Paskutinio skambučio šventė DVYLIKTOKAMS

Gegužės 21 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos pirmokai ir ketvirtokai sveikino Žirmūnų gimnazijos abiturientus Paskutinio skambučio šventės proga ir linkėjo:
Gero kelio po saule, po debesiu,
Po žaibu, po sparnu kregždės,
Po laimingu lakštingalos klegesiu,
Po rasota šviesa žvaigždės.
GERO KELIO!

Paskutinio skambučio šventė DVYLIKTOKAMS

Gegužės 24 d. mūsų mokyklos pirmokai dalyvavo Žirmūnų gimnazijos abiturientų Paskutinio skambučio šventėje. Mažieji gero kelio ir puikios kloties linkėjo atsisveikinantiems su mokykla. Skambėjo dainos ir eilės, o abiturientai negailėjo aplodismentų pirmokėliams.

 

Paskutinis skambutis dvyliktokams

Naujom spalvom pasaulis švyti.
Kitokie šiandieną Jūs atrodot,
Nuoširdūs, tyliai susikaupę.
Ir mintys, ir jausmai alsuoja grožiu,
Skambutis Paskutinis Jūsų laukia.

Gegužės 25 dieną Žirmūnų gimnazijoje vyko Paskutinio skambučio šventė, kurioje linksmas eiles deklamavo ir užduotis dalino Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos pirmų klasių mokiniai. Gimnazistus sveikino Berniukų choro vaikai ir „Sino Netto“ dainininkai.

Paskutinė pamoka dvyliktokams

Gegužės 29 d. mūsų mokyklos pirmokai aplankė Žirmūnų gimnazijos ketvirtokus (dvyliktokus)  ir pravedė jiems paskutinę pamoką: patikrino, kaip per 12 metų  jie išmoko skaičiuoti, piešti, dainuoti, kurti… Atsisveikindami pirmokai padovanojo mokiniams lėktuvėlius su linkėjimais. Buvo smagu.

Dvyliktokų paskutinio skambučio šventė

Ar meni, kaip mokyklon nedrąsiai
Nešei pirmąją puokštę gėlių.
O dabar jau į mylimą klasę
Nieks nekvies tavęs varpeliu…

Gegužės 30 d. Žirmūnų gimnazijos abiturientams skambėjo paskutinis skambutis. Dvyliktokai ėjo gyvuoju koridoriumi, vedami už rankų mažiausiųjų mūsų mokyklos mokinukų. Pirmokėliai vedė jau  paskutinę pamoką dvyliktokams, lydėdami juos prisiminimų takais, mokydami linksmų dainelių, primindami pasakos sekimo taisykles, o pertraukėlių metu mokė atsipalaidavimo pratimų.

Mokyklos bendruomenė taip pat sveikina visus dvyliktokus, bebaigiančius mokyklą. Linkime gerai išlaikyti egzaminus ir nepalūžti. Sėkmės!