Vilniaus miesto 3-ųjų klasių mokinių sporto varžybos „ESU TAIKLUS”

Lapkričio 14 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3c klasės mokiniai dalyvavo Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos organizuotose Vilniaus miesto trečiųjų klasių mokinių sporto varžybose „ESU TAIKLUS!“, skirtų Emilijos Pliaterytės gimimo metinėms paminėti.
Varžybose dalyvavo 10 (dešimt) Vilniaus miesto mokyklų trečiųjų klasių mokinių komandų. Komandą sudarė 5 mergaitės ir 5 berniukai. 
Vaikai išbandė savo jėgas, puikiai ir aktyviai sportavo, bendradarbiavo, patyrė daug teigiamų emocijų!

Varžybas vainikavo koncertas ir apdovanojimai.

Svečiuojamės Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje

2014 metų  sausio 14 dieną visi mūsų mokyklos ketvirtokai buvo pakviesti į Vilniaus Emilijos Pliaterytės  progimnaziją.  Išvykos tikslas – supažindinti  būsimus penktokus  su  mokykla, jos kabinetais,  sporto sale,  įvairiomis mokymo priemonėmis,  pasižiūrėti,  kaip vedamos pamokos vyresnių klasių mokinukams.

Šioje mokykloje „mašiotukai“ jautėsi  tikri  svečiai.  Labai svetingai visus  pasitiko ne tik dalykų mokytojai, bet ir mokyklos administracija. Vaikai dalyvavo keturiose pamokose, kurias vedė ne vienas, o net keli mokytojai.  Matematikos pamoka vyko matematikos kabinete, ją vedė net trys mokytojos. Jos parodė vaikams, kaip reikia naudotis interaktyvia lenta, užduotis atlikti kompiuteriu. Technologijų kabinete vaikai buvo nustebinti malonaus kepamų bandelių kvapo. Jie mokėsi  tinkamai padengti pusryčių stalą, vaišinosi bandelėmis,  gėrė arbatą  ir šnekučiavosi su mokytojomis. Užsienio kalbų kabinete vaikams pamoka vyko trimis kalbomis : vokiečių, prancūzų ir rusų.  Ir šią pamoką vedė  trys mokytojos.  Jos mokė žodžių,  dainelių,  skaičiuočių kitomis kalbomis.  Kūno kultūros pamoka vyko didelėje, atnaujintoje sporto salėje.  Visi  turėjo galimybę išbandyti žaidimus su neįprastomis priemonėmis.

Vaikai  grįžo pilni įspūdžių ir susižavėję mokykla, kuri  jų  laukia.