Dailyraščio konkursas

Spalio mėnesį mokykloje vyko II -IV-ų klasių mokinių dailaus rašto konkursas. Buvo atrinkti gražiausiai parašyti darbai.
Gražiausiai parašė:
Justė Žukauskaitė ir Augustė Kripaitė (2c) , Gerda Žilovaitė (2d), Emilija Budreikaitė (3a), Vainius Žvinys ir Adomas Žukauskas (3d), Matas Andraitis (4a), Rusnė Bartusevičiūtė (4b), Augustė Motiejūnaitė (4d).
Šiems mokiniams mokyklos direktorė J. Mikulskienė ir pavaduotoja J. Smulskienė įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles.
Justės Žukauskaitės, Emilijos Budreikaitės, Rusnės Bartusevičiūtės darbai dalyvaus Vilniaus miesto Dailaus rašto konkurse. Linkime sėkmės.

Dailyraščio konkursas, skirtas rašytojo Prano Mašioto 150-osioms gimimo metinėms paminėti

Spalio 21-25 d. mokykloje vyko dailaus rašto konkursas, skirtas rašytojo Prano Mašioto 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Konkursą organizavome dviem etapais. Pirmajame etape I klasių mokiniai dekoravo rašytojo Prano Mašioto inicialus, o II-IV klasių mokiniai klasėse  rašė šio rašytojo  kūrinių ištraukas. Iš kiekvienos klasės atrinkome po vieną  mokinį dalyvauti antrame konkurso etape. Šie mokiniai- Ilzė Kaminskaitė (II a), Justas Baronas (II b), Danielė Gadišauskaitė (II c), Vainius Žvinys (II d), Vesta Vaičiūnaitė (III a), Matas Andraitis (III a), Liepa Jasnauskaitė (III b), Viktorija Rimdžiūtė (III c), Augustė Motiejūnaitė (III d), Edgar Gricevič (IV a), Kamilė Dubakaitė (IV b), Miglė Murauskaitė (IV c), Dovilė Valužytė (IV d)- rašė baigiamuosius dailyraščio darbus mokykloje. Į Vilniaus miesto konkursą išsiuntėme Danielės Gadišauskaitės, Liepos Jasnauskaitės ir Miglės Murauskaitės dailyraščius. III b klasės mokinė Liepa Jasnauskaitė (mokytoja Danguolė Giriūnienė) ir IV c klasės mokinė Miglė Murauskaitė (mokytoja Aurelija Vaškienė) tapo Vilniaus miesto Dailyraščio konkurso laureatėmis. Sveikiname Liepą ir Miglę bei jų mokytojas.