1,2%

Gerbiami Tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai, pervedant 1,2% gyventojų pajamų mokesčio į mokyklos paramos sąskaitą. 2021 m. surinkta 3.866,94€. Tai – didžiulis indėlis į mokymo(si) ir edukacinių aplinkų atnaujinimą bei modernizavimą, mokyklos materialinės bazės stiprinimą.

2022 m. planuojame toliau keisti vidines klasių ir kabinetų duris bei tvarkyti šaligatvius mokyklos kieme.

Būtume labai dėkingi, kad ir šiais metais Jūs skirtumėte iki 1,2% savo pajamų mokesčio mūsų mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus.

2021 M. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio paramos sąskaitos lėšų panaudojimo ataskaita:

Likutis sąskaitoje 2021-01-01 – 9.716,12 €

2021 m. gauta 1.2% GPM – 3.866,94 €

Iš viso išleista – 5.174,56 €

Mokinių skatinimui, renginių organizavimui, mokyklos reprezentacijai – 1.501,66 €

Vadovėliams (tikslinė dotacija) – 866,16 €

Mokyklos bendruomenės draudimas – 1.090,00 €

Sniego kastuvai – 44,57 €

Dienynas (likučio apmokėjimas) – 113,12 €

Skaitmeniniam ugdymui įsigytos ausinės su mikrofonu – 119,60

Mokymo priemonės (apmokėta dalis interaktyvios lentos kainos) – 214,82

Banko paslaugos – 40,01

Pasiskolinta Erasmus+ projekto vykdymui (bus grąžinta 2022 m. I ketv.) – 1.184,94 €

Likutis sąskaitoje 2021-12-31 – 8.408,50 €

Pagarbiai,
Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos
Administracija

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla

Mokyklos kodas 195008076

Pajamų mokesčio dalį nuo savo 2021 m. gautų pajamų galite paskirti, iki 2022 m. gegužės 2 d. elektroniniu būdu pateikdami vedliu užpildytą Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 formos 05 versija). Instrukciją, kaip pateikti prašymą, rasite čia. (per EDS: https://deklaravimas.vmi.lt)

Daugiau informacijos galite rasti https://www.vmi.lt/ arba VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.