1,2% gyventojų pajamų mokestis

Gerbiami Tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai, pervedant 1,2% gyventojų pajamų mokesčio į mokyklos paramos sąskaitą. 2019 m. surinkta 5983,67 eurai. Tai – didžiulis indėlis į mokymo(si) ir edukacinių aplinkų atnaujinimą bei modernizavimą, mokyklos materialinės bazės stiprinimą. Planuojame toliau tvarkyti šaligatvius mokyklos kieme.

Būtume labai dėkingi, kad ir šiais metais Jūs paskirtumėte dalį savo pajamų mokesčio mūsų mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus.

Pagarbiai,
Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos
Administracija

Skaitykite toliau