Bendruomenės renginys, skirtas tarptautinei tolerancijos dienai

Š. m. lapkričio 16 d. vakare Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos pedagogai ir mokinių tėveliai rinkosi į bendruomenės renginį, skirtą Tolerancijos dienai. Pirmą kartą renginys buvo transliuojamas per Teams platformą. Dalyviai renginį galėjo stebėti ir nuotoliu. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo skyriaus vyr. specialistė Viktorija Vilimavičienė tarė sveikinimo žodį ir padėkojo už iniciatyvą bei dėmesį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė pristatė svečius ir pranešėjus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Zulonienė parengė pranešimą apie mokyklos pasirengimą Įtraukiajam ugdymui, supažindino su dokumentais, dabarties aktualijomis, iššūkiais ir faktais. VšĮ Terapinio ugdymo centro „Aplink“ vaiko atvejo koordinatorė Monika Stuglytė perskaitė pranešimą apie centro veiklą, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymą, pademonstravo specialiąsias priemones. Vilniaus Prano Mašioto pradinę mokyklą baigusio mokinio mama Jurgita pasidalino apie sūnaus, turinčio Dauno sindromą, ugdymą mokykloje, džiaugsmus bei rūpesčius. Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos direktorė Edita Astapovičienė ir mokytoja Jevgenija Lotach parengė pranešimą „Geriausia pagalba – supratimas“ ir pristatė savo patirtį, kaip ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai mokykloje. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokinio mama Sandra papasakojo apie sūnaus, turinčio autizmo spektro sutrikimą, dienas mokykloje ir kylančius iššūkius. Nuoširdžiai dėkojame pranešėjams bei klausytojams, dalyvavusiems renginyje!

Pasaulinė Dauno sindromo diena

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokiniai kovo 21 d. paminėjo pasaulinę Dauno sindromo dieną. Šios dienos tikslas – formuoti teigiamą požiūrį į Dauno sindromą turinčius žmones, jų ir jų šeimų integraciją į visuomenę.

Kovo 21-ąją dieną mūvėkite skirtingas kojinės išreiškiant palaikymą ir toleranciją. Skirtingos kojinės simbolizuoja kitoniškumą, tačiau jį nulemia tik viena chromosoma. Nebijokime būti kitokiais! Šiandien mūvėkime skirtingas kojines ir būkime tolerantiški ir vieningi!

Palaikau

Ar žinote? Kovo 21 dieną minima Pasaulinė Dauno sindromo diena. Tai diena, kai mūvėdami skirtingas kojines, išreiškiame palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų šeimoms. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokiniai turėjo jautrią ir įdomią (NE)PAMOKĄ apie žmones su Dauno sindromu. Kviečiame prisidėti prie socialinės akcijos, plėsti tolerancijos ribas, mažinti atskirtį bei formuoti sveiką visuomenės požiūrį.

Socialinė edukacija

Sausio 31 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 4a klasės mokiniai vyko į Pirmą blyną – restoraną, turintį kulinarinę ir socialinę misiją. Čia vyko pamoka-diskusija apie Dauno sindromą. Po jos mokiniai mėgavosi pietumis. Ketvirtokus sužavėjo dirbančiųjų neišpasakytas mandagumas, jaukus priėmimas ir milžiniški blynai. Rekomenduojame ir Jums apsilankyti.

Skirtingų kojinių diena

Ar žinote, kad kovo 21 dieną švenčiama Pasaulinė Dauno sindromo diena, kurią mūvimos skirtingos kojinės išreiškiant palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų šeimoms? Skirtingos kojinės simbolizuoja kitoniškumą, tačiau jį nulemia tik viena chromosoma. 2c klasės mokiniai prisidėjo prie socialinės akcijos „Nenurašyk, o palaikyk“, skirtos išreikšti paramą jautriai visuomenės ląstelei.  Pokalbio metu plėtėme tolerancijos ribas, ugdėmės sveiką požiūrį į žmones su šia negalia.