Vilniaus miesto mokinių matematikos olimpiada

Kovo 13d. Vilniaus Ąžuolyno” progimnazijoje vyko Vilniaus miesto mokinių matematikos olimpiados II-asis etapas. Džiaugiamės 4a klasės mokinio Astijus Saulevičiaus pasiekimais. Jis užėmė II-ąją vietą.  Mokytoja Birutė Lašinskienė.

Respublikinė konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla“

Klasė gerai mato, nes daugeliu akių žiūri, giliai jaučia, nes daug širdžių turi. (Pranas Mašiotas)

Lapkričio 27 d. mūsų mokykloje vyko respublikinė pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla“, skirta 150-osioms Prano Mašioto gimimo metinėms paminėti. Jos organizatoriai buvo Gražina Gaidimauskienė, Lina Kavaliauskaitė, Vitalija Latvienė, Inga Linartienė, Agnė Petraitienė. Ši konferencija mokykloje vyko trečiąjį kartą. Konferenciją pradėjome inscenizacija „Pranuko rytas“, prisiminėme jo vaikystę, piemenėlių dienas. Kartu su mūsų mokyklos „piemenėliais“ (Gabrieliu Lakiu, Artūru Krinickiu ir Dominyka Danylaite) kalbinome konferencijos dalyvius.

Renginyje dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš 10 šalies mokyklų. Dalyviai pristatė savo mokyklas, dalinosi gerąja patirtimi.

Mūsų mokyklą atstovavo  Jurgelio meistrelio folkloro studija (vadovės Birutė Lašinskienė ir Darija Juodzevičienė).

Svečiai iš Palangos

Š.m. spalio 29 d. mūsų mokykloje lankėsi darbuotojai iš Palangos švietimo pagalbos tarnybos, pedagogai iš Baltijos pagrindinės mokyklos ir Palangos pradinės mokyklos.  Mums buvo didelė dovana priimti svečius iš tolimo Lietuvos krašto ir pristatyti mūsų mokyklą, jos veiklą tema „Žaisminga veikla-kūrybingas vaikas“. Mokytojos D. Juodzevičienė, L.Kavaliauskaitė, B. Lašinskienė ir A. Petraitienė  pravedė integruotas muzikos, lietuvių ir pasaulio pažinimo pamokėles tema „Obuolys“. Svečiai keliaudami iš vienos klasės į kitą,  dainavo, šoko su Jurgelio meistrelio folkloro studijos vaikais,  žaidė, skaitė pasaką apie obuolį ir atrado jame žvaigždę. Mokyklos direktorė J. Mikulskienė pristatė mūsų mokyklos misiją, viziją ir ugdymą, pavaduotojos L. Kavaliauskaitė ir I. Linartienė-neformalųjį ugdymą ir renginius. Mokyklos mokytojos, vadovaujamos muzikos mokytojos D. Juodzevičienės, muzikinėmis lazdomis sugrojo žaismingą kūrinį. Svečiai buvo labai dėkingi už šiltą priėmimą ir paliko mums savo įspūdžius ir palinkėjimus:

 „Patiko visa kūrybinė veikla. Ypač muzikavimas,… mažas stebuklas-obuolio žvaigždelė. Koks nuoširdumas!“ „Linkiu išlikti tokiomis kūrybingomis asmenybėmis ir ateityje. Ačiū už priėmimą ir nuoširdų bendravimą.“ „ Nustebino būrelių gausa, kūrybingos mokytojos, jaučiamas dėmesys vaikams, naudojamos technologijos.“ „Pamačiau nuostabų, tvirtą, susidirbusį kolektyvą, kurį lydi bendri tikslai. Taip pat manau, kad viskam ugnelę uždega mokyklos direktorė, kuriai labai rūpi kaip jaučiasi kiekvienas šeimos (mokyklos) narys.“ „Smagu sutikti besišypsančius, geranoriškus kolegas, šilti žmonės, šilta, kūrybinga veikla, aplinka.“ „Sėkmės kuriant, ieškant, atrandant ir dalijantis.“ „Linkiu, kad kiekvienais metais „obuoliukų“ derlius būtų vis didesnis, jų skonis- sodresnis! Brandinkit juos savo šiluma…“

Jurgeli meistreli, mokyk savo vaikus

Jurgelio meistrelio folkloro studija mūsų mokykloje gyvuoja jau 10 metų. Ta proga nutarėme prisiminti, kaip ansamblis gimė, kaip augo, ko išmoko, su kuo draugavo… Gegužės 14 d. visus senus ir naujus savo bičiulius studija kartu su savo vadovėmis Darija Juodzevičiene ir Birute Lašinskiene sukvietė į Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių folkloro festivalį „Jurgeli meistreli, mokyk savo vaikus“. Šventėje svečiavosi Medeinos pradinės mokyklos folkloro būrelis „Bitela“, Balsių pagrindinės mokyklos folkloro ansamblis „Bitinėlis“, Jeruzalės vidurinės mokyklos etnomuzikos būrelis „Lakštangėlė“, Žiburio pradinės mokyklos šokėjai ir dainininkai, buvusios Jurgelio meistrelio folkloro studijos dainininkės. Sulaukėme ir garbingų svečių iš Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Sveikinimo žodį tarė viceministrė Edita Tamošiūnaitė, mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė, buvusi studijos vadovė Asta Rinkevičienė. Džiaugiamės smagia popiete, kurios metu vaikai ne tik patys šoko, grojo, dainavo, bet ir galėjo išmokti naujų dainų, žaidimų, šokių iš savo draugų.

Amatų savaitė

Balandžio 15 – 19 dienomis mokykloje vyko “Amatų savaitė”. Ji prasidėjo edukacine pamoka “Miško pasaka”, kurioje mokiniai susipažino su liaudies instrumentų atsiradimu. Visą savaitę dailės ir technologijų pamokų metu vyko “Mažųjų amatukų dirbtuvėlės”, kurių metu mokiniai mielai audė, rišo, pynė, lipdė, piešė, klijavo. Trečių ir ketvirtų klasių mokiniai vyko į Lietuvos Nacionalinį muziejų, kur dalyvavo edukacinėse pamokose “Pinigai” ir “Amatai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje”. Vaikams buvo suteikta galimybė nusikalti monetą.

Mokytoja Birutė Lašinskienė papasakojo apie juostų margumynus, mokė jas austi. Dailės ir rankdarbių studija “Meno bitutės” vaikai ir mokytoja Eglė Saulėnienė pakvietė pailgintos dienos grupės vaikus pasimokyti rišti kutus. Keramikos būrelio vaikai pasidalino savo žiniomis apie lipdymą.
Parodėlė “Mes mažieji amatukai” džiugino kiekvieno akį.