Konsultacija mokytojų padėjėjams

Š. m. rugsėjo 20 d. Vaiko gerovės komisijos iniciatyva, pagalbos mokiniui specialistės (spec. pedagogė Ilona Vielavičienė, socialinė pedagogė Giedrė Kisielė, psichologė Kamilė Žaltauskaitė)  organizavo praktinę konsultaciją mokyklos mokytojų padėjėjams, dirbantiems su SUP turinčiais mokiniais. Specialistės informavo, kaip sudaryti sąlygas mokiniui bendrauti su bendraamžiais, dalyvauti bendroje veikloje, atskleisti savo gebėjimus.

Mokytojo padėjėjo kiekvieno mokinio supratimas, tos dienos  nuotaikos pajutimas, greita reakcija, tolerancija, švelnumas ir pagarbus bendravimas, tikėjimas mokinio mokymo(si) ir ugdymo(si) sėkme padeda pasiekti ugdymosi tikslų.

Kiekvieno mokykloje dirbančio darbuotojo indėlis turi didžiulę įtaką sėkmingam SUP mokinio ugdymui. Nuoširdžiai dėkojame Ilonai, Giedrei ir Kamilei už praktinį užsiėmimą mokytojų padėjėjams!

Advento popietė

Atraski tylą.
Tą, kurioj prabyla
Laukimas magiškas, viltingas…
Laikotarpis Advento – ypatingas.
Susikaupimo kupinas, ramybės sielos.
Tikėjimo stebuklas teaplankys kas dieną.

2021 m. gruodžio 21 d. 16.00 val. į Advento popietę mokyklos aktų salėje rinkosi Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos darbuotojai. Mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė visiems palinkėjo paprastos kasdienės žmogiškos laimės. Darbuotojai laužė kalėdaičius, vienas su kitu dalinosi metų džiaugsmais ir rūpesčiais bei nuoširdžiais palinkėjimais.

Ačiū visiems, kad buvote kartu.