Mokinių taisyklės

 1. Į mokyklą ateisiu likus 10 minučių iki skambučio;
 2. Atsinešiu reikalingas mokymosi priemones;
 3. Pagarbiai bendrausiu su mokykos bendruomene ir svečiais;
 4. Stropiai ir sąžiningai mokysiuos, ruošiu namų darbus, dalyvausiu renginiuose;
 5. Mokykloje elgsiuosi atsakingai, reaguosiu į mokytojų pastabas;
 6. Lankysiu kiekvieną pamoką. Praleidęs 1-3 dienų pamokas, iškart atnešiu tėvų parašytą pateisinimą, ilgiau sirgęs, pristatysiu medicinos įstaigos pažymą;
 7. Pertraukų metu saugosiu save ir draugus, būsiu draugiškas(-a), tvarkingas(-a);
 8. Tausosiu mokyklos inventorių, technines mokymo priemones, vadovėlius, bibliotekos knygas, taupysiu elektrą, vandenį, saugosiu mokyklos aplinką;
 9. Rūbinėje drabužius kabinsiu tvarkingai, nusiausiu batus, avėsiu šlepetes;
 10. Valgykloje elgsiuosi kultūringai, tyliai valgysiu, nusinešiu indus;
 11. Draugus gerbsiu tokius, kokie jie yra.