Ištiesk pagalbos ranką

Nuoširdžiai dėkojame Ramunei Baltaduonienei už mokyklos aplinkos gražinimą ir dovanotas našlaites.

Džiaugiamės gražia sesučių Mortos (2d) ir Onos (4d) Bartaškaičių iniciatyva, ypač nudžiuginusia mūsų  mokyklos Jurgelio meistrelio folkloro studijos kanklininkes.  Morta ir Ona padovanojo kanklių būreliui naujas puikias kankles!

Nuoširdžiai dėkojame mergaitėms ir jų tėveliams Jolitai ir Remigijui. Ačiū, kad mes Jums rūpime!

Kaip sakė kanklininkė Elzė, gera žinoti, kad yra tokių žmonių…