Svečiai

Gegužės 12 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje lankėsi kolegos iš Jonavos r. Bukonių mokyklos – daugiafunkcio centro. Mokytojai, pagalbos specialistai, administracijos atstovai stebėjo atviras veiklas, vaikščiojo po mokyklą, klausėsi pranešimų, dalyvavo dienos veiklų refleksijoje.
Nuoširdžiai dėkojame anglų kalbos mokytojai Silvanai Eigminienei, pradinių klasių mokytojoms Danguolei Giriūnienei, Daliai Milašauskienei, Evai Juzefovič, pademonstravusioms atviras veiklas.
Dėkojame už nuostabius meninius pasirodymus šokio mokytojai Sigitai Rudžionytei Vaitiekienei, muzikos mokytojai Darijai Juodzevičienei bei jų kolektyvams, už parengtus pranešimus pradinių klasių mokytojoms Danguolei Giriūnienei, Ingridai Nausėdienei, Jolitai Petkevičienei.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto departamentas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto departamento 2016 m. gegužės 13 d. rašte Nr. A51-37495/16-(3.3.2.9-EM4) numatyta, kai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenančių asmenų prašymų yra daugiau, negu mokykla gali priimti mokinių, pirmenybė teikiama:

  1. specialiųjų ugdymosi poreikių (dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų) turintiems vaikams;
  2. našlaičiams, vaikams, turintiems globėjus, rūpintojus ar įtėvius ir neįgalių tėvų vaikams;
  3. vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi mokykloje;
  4. dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu;
  5. daugiavaikių šeimų vaikams;
  6. vaikams, kurių tėvai gyvenamąją vietą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje yra deklaravę ilgiau nei 1 metus (skaičiuojant iki prašymo padavimo datos);
  7. vaikams, kurie gyvena arčiau mokyklos;
  8. vaikams, kurių mokyklos aptarnavimo teritorijoje yra tėvų darbo vieta;
  9. vaikams, kurių mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvena vaiko seneliai ar kiti artimi giminaičiai, galintys prižiūrėti ir pasirūpinti vaiku.

IKI 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. PRAŠOME PATEIKTI DOKUMENTUS, ĮRODANČIUS PIRMUMĄ PAGAL NURODYTUS KRITERIJUS (spec. poreikių dokumentai, tėvų neįgalumo pažymos, pažymos apie šeimos sudėtį, pažymos iš tėvelių darboviečių, esančių mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje ir pan.). TAIP PAT PRAŠOME PATEIKTI DARŽELIŲ PARENGTUS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO APRAŠUS IR LIKUSIUS DOKUMENTUS, NURODYTUS PRIĖMIMO TVARKOJE.