Parama

Nuoširdžiai dėkojame už paramą Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai, pervedant 2% gyventojų pajamų mokesčio į mokyklos paramos sąskaitą. 2016 m. surinkta 7678,78 eurai. 5169,60 eurų buvo panaudota dalies šaligatvio keitimui.
Tai – didžiulis indėlis į mokymo(si) ir edukacinių aplinkų atnaujinimą bei modernizavimą, mokyklos materialinės bazės stiprinimą.
2017 metais už gautas paramos lėšas planuojame įrengti edukacinę erdvę mokiniams (aikštelę aktyviam poilsiui, futbolo vartus) mokyklos kieme.
Būtume labai dėkingi, kad ir šiais metais Jūs paskirtumėte 2% savo pajamų mokesčio mūsų mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus.
Daugiau informacijos rasite čia.

2% 2016

Dėkojame už paramą Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai pervedant 2% gyventojų pajamų  mokesčio į mokyklos paramos sąskaitą. Tikimės, kad ir šiais metais Jūs vėl skirsite 2% savo pajamų mokesčio mūsų mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus. Daugiau informacijos rasite čia…

2% 2015

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, mokyklos darbuotojams ir visiems, kurie 2014 m. 2% savo pajamų mokesčio sumos skyrė Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai. 2014 m. mokykla gavo 20523,51 Lt (5944,02 €). Ataskaitą apie lėšų panaudojimą 2014 m. rasite čia.

Jūsų indėlis į ugdymo(si) sąlygų gerinimą buvo labai svarbus, todėl tikimės, kad šiais metais Jūs vėl skirsite 2% savo pajamų mokesčio mūsų mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus.

Prašymas pervesti iki 2% GPM (forma FR0512) Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2015 m. gegužės 1 d. gali būti pateiktas tokiais būdais:

  • įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui, t.y. asmeniškai pristatytas į vietos VMI (adresas: Ulonų g. 2, LT – 08245 Vilnius);
  1. išsiųstas Lietuvos paštu, adresu:

DEKLARACIJŲ TVARKYMO SKYRIUS
Neravų g. 8,
LT-66401,
Druskininkai

  • pateiktas elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą), arba jeigu esate sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuje, galite prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512 forma (02 versija) pateikti internetu (pvz.: teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją).

Daugiau informacijos galite rasti http://deklaravimas.vmi.lt

Jeigu nei vienas iš šių būdų nėra patogus Jums, tai FR0512 formą (02 versija) galite gauti mokyklos raštinėje arba pas klasės mokytoją, taip pat atsispausdinti paspaudę šią nuorodą: (forma FR0512), kurią užpildę galite išsiųsti (aukščiau pateiktu adresu) arba atnešti į mokyklą iki 2015 m. balandžio 24 d.

Trumpa pildymo instrukcija:

DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS reikia užpildyti laukelius:

1 – asmens kodą; 2 – telefono Nr.; 3V – Vardą; 3P – Pavardę; 4 – Adresą; 5 – mokestinį laikotarpį (kalendoriniai metai) – 2014;  6S – turi būti pažymėtas „X“;

E1 – įrašyti „2“, kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;

E2 – Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos identifikacinis numeris (kodas) – 195008076;

E4 – įrašyti „2,00“ (prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Kai pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų) yra skiriama keliems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, bendra jiems tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė kaip 2 procentai);

E5 – jeigu norite, kad 2% GPM būtų pervesta ir kelis ateinančius metus, tai atitinkamai nurodyti kokio mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio dalį pervesti: t. y. iki 2015, 2016, 2017, … metų (iki 5 mokestinių laikotarpių).

Lapo apačioje – pasirašyti ir parašyti vardą bei pavardę.

Dėkojame  už paramą.  Mokyklos administracija.

2% ataskaita 2014

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, mokyklos darbuotojams ir visiems, kurie 2013 m. 2% savo pajamų mokesčio sumos skyrė Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai. 2013 m. mokykla gavo 22915,43 Lt. 

Jūsų indėlis į ugdymo(si) sąlygų gerinimą buvo labai svarbus, todėl tikimės, kad šiais metais Jūs vėl skirsite 2% savo pajamų mokesčio mūsų mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus.

Skaityti daugiau…