Sutarčių pasirašymas į vyresnes klases. Atvykdami pasirašyti sutarčių, tėveliai pateikia dokumentų originalus:

 • vaiko gimimo liudijimas;
  • vaiko sveikatos pažyma (forma 027a)
   • pažyma apie vaiko metinius įvertinimus ir kėlimą į aukštesnę klasę (pasiekimų vertinimo aprašas).
   • 2 nuotraukos (2,5 x 3 cm)
   • kiti dokumentai

Negavusių kvietimo iš mūsų mokyklos, prašymai bus svarstomi 2019 m. birželio 12 dieną, jei atsiras laisvų vietų kažkam iš kviečiamų vaikų pasirinkus ne mūsų mokyklos kvietimą. Tėvai kvietimus matys birželio 13-16 d. e. sistemoje.

Priėmimo į mokyklą komisija informuoja

Papildomo priėmimo metu, išnagrinėjus papildomai pateiktus dokumentus, Priėmimo į mokyklą komisija ir rezervo sąrašo mokytis 1 klasėje patenkino 15 prašymų. Mokytis 3 klasėje komisija patenkino 2 prašymus. Mokytis 4 klasėje komisija patenkino 2 prašymus. (Priėmimo į mokyklą komisijos 2017 m. birželio 20 dienos protokolinis nutarimas Nr. 6).

Preliminarus būsimųjų pirmokų sąrašas

Priimti mokytis į pirmą klasę nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pateiktas 271 prašymas. Priėmimo į mokyklą komisija, išnagrinėjusi gautus prašymus ir pateiktus papildomus dokumentus, patenkino 94 prašymus pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją. 21 prašymą įtraukė į rezervo sąrašą. Nepatenkino 156 prašymų, nepriklausančių mokyklos aptarnaujamai teritorijai (Priėmimo į mokyklą komisijos 2017 m. birželio 5 dienos protokolinis nutarimas Nr. 3). Preliminarus būsimųjų pirmokų sąrašas.

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai)!

Informuojame, kad norėdami užtikrinti mokinių ir darbuotojų saugumą ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje, siekiant riboti pašalinių asmenų lankymąsi mokykloje, remdamiesi Mokyklos Tarybos posėdžio nutarimu (2017-03-09, Protokolo Nr. 2) nuo 2017 m. balandžio 19 d. mokyklos duris rakinsime nuo 8.00 val. iki 13.50 val.
Prašome tėvelių (globėjų, rūpintojų) rytais į pamokas vaikus palydėti tik iki mokyklos vartų, o po pamokų ir neformalaus ugdymo veiklos juos pasitikti mokyklos kieme.
Individualius pokalbius su klasės, dalyko mokytojais ar specialistais prašome iš anksto suderinti po pamokų.
Esant skubiam reikalui galima skambinti mokyklos administracijai telefonu (8 5) 277 2736 arba mokytojos nurodytu telefonu.
Atvykusius į mokyklą asmenis prašome pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užsiregistruoti pas budintį Atvykusių asmenų registracijos žurnale.
Skambutis yra prie įėjimo durų.

Tikimės Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo.

Administracija

Prašymai priimti į mokyklą 2017-2018 m. m.

Prašymus priimti į Vilniaus Prano Mašioto pradinę mokyklą 2017-2018 m. m. galima bus teikti nuo 2017 m. kovo 1 d. elektroniniu būdu. Tėvai, kurie neturi galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu namuose, tai padaryti galės atvykę į mokyklą (bus pildomas elektroninis prašymas). Informacija apie priėmimą mokytis į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvusis žemėlapis.