1,2%

Gerbiami Tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai, pervedant 1,2% gyventojų pajamų mokesčio į mokyklos paramos sąskaitą. 2020 m. surinkta 5.290,04 €. Tai – didžiulis indėlis į mokymo(si) ir edukacinių aplinkų atnaujinimą bei modernizavimą, mokyklos materialinės bazės stiprinimą.

2021 m. planuojame toliau tvarkyti šaligatvius mokyklos kieme, keisti vidines klasių ir kabinetų duris.

Būtume labai dėkingi, kad ir šiais metais Jūs skirtumėte iki 1,2% savo pajamų mokesčio mūsų mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus.

2020 M. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio paramos sąskaitos lėšų panaudojimo ataskaita:

Likutis sąskaitoje 2020-01-01 – 16.859,35 €

2020 m. gauta 1.2% GPM – 5.290,04 €

Iš viso išleista – 12.433,27 €

Mokinių skatinimui, renginių organizavimui, mokyklos reprezentacijai – 1.565,51 €

Kanceliarinėms prekėms, diplominiams popieriui – 353,44 €

Sanitarinių mazgų remontas – 9.999,68 €

Mokymo priemonės (apmokėta dalis mobilios planšečių įkrovimo spintos kainos) – 474,22 €

Banko paslaugos – 40,42 €

Likutis sąskaitoje 2020-12-31 – 9.716,12 €

Pagarbiai,
Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos
Administracija

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla

Mokyklos kodas 195008076

Gyventojas turi užpildyti prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms FR0512 formos 4 versiją. Tinkamai užpildytas Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 3 dienos (per EDS: https://deklaravimas.vmi.lt).

E2 laukelyje įrašoma 195008076 (Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla).

Skiriant pajamų mokesčio dalį, užpildomi Prašymo (FR0512 formos 4 versija) E1-E5 laukeliai, 6S ir (ar) 7S, ir (ar) 9S laukelis (laukeliai) užpildomi, atsižvelgiant į tai, kam yra skiriama pajamų mokesčio dalis, o E1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų mokesčio dalies gavėjo tipas:

  • skaitmuo 1 – kai pajamų mokesčio dalis (iki 0,6 procento) skiriama politinei partijai (politinėms partijoms);
  • skaitmuo 2 – kai pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 procento) skiriama paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus);
  • skaitmuo 3 – kai pajamų mokesčio dalis (iki 0,6 procento) skiriama profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams.

Daugiau informacijos galite rasti https://www.vmi.lt/ arba VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.