Meninio skaitymo konkursas „Ant žodžio sparnų“

Lapkričio 16d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas „Ant žodžio sparnų”.

Susirinkusius meninio skaitymo konkurso dalyvius, mokytojus ir svečius pasveikino „SinoNetto“ būrelio vaikai (vadovė D. Juodzevičienė) ir „Šviesi žvaigždelė“ būrelio vaikai (vadovė L. Mačiulienė).

Konkurso organizatoriai: J. Mickevičienė ir L. Kasperavičienė.

Džiaugiamės mokinių pasiruošimu bei eilėraščių pasirinkimu. Skaitovus vertino meninio skaitymo konkurso komisija: menininkai Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius, direktorės pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė, logopedė I. Vielavičienė.

Sveikiname laureatus: II a klasės mokinę Augustė M. (mokytoja R. Politikė), kuri deklamavo Marcelijaus Martinaičio eilėraštį „Boružės sapnas“ ir IVc klasės mokinę Dalia M. (mokytoja J. Petkevičienė), kuri parengė konkursui Violetos Palčinskaitės eilėraštį „Vėjas Vilniuje“.

Linkime jiems sėkmės II meninio skaitymo konkurso etape, kuris vyks Vilniaus „Žiburio” pradinėje mokykloje.