2%

Gerbiami Tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai, pervedant 2% gyventojų pajamų mokesčio į mokyklos paramos sąskaitą. 2017 m. surinkta 7138,01 eurai. 2030,00 eurų buvo panaudota aikštelės aktyviam mokinių poilsiui įrengimui.

Tai – didžiulis indėlis į mokymo(si) ir edukacinių aplinkų atnaujinimą bei modernizavimą, mokyklos materialinės bazės stiprinimą.

Būtume labai dėkingi, kad ir šiais metais Jūs paskirtumėte 2% savo pajamų mokesčio mūsų mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus.

2017 M. 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PARAMOS SĄSKAITOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA:

Likutis sąskaitoje 2017-01-01 6909,20 €
2017 m. gauta 2% GPM 7138,01 €
Iš viso išleista: 2952,18
Mokinių skatinimui, mokyklos reprezentacijai 878,61 €
Kanceliarinėms prekėms 9,00 €
Aikštelės aktyviam mokinių poilsiui įrengimui 2030,00 €
Kanceliarinėms prekėms 9,00 €
Banko paslaugos 34,57 €
Likutis sąskaitoje 2017-12-31 11095,03 €


Pagarbiai,
Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos
Administracija

2% gyventojų pajamų mokesčio surinktų lėšų dinamika 2011-2017 metais (eurais)

Prašymas pervesti iki 2% GPM (forma FR0512, 03 versija) Valstybinei mokesčių inspekcijai iki

2018 m. gegužės 2 d. gali būti pateiktas tokiais būdais:

  1. pateiktas elektroniniu būdu elektroniniu būdu (per EDS: https://deklaravimas.vmi.lt). Prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams. Tai greičiausias ir patogiausias būdas;
  2. atsiųstas paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu:

DEKLARACIJŲ TVARKYMO SKYRIUS
Neravų g. 8,
LT-66401,
Druskininkai

  1. įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui.
  2. pateikti per VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

Daugiau informacijos galite rasti https://www.vmi.lt/   „Apie VMIMokesčiaiDažniausiai užduodami klausimai“ arba VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

Kai prašymas FR0512 teikiamas asmeniškai arba per teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotą asmenį, prašymą teikiančio asmens tapatybei nustatyti prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo atstovas) kartu su prašymu turi pateikti:

  • savo asmens tapatybės dokumentą (kopiją), kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia pats gyventojas;
  • savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia gyventojo atstovas;
  • notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu.

Trumpa pildymo instrukcija:

DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS reikia užpildyti laukelius:

1 – asmens kodą; 2 – telefono Nr.; 3V – Vardą; 3P – Pavardę; 4 – Adresą; 5 – mokestinį laikotarpį (kalendoriniai metai) – 20166S – turi būti pažymėtas „X“; 8 – turi būti įrašomas papildomų lapų skaičius, kai prie prašymo pridedami užpildyti jo papildomi lapai FR0512P arba nulis (0), kai papildomi lapai nepridėti;

E1 – įrašyti „2“, kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;

E2 – Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos identifikacinis numeris (kodas) – 195008076;

E4 – įrašyti „2,00“ (prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Kai pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų) yra skiriama keliems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, bendra jiems tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė kaip 2 procentai);

E5 – jeigu norite, kad 2% GPM būtų pervesta ir kelis ateinančius metus, tai atitinkamai nurodyti kokio mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio dalį pervesti: t. y. iki 2016, 2017, 2018, … metų (iki 5 mokestinių laikotarpių). Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2016 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2020 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2017–2020 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

Lapo apačioje – pasirašyti ir parašyti vardą bei pavardę (jei teikiama elektroninė versija, pasirašyti nereikia).