Organizacija (EBPO)

Š. m. balandžio 26 d. į Vilniaus Prano Mašioto pradinę mokyklą su I-ąja savo misija atvyko Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)  švietimo ekspertų komanda. Ši misija – viena iš sudėtinių Lietuvos stojimo į EBPO dalių švietimo srityje.

Misijos tikslas – susipažinti su Lietuvos švietimo sistema, pagrindiniais švietimo politikos dalyviais, didžiausią dėmesį skiriant ankstyvajam ugdymui ir pagrindinio ugdymo pakopai, taip pat pedagogų veiklos klausimams, švietimo finansavimui, neformaliam švietimui.

Svečius pasitiko III c klasės mokiniai muzikiniu pasirodymu, kurį parengė vyr. muzikos mokytoja Darija Juodzevičienė. Mokyklos veiklą pristatė direktorė Jūratė Mikulskienė. Ekspertai lankėsi pamokose, dalyvavo diskusijoje su mokyklos bendruomene.