Mokslo ir žinių diena

Ruduo – spalvų aruodas!
Rugsėjo pirmą šaukia,
Vaikų džiaugsmingą juoką
Tuoj ves į klasę jaukią.
       (Z. Sadauskaitė)

           Rugsėjo 1-ąją į Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos kiemelį susirinko gausus būrys vaikų, tėveliai, mokytojai. Mokyklos skambutis visus pakvietė į Mokslo ir žinių dienos šventę. Mokykla vėl tapo gyva nuo vaikų juoko ir kalbų. Smalsius mokinukus atvyko sveikinti Kapitonas ir mažasis junga jūreivis. Smagiai pašokę ir padainavę, mokiniai rinkosi į šventines pamokas klasėse. Mokyklos direktorė J. Mikulskienė ir direktoriaus  pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė palinkėjo sėkmingų mokslo metų ir gražių akimirkų mokykloje. 

            Kiekviena rugsėjo 1-oji – tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykite šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis!

Sveikinimas

Mieli mokiniai, mokytojai, studentai, dėstytojai!

Sveikinu įžengus į naujus mokslo metus. Ypač sveikinu tuos, kuriems šie metai pirmi mokykloje: pirmokus, pirmakursius, naujus mokytojus ir dėstytojus, iš Ukrainos atvykusius mokinius. Tegu pirmieji žingsniai, susitikimai, patirtys būna kuo šiltesni, kad naujoje bendruomenėje pasijustumėte lyg laukiančiuose namuose.

Visi kuriame švietimo namus. Kokie bus nauji mokslo metai, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų.

Visi norime, kad mūsų klasėse ir auditorijose įsivyrautų rami, dėmesinga, kūrybiška darbo atmosfera.

Norime ir siekiame, kad mokytojai ir dėstytojai jaustųsi laisvi ir savarankiški, kad visi pasitikėtų jų profesionalumu ir pedagogine intuicija.

Norime, kad mokiniams ir studentams mokytis būtų įdomu, kad jie aktyviai įsitrauktų į mokymąsi ir išsineštų tai, kas vertinga ateičiai.

Norime ir siekiame, kad visi jaustųsi gerai, kad turėtų pačias geriausias sąlygas mokytis ir dirbti. Kad visos švietimo įstaigos būtų atviros įvairių poreikių vaikams.

Ir jeigu mes, kiekvienas švietimo dalyvis – ar tai būtų politikas, ar mokytojas, ar mokinys – atsakingai prisiimsime savo pareigas, pasitelksime kūrybiškumą, mums pavyks kurti visiems atvirą ir geranorišką Lietuvos mokyklą.

Gražios, įsimintinos Rugsėjo 1-osios šventės visiems! Sėkmingo starto!

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė