Misijinė Akcija

Mūsų mokykla dalyvavo misijinėje akcijoje. Pririnkta žaislų, knygų, kanceliarinių prekių. Visa tai dalyvaus loterijoje Šv. Teresės parapijos namuose. Kadangi pririnkom apie 150 dovanėlių, tai net trys vaikai iš Kamerūno galės metus lankyti mokyklą.

AČIŪ VISIEMS, KAS ATVĖRĖTE SAVO ŠIRDĮ KITAM.

Seniūnų akcija „Uždek, žvakelę“

Saulėtą spalio 24-osios rytmetį Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos klasių seniūnai vyko į Saulės kapines tvarkyti apleistų kapų. Mokiniai grėbė lapus, uždegė ant kapų paaukotas žvakeles. Rimtai padirbėję, seniūnai aplankė didikų Oginskių koplyčią, pasivaikščiojo po Sapiegų parką.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie organizuotos akcijos „Uždek, žvakelę“.

Misijinė akcija

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla dalyvauja misijinėje akcijoje: renkame daiktus, skirtus loterijai. Loterijos tikslas – suteikti galimybę keliems Kamerūne (Afrika) gyvenantiems vaikams lankyti mokyklą.

Kaip dalyvauti misijinėje akcijoje? Paaukokit žaislų, mokyklinių prekių ar knygų. Daiktai gali būti nebenauji, bet geros būklės. Kiekvieną daiktą reikia supakuoti į permatomą maišelį. Juos atnešti ir paduoti savo klasės mokytojai iki lapkričio 6 d.

Visi surinkti daiktai dalyvaus Misijinėje loterijoje. Loterija vyks lapkričio 14 d. Vilniaus šv. Teresės parapijos namuose (prie Aušros vartų) nuo 10:30 iki 15:00.  Vieno loterijos bilieto kaina 0,50 eur.

Surinkti Loterijos dalyvių aukos pinigai bus persiųsti Angelų Sargų seserų vienuolijai, vykdančiai programą Adopcję serca. Mokslai mokykloje vienam mokiniui Kamerūne kainuoja 50 eurų metams. Programa Adopcja Serca padeda gauti išsilavinimą našlaičiams ar vaikams ir jaunimui iš neturtingų šeimų, o taip pat padeda mums išmokti atverti širdį kitiems.

Mokslo ir žinių diena

Mokslo ir žinių diena prasidėjo šventine pamoka mokyklos kiemelyje. Šventės pradžioje nuskambėjo „Tautiška giesmė“ ir Mokyklos himnas. Visus susirinkusiuosius pasveikino mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Zulonienė. Jų kalbose mokiniai ir svečiai turėjo išskirti raktinius žodžius: VIENYBĖ, DRAUGYSTĖ, KELIAS bei atlikti skirtas užduotis.

Mokyklos bendruomenė kartu su autoriumi Roku Radzevičiumi ir Aiste Smilgevičiūte atliko bendrą dainą „Sudainuokime Lietuvą”.

Skambant iškilmingai muzikai, pirmokėliai buvo išlydėti į pirmąją savo pamoką, o vyresnieji mokiniai, vasaros triukšmą palikę kieme, su pagarba vienas kitam, grįžo į klases.

Šventinę dieną vainikavo Vilniaus Žirmūnų gimnazijos organizuojama akcija „Baltijos kelio vasara“. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos bendruomenė kartu su Vilniaus Žirmūnų gimnazija, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija, Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, Vilniaus Antakalnio progimnazija ir VGTU inžinierijos licėjumi sujungė abu Neries krantus nuo Valakampių iki Šilo tilto, taip minėdami Baltijos kelio 30-metį!

Akcija „Baltijos kelio vasara“

Kviečiame dalyvauti akcijoje „Baltijos kelio vasara“

2019 metais minime 30-ąsias Baltijos kelio metines. Vilniaus Žirmūnų gimnazija kviečia mokslo metus pradėti akcija „Baltijos kelio vasara“, kuri vyks 2019 m. rugsėjo 2 d. (pirmadienį) 11.30 val.

Kviečiame Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos bendruomenę aktyviai dalyvauti šioje akcijoje ir rugsėjo 2 dieną, po šventinių pamokų klasėse, 10.55 valandą mokyklos mokiniams, kartu su klasių mokytojomis, tėveliais, seneliais rikiuotis prie mokyklos vartų.

I-II klasės juda link Žirmūnų gimnazijos, Neries pakrantės,

III-IV klasės – link Valakampių tilto.

Pilietinės akcijos vieta – pakrantės dviračių takai.

Labai prašome namuose pasigaminti Baltijos šalių vėliavėles arba atsinešti šalių vėliavų spalvų balionus:

I-II klasių mokiniams – Lietuvos vėliavėlės arba balionai (geltona-žalia-raudona)

III klasių mokiniams – Latvijos vėliavėlės arba balionai (raudona-balta-raudona)

IV klasių mokiniams – Estijos vėliavėlės arba balionai (mėlyna-juoda-balta)

11.30 val. giedosime Lietuvos Respublikos himną ir dainuosime dainą ,,Bunda jau Baltija”.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 11 d. pirmosios pamokos metu mokykloje vyko iškilminga pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 1991 m. sausio 13-osios įvykiams paminėti. Visos mokyklos languose degė žvakutės, moksleiviai susikibę rankomis dainavo dainą „Baltas paukštis“. Grįžus į klases mokytojai su mokiniais prisiminė Sausio 13-osios įvykius, aptarė jų prasmę, žiūrėjo dokumentinius kadrus. Visi buvome pasipuošę neužmirštuolių žiedais – laisvės simboliu.

Akcija „Uždek, žvakelę“

Š. m. spalio 26 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos Seniūnų klubo nariai lankėsi Antakalnio kapinėse. Atminimo žvakelėmis pagerbėme Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko – Vanago atminimą. Mokiniai aplankė poeto Justino Marcinkevičiaus, dainininko Virgilijaus Noreikos, dainų autoriaus Vytauto Kernagio, rašytojos Jurgos Ivanauskaitės ir kitų žymių žmonių kapus. Žvakelės sužibėjo ir ant Sausio 13-osios aukų kapų. Dėkojame visiems, kurie aukojo žvakeles ir prisidėjo prie šios kilnios akcijos.

Geri Kalėdiniai darbai

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojai prisijungė prie UAB „E. mokykla” vykdomos akcijos. Mažieji mašiotukai noriai gamino Kalėdinius atvirukus vienišiems seneliams. Nuoširdūs vaikų linkėjimai su maltiečių pagalba pasklis po visą Lietuvą.

Akcija ,,Uždek, žvakelę”

Spalio 27 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos III-IV klasių Seniūnų klubo nariai, vadovaujami direktoriaus pavaduotojos ugdymui Giedrės Zulonienės, vyko į Antakalnio kapines vykdyti akcijos ,,Uždek, žvakelę”. Visų klasių mokiniai aukojo žvakeles, kurias uždegė klasių seniūnai ant žymiausių Lietuvos žmonių kapų. Buvo uždegta apie 80 žvakelių! Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios akcijos.

Akcija „Uždek, atminimo žvakelę”

Sausio 13 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla dalyvavo pilietinėje akcijoje „Uždek, atminimo žvakelę”, skirtoje Laisvės gynėjų dienai paminėti. Mokiniai su mokytojomis ir mokyklos bendruomene savo klasėse ir koridoriuose uždegė žvakeles. Mokytojos pasakojo apie Sausio 13-osios įvykius, žmones, paaukojusius savo gyvybę už Lietuvos laisvę. Klasėse vaikai pasigamino ir įsisegė neužmirštuoles.
Klasių seniūnai žvakeles uždegė mokyklos kieme ir papuošė apsnigtą gėlyną neužmirštuolių žiedais.