Ne aš mušu, verba muša

Laukdami Verbų sekmadienio, Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3a klasės mokiniai domėjosi, kaip nuo seno Lietuvoje buvo gaminamos verbos, kokie augalai joms naudoti, kuo ypatingos Vilniaus krašto verbos, kokie žmonių tikėjimai bei papročiai susiję su jomis. Peržiūrėję vaizdo įrašą bei savo bendraamžių darbelių pavyzdžius, vaikai ir patys kūrė verbas iš spalvoto popieriaus. Štai mūsų darbeliai!

Parama mokyklai

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai, pervedant 1,2% gyventojų pajamų mokesčio į mokyklos paramos sąskaitą. 2020 m. surinkta 5.290,04 €. Tai – didžiulis indėlis į mokymo(si) ir edukacinių aplinkų atnaujinimą bei modernizavimą, mokyklos materialinės bazės stiprinimą.

Skaitykite plačiau.

Pradinių klasių mokytojų susitikimai su lopšelių – darželių tėvų bendruomenėmis

2021 m. kovo mėnesį kaimyninių lopšelių –darželių „Vieversys“, „Rūta“, „Žirmūnėliai“, „Ąžuolas“ vaikų tėvams buvo organizuoti 4 nuotoliniai susirinkimai su Vilniaus Prano Mašioto pradinių klasių mokytojomis.

Priešmokyklinių grupių vaikų tėveliai supažindinti su vaikų pasirengimu į pirmą klasę, pasidalinta informacija apie vaikų brandumą.

Džiaugiamės, kad susirinkimuose dalyvavo gausus būrys tėvelių ir uždavė daug rūpimų klausimų mūsų mokytojoms. Dėkojame pradinių klasių mokytojoms Ingridai R., Jurgitai M., Agnei P., Linai K. už dalyvavimą susirinkimuose bei lopšelių-darželių bendruomenėms už nuoširdų bendradarbiavimą!

Draugystės apyrankės

Draugystės apyrankės – draugystės simbolis. Viena Jums, kita – mylimam žmogui. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos pirmokai piešė draugystės apyrankes taip pažymėdami draugystės mėnesį. Draugaukite, visada jauskite palaikymą ir kito žmogaus šilumą.

Palaikau

Ar žinote? Kovo 21 dieną minima Pasaulinė Dauno sindromo diena. Tai diena, kai mūvėdami skirtingas kojines, išreiškiame palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų šeimoms. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokiniai turėjo jautrią ir įdomią (NE)PAMOKĄ apie žmones su Dauno sindromu. Kviečiame prisidėti prie socialinės akcijos, plėsti tolerancijos ribas, mažinti atskirtį bei formuoti sveiką visuomenės požiūrį.

Mokinių maitinimas karantino metu

karantino metu, kai vykdomas nuotolinis ugdymas, mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, skiriami maisto daviniai. Juos UAB „Gurmega“ dalins 2021 m. kovo 23 d. (antradienį) už 9 darbo dienas (kovo 8-19 d.). Laikantis saugumo reikalavimų, davinių dalinimas paskirstytas srautais:

1a klasė nuo 14 val. iki 15 val.
1b klasė nuo 15 val. iki 16 val.
1c klasė nuo 16 val. iki 17 val.
1d klasė nuo 17 val. iki 18 val.
2-4 klasės nuo 14 val. iki 18 val.

Jei napavyks davinio paimti antradienį, turėsite galimybę paimti kovo 24 d. (trečiadienį) nuo 14.00 iki 17.00 val.

Daviniai bus dalijami prie valgyklos durų, esančių vidurinėje laiptinėje iš kolonos kairės pusės. Atvykus atsiimti davinio, prašome dėvėti kaukes, laikytis saugaus atstumo, nesibūriuoti. Jei dėl ypatingų atvejų negalite atvykti (esate saviizoliacijoje, sergate COVID-19 liga), prašome informuoti el. paštu rastine@masioto.vilnius.lm.lt arba tel. (8 5) 277 2736. Jei netinka paskirtas laikas, susisiekite su mokyklos raštinės darbuotojais tel. (8 5) 277 2736.

Informacija apie saugų grįžimą į mokyklą

Suprantame, mieli tėveliai, Jūsų nerimą ir norą, kad vaikai grįžtų į Vilniaus Prano Mašioto pradinę mokyklą ugdytis kontaktiniu būdu.

Vilniaus miesto savivaldybė rinko informaciją dėl saugaus grįžimo į kontaktinį ugdymą su periodiniu testavimu. Grįžti pareiškė norą beveik 80 procentų pradinio ugdymo klases turinčių įstaigų. Visos norinčios grįžti į kontaktinį ugdymą įstaigos savivaldybei yra žinomos ir įtrauktos į sąrašą. Tačiau, kol kas dėl nacionalinės registravimo testuotis sistemos atnaujinimo darbų bei Savivaldybės turimų ribotų pajėgumų ir didelio kiekio techninio darbo, kas reikalauja daug žmogiškųjų išteklių ir laiko, šis procesas negali judėti taip greitai, kaip mums visiems norisi. Todėl Vilniaus miesto savivaldybė kas savaitę gali atverti tik po kelias mokyklas.

Pirmiausiai planuojama atverti tas mokyklas, kurių didelė bendruomenės dauguma išreiškė norą grįžti į kontaktinį ugdymą ir kuriose dirba Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistai arba mobiliosios komandos specialistai.

Savivaldybės noras yra atverti visas mokyklas, tačiau, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir sergamumą, turi atverti ugdymo įstaigas saugiai, taikydami kaupinių metodą. Tikimės, kad artimiausiu metu situacija pagerės ir grįžti į kontaktinį ugdymą galės kuo daugiau ugdymo įstaigų.
Apie visus priimtus sprendimus dėl kontaktinio mokymo ar pasikeitusią situaciją, savivaldybė informuos ugdymo įstaigas.
Mūsų mokyklos tėvų ir mokytojų apklausos rezultatai.
Apklausa pateikta 100% tėvų, atsakė 96%, 4% tėvų apklausoje nedalyvavo.
71% tėvelių norėtų, kad vaikai grįžtų į ugdymą mokykloje, atliekant tyrimus kaupinių metodu:
· I klasių – 76%
· II klasių – 72%
· III klasių – 74%
· IV klasių – 63%

74% mokytojų nori grįžti į kontaktinį ar mišrų ugdymą mokykloje. 58% darbuotojų jau yra paskiepyti viena arba dviem vakcinos dozėmis.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistas mokykloje yra.
Mokykla išreiškė norą grįžti į kontaktinį ugdymą ir laukiame savivaldybės sprendimo.
Vilniaus miesto savivaldybė labai prašo supratingumo, kantrybės ir tikėkime, kad mokyklai greitai bus pasiūlyta grįžti į kontaktinį ugdymą.

Pagarbiai,

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė
Jūratė Mikulskienė

Pasitinkame pavasarį

Pasitikdami pavasarį, Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3a klasės mokiniai stebėjo gamtą, ieškojo pavasario požymių artimiausioje aplinkoje, atvaizdavo juos savo piešiniuose, lipdė gėles iš plastilino. O kad pavasaris greičiau pradžiugintų grįžtančių paukščių giesmėmis, savo darbeliuose vaikai krovė lizdus ir patupdė juose gandrus. Kviečiame pasigrožėti!

Edukacinė pamoka „Žmogus su negalia irgi gali“

Kovo 16 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 4a klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje „Žmogus su negalia irgi gali“. Vaikai kartu su lektore Daiva vartė iš suomių kalbos į lietuvių kalbą išverstą ir mūsų kultūrai adaptuotą negalių enciklopediją. Susipažinę su šešiais knygos herojais, aiškinosi sąvokas, negalią kompensuojančių priemonių pavadinimus, aptarė iliustruotas situacijas, kurios puikiai atskleidžia, kaip priimti ir kaip susidraugauti su negalią turinčiais žmonėmis. Dėkojame organizatoriams už pagalbą ugdant suvokimą bei natūralią pagarbą kitam žmogui.